ฉบับร่าง:เกียรติรัตน์ จินดามณี

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ตีกลับด้วยเหตุผลเดิม ยังไม่เป็นสารานุกรม ไม่ควรทำในลักษณะเรซูเม ควรอ้างอิงในบรรทัดด้วยแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิ โปรดศึกษา วิกิพีเดีย:เริ่มต้น Nakare✝「T」 23:21, 16 เมษายน 2565 (+07)
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ไม่มีอ้างอิงที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้มีความโดดเด่นสำหรับการมีบทความสารานุกรม อีกทั้งมีลักษณะเป็นเรซูเม่แนะนำผลงาน ไม่ใช่สารานุกรม Just Sayori OK? (have a chat) 19:55, 16 เมษายน 2565 (+07)

  เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้ประกอบการ SME นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2520 ที่จังหวัดสงขลา หลังจากสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชา (ปวช)สาขาอิเล็กโทรนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่่ ในปี พ.ศ.2536 ได้มาศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ ในปี พ.ศ.2539 และต่อระดับปริญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี พ.ศ.2541 หลังจากจบระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ.2543 ได้เริ่มทำงานเป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ทำงานอยู่ร่วม 10 ปี จนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวด้านธุรกิจออนไลน์ จนเริ่มพัฒนาแพล็ตฟอร์มให้ความรู้ผู้ประกอบการใหม่ในการเริ่มทำธุรกิจ Taokaemai.com และได้เริ่มงานเขียนหนังสือเล่มแรกคือ เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้านขายเครื่องสำอางออนไลน์

  การศึกษา[แก้]

  ·       ปริญญาโท การบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัย รามคำแหง

  ·       ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ·       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ

  ·       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

  ตำแหน่งงานปัจจุบัน[แก้]

  ·       กรรมการผู้จัดการบริษัท เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Taokaemai.com

  ·       ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการค้าชุมชนดิจิทัล Nakhonsistation.com

  ·       ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปันสวย จำกัด Punsuay.com

  ·       ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง Healthykare เพื่อนแท้ดูแลธุรกิจ Healtykare.com

  ·       ผู้ร่วมก่อตั้ง NekoClick.com ให้บริการ Digital Transformation & Digital Marketing

  ·       ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ

  ตำแหน่งทางสังคม[แก้]

  2565 อุปนายก ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

  2564- กรรมการพิจารณาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  2564- ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2564- ที่ปรึกษา Digital Transformation & Digital Marketing สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.เลย

  2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

  2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน

  2562 - ปัจจุบัน Digital Transformation Expert จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

  2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ชมรมคนทำดี

  2561- 2562 กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

  2561-2562  กรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

  2561 ที่ปรึกษาโครงการตรวจยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

  2562 กรรมการตัดสินโครงการประกวดแผนธุรกิจยกระดับสินค้าชุมชนสู่โลกออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  งานที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation & Digital Marketing[แก้]

  ·        ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ·        ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ UBI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  ·        สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

  ·        ชมรมคนทำดี

  ·        บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  ·        บริษัท เดอะวอฟเฟิลซัพพลาย จำกัด (แฟรนไชส์ The Waffle)

  ·        บริษัท มิสซะระดะ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด

  ·        บริษัท เลิศโปรเฟสชั่นนัล จำกัด

  ·        บริษัทซีอาร์เอฟเมเนจเมนต์

  ·        บริษัทฝึกอบรม อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง

  ·        แฟรนไชส์ T-Za ชาปากยูน

  ผลงานหนังสือ[แก้]

  ·       ทำธุรกิจให้ปังด้วยพลังการตลาดออนไลน์แล้วขายดี 24 ชั่วโมง

  ·       เถ้าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน

  ·       เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์

  ·       คิดอย่างไรให้รวย อย่างมาร์ค ชัคเกอร์เบิร์ค

  ·       ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์

  วิทยากร / อาจารย์พิเศษ[แก้]

  ·       วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การใช้ Youtube เพื่อช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าสำหรับธุรกิจ

  ·       วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การทำ SEO เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายธุรกิจ

  ·       วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google สอนในหลักสูตร หัวข้อ สร้างธุรกิจคุณให้เติบโตด้วยเครื่องมือจาก Google

  ·       การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ·       การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

  ·       การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

  ·       การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

  ·       ทิศทางกลยุทธ์ตลาดค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในยุค Covid-Gital  บริษัท ปตท. น้ำมันเเละการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

  ·       Business Transformation & Marketing for New Normal อุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี

  ·       Adaptive Storytelling เปลี่ยนการเล่า เท่าทันผู้บริโภค มศว.ประสานมิตร

  ·       การบริหารโซเชียลมีเดีย สำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  ·       การบริหารคอนเทนต์สำหรับยุค New Normal การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  ·       การพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Marketing  หน่วยงาน Ubi มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ·       การวางแผนธุรกิจ และ เขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  ·       กรรมการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ Young Smart Farmer มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน

  ·       Content & Social Management การบริหารจัดการคอนเทนต์และโซเชียลมีเดีย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  ·       Data Driven Marketing for SMEs อุตสาหกรรมจังหวัดภาค 4 จังหวัด หนองบัวลำภู

  ·       การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรธนคารกรุงไทย

  ·       กลยุทธ์การกำหนดราคาเพิ่มยอดขาย SME โครงการ SME สู้โควิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ·       กลยุทธ์สร้างความประทับใจลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า MAD Space KBank

  ·       กลยุทธ์การสร้าง Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร MAD Space KBank

  ·       การขายสินค้าออนไลน์สำหรับ New Normal ศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

  ·       หลักสูตร Social Management บริษัท AAS ผู้นำเข้ารถยนต์ Porsches

  ·       ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Cambodia  จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  ·       ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Vietnam  จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  ·       Digital Branding 101  สร้างแบรนด์ดิจิทัล 101  โครงการ Idea Lab Go Digital Branding ของ DITP

  ·       อบรมออนไลน์โครงการ Finlab by UOB หัวข้อ Digital Transformation เรื่อง Content Marketing Strategy

  ·       ยกระดับการขายหน้าร้าน สู่การตลาดแบบออนไลน์  บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

  ·       Digital Transformation Strategy for SME สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี

  ·       Content Marketing สมาคมเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่น

  ·       Beyond Business Transform to Digital Marketing โครงการ APi inspiration talk จัดโดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  ·       การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน บ.โตโยต้า นครธน

  ·       เริ่มร้อยให้เป็นล้านผ่านการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น

  ·       การทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา

  ·       การปรับใช้ Demand & Supply ในธุรกิจอสังหาห์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ โครงการ Re-CU Junior รุ่น 16 ปี 2559,รุ่น 17 ปี 2560 ,รุ่น 18 ปี 2561,รุ่น 19-20 ปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ·       กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย รังสิต

  ·       Digital Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ·       การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม โครงการ NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2558,2559,2560

  ·       การตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561

  ·       การตลาดออนไลน์ธุรกิจเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต

  ·       การตลาด Content Marketing นักศึกษา MBA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

  ·       การตลาด Content Marketing นักศึกษา ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร

  ·       วิชาอีคอมเมิร์ส นักศึกษา ปี 3 คณะเทคโนโลยี ม.ราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพ ปี 2555,2556,2557

  ·       หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษาปี 4 คณะ คหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง

  ·       หัวข้อบรรยาย Marketing Next Step  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561

  ·       หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยมหิดล

  ·       หัวข้อบรรยาย Startup Digital to professional  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ·       ยกระดับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 4 จังหวัดหนองคาย 2561

  ·       Content & Crisis Online Management  กฟภ. 12 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับ 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง บริษัทพีอาร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย

  ·       เริ่มต้นธุรกิจส่งออก สปป.ลาว ร่วม บริษัท Soldrich Express บริษัทจัดการคลังสินค้าและขนส่งที่ใหญ่ในประเทศ สปป.ลาว

  ·       ยกระดับแฟรนไชส์ ร่วมกับ เครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

  ·       โคชโครงการ แฟรนไชส์พี่สอนน้อง ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

  ·       การทำ Content Marketing & Facebook Marketing บริษัท อีซูซุ เสนียนต์ นครสวรรค์

  ·       Facebook Marketing & Advertising สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์อบรม SCB หนองมน

  ประวัติการทำงาน[แก้]

  2554 – Present : ธุรกิจส่วนตัว/ที่ปรึกษาธุรกิจ/Digital Marketing Consult

  2552-2553 Site Service Project Manager : ITone

  2550- 2552 Automation System Project Manager : Boral

  2548-2550  Business System : Boral Concrete

  2545-2548 System Engineer : Hanson Concrete

  2544-2545 Programmer : Pioneer Concrete

  2543-2544 IT Service : Tanachart Bank

  อ้างอิง[แก้]

  ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

  บรรยายหัวข้อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  รายการเปิดเล่ม เส้นทางนักเขียน

  LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ปลุกพลังเถ้าแก่ใหม่ สร้างธุรกิจเงินล้าน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
  

  หลักสูตรอบรมออนไลน์ : "เตรียมพร้อมธุรกิจ ฝ่าวิกฤต COVID-19" กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  รายการวิทยุคลื่น FM 96.5 Mhz Thinking Radio เส้นทางสู่เถ้าแก่ใหม่

  Voice TV แนวคิดการสร้างแบรนด์

  Kbank MADHUB การสร้าง Brand Storytelling สำหรับธุรกิจร้านอาหาร