ฉบับร่าง:พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชพิศาลสุธี
(อาจ อาวุธปญฺโญ)
เจ้าคุณอาจ
อายุ76
วัดทุ่งโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดธรรมยุติ
วุฒิน.ธ.เอก, ป.1-2,ศน.ด.(กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุติ) และ เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺโญ) [1] เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุติ) และ เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ[แก้]

ชาตภูมิ[แก้]

พระราชพิศาลสุธี [2]นามเดิมว่า อาจ เกิดวันที่28 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2488[3]

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

อายุได้ 21 ปี เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต มีสมณศักดิ์ในปัจจุบันที่พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อาวุธปญฺโญ”

การศึกษา / วิทยฐานะ[แก้]

 • นักธรรมชั้นเอก
 • สอบไล่ได้ชั้นประโยค 1-2

งานปกครอง[แก้]


งานการศึกษา[แก้]


งานการเผยแผ่[แก้]

งานสาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ. 2562 อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานที่ของวัด เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เครื่องประกอบเกียรติยศศพที่ได้รับพระราชทาน ของ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. 2563 ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) ตั้งโรงทานในพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงโคโรนา โควิด19 (COVID-19) ในความอุปถัมภ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และท่านเจ้าคุณพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2519 เป็นพระครูฐานานุกรม ในฐานานุศักดิ์ที่ พระครูสังฆบริคุต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธรมหาเถร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2521 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูธรรมประเวที
 • พ.ศ. 2534 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระประสาธน์สารคุณ[6]
 • พ.ศ. ๒๕๕๙2559 ได้รับรับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชพิศาลสุธี ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://blog.bru.ac.th/2021/03/16/28-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%AD/
 2. http://watthungphoburiram.com/about/general-head/
 3. https://brrc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/230611
 4. http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c49-18210852_418.pdf
 5. 10/2562มติที่ 227/2562
 6. [|ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า15]
 7. [|ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม133, ตอนที่43 ข, 9ธันวาคม พ.ศ.2559, หน้า 4]
ก่อนหน้า พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺโญ) ถัดไป
พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉนฺทาคโม) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
(พ.ศ. 2550 - ปัจุจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง