ฉบับร่าง:วัดศาลาลอย (จังหวัดสุรินทร์)

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  รายงานละเมิดลิขสิทธิ์

  วัดศาลาลอย
  วัดศาลาลอย สุรินทร์1.jpg
  ที่ตั้งถนนศรีจุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
  นิกายเถรวาท มหานิกาย
  พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธชินบัญชร
  เจ้าอาวาสพระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ ป.ธ.9)
  พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

  วัดศาลาลอย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนศรีจุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[1]

  ประวัติ[2][แก้]

  วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างเมื่อใดไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่พอเป็นหลักฐานได้ แต่จากการบอกเล่าของคนรุ่นก่อน และเล่าสืบทอดกันต่อ มาพอเรียบเรียงความได้ ดังนี้

  วัดศาลาลอยเป็นวัดโบราณ สร้างมานานแล้วอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี จากประวัติเมืองสุรินทร์บันทึกไว้ว่า พระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองคนที่ 4 ครองเมืองสุรินทร์ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2345 ถึงปีกุน พ.ศ. 2394 ภรรยาของท่านเจ้าเมือง คือ นางดาม พร้อมบุตรธิดา และบริวาร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบริเวณที่เรียกตามภาษาถิ่นว่า เวียลเวง (เวียล แปลว่า ทุ่ง, เวง แปลว่า ยาว, เวียลเวง แปลว่า ทุ่งยาว) ซึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออกของวัด ปัจจุบัน คือ บริเวณที่ตั้งบ้านพักผู้พิพากษา, โรงเรียนสิรินธร, โรงเรียนสุรวิทยาคาร, โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์, โรงเรียนเมืองสุรินทร์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์, วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, โรงพยาบาลสุรินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  พ.ศ. 2479 ได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

  พ.ศ. 2532 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา

  พ.ศ. 2533 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นของกรมการศาสนา

  พ.ศ. 2533 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ยกวัดศาลาลอยเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

  สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญภายในวัด[แก้]

  พระอุโบสถ[แก้]

  พระประธานในพระอุโบสถ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

  เป็นอาคารคอนกรีต ทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร

  ศาลาการเปรียญ[แก้]

  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 32 เมตร

  กุฏิสงฆ์[แก้]

  เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 4 หลัง

  ศาลาบำเพ็ญกุศล[แก้]

  เป็นอาคารสร้างด้วยคอนกรีต จำนวน 2 หลัง

  ลำดับเจ้าอาวาส[3][แก้]

  วัดศาลาลอย มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลติดต่อกันมาหลายรูป มีดังนี้

  ลำดับที่ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
  1 พระอธิการพยุง พ.ศ. 2445 - 2448
  2 พระอธิการเขมา พ.ศ. 2448 - 2460
  3 พระอธิการมี พ.ศ. 2460 - 2461
  4 พระครูธรรมธัชวิมล (ดัน เจริญสุข) พ.ศ. 2461 - 2485
  5 พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตโต) พ.ศ. 2486 - 2518
  6 พระมหาสุรพงษ์ เตมิโย ป.ธ.5 พ.ศ. 2519 - 2522
  7 พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ป.ธ.9) พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน

  อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฏร์เป็นพระอารามหลวง [1]
  2. "วัดศาลาลอย(พระอารามหลวง)". ปักหมุดเมืองไทย. 2020-08-12.
  3. "วัดศาลาลอย พระอารามหลวง". srn.onab.go.th.