ฉบับร่าง:เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: กรุณาเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ และอย่าอ้างอิงจาก YouTube เพราะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ไม่น่าเชื่อถือ 402359 (คุย) 14:35, 11 กรกฎาคม 2565 (+07)

  เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม เป็นบริการเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม มีเส้นทางระหว่างท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน ถึงท่าเรือตลาดเทวราชกุญชร เขตพระนคร โดยเรือโดยสารเส้นทางนี้ ได้มีการนำเรือโดยสารรูปแบบพลังงานไฟฟ้า ออกให้บริการเป็นเส้นทางแรกของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้บริการโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

  ประวัติ[แก้]

  เรือโดยการคลองผดุงกรุงเกษม เกิดมาจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม และคลองสายอื่น ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะให้เป็น "เวนิสตะวันออก" และพัฒนารูปแบบการเดินทาง เชื่อมต่อล้อ ราง เรือ แบบไร้รอยต่อ เพื่อลดปัญหาการจราจรโดยรอบเส้นทาง และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่

  เมื่อปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มการทดลองเดินเรือโดยสารเส้นทางนี้ เริ่มต้นจากท่าเรือหัวลำโพง ไปจนถึงท่าเรือเทเวศร์ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าเรือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยแรกเริ่มให้บริการจำนวน 4 ลำ จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง ภายหลังจำนวนเรือเพิ่มเป็น 6 ลำ ต่อมาได้เริ่มนำเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ ที่ดัดแปลงจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม 1 ลำ จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง ให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการ และได้พัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้ามาเรื่อย ๆ จนเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563[1]

  ท่าเทียบเรือ[แก้]

  ชื่อเรือโดยสาร[แก้]

  แรกเริ่มของการเปิดให้บริการเรือโดยสารสายนี้ เรือโดยสารทั้ง 7 ลำ ยังไม่มีชื่อเรืออย่างเป็นทางการ จนกระทั่งทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการประกวดตั้งชื่อเรือโดยสารในเส้นทางนี้ สาเหตุที่ต้องมีการจัดประกวดตั้งชื่อเรือโดยสารสายนี้ เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า ซึ่งชื่อเรือนั้น เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการจดทะเบียนด้วย โดยชื่อเรือโดยสารเส้นทางนี้ นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร เป็นผู้ชนะในการประกวดตั้งชื่อเรือโดยสาร โดยมีรายชื่อดังนี้

  • เรือเลาะกรุง
  • เรือผดุงศักดิ์
  • เรือบริรักษ์นาวา
  • เรือเมฆามาศ
  • เรืออาจอง (อาจ-อง)
  • เรือดำรงเกียรติ
  • เรือเลียบนคร

  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]