ฉบับร่าง:พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระครูปริยัติกิจธำรง
(สมหวัง อคฺคเสโน)
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2506
อายุ58
อุปสมบท4 มีนาคม พ.ศ. 2528
พรรษา36
วัดวัดกลางสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก ,ป.ธ.4,พธ.บ.(การบริหารการศึกษา),ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) [1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์,รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[2] ฝ่ายมหานิกาย และตำแหน่งอื่นๆอีกอาทิเช่น,รักษาการประธานสำนักงานเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ รับผิดชอบในเขต ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ,กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชาตภูมิ[แก้]

 • พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)[3] นามเดิมชื่อ สมหวัง นามสกุล วิ่งรัมย์
 • เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2506
 • ภูมิลำเนาเดิม ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท[แก้]

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

แผนกนักธรรม-บาลี

แผนกสามัญ

 • พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านขาม (เดื่อราษฎร์สงเคราะห์)

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกรรมการการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ สนามสอบวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๗ เป็นรองประธานกรรมการควบคุมสอบธรรมสนามหลวงหน่วยสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน เป็นสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เป็นตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหน่วยสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งานการเผยแผ่[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสรภัญญะของจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคหนตะวันออก รุ่น ๑
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วัดโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านงานเผยแผ่และการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสโซนทิศใต้ ณ วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โซนทิศเหนือ ณ วัดเหนือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง คุณธรรมสำหรับเยาวชน ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง คุณธรรมสำหรับเยาวชน ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการจัดงานโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นคณะกรรมการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมเกียรติ เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ มีพระสงฆ์ เข้าร่วมการจำนวน ๓,๕๐๐ รูป ฆราวาส จำนวน ๔,๐๐๐ คน
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ณ โรงเรียนเกษมการ์เด็นท์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาของศูนย์การศึกษานอกเรียนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ณ โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาของวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ในกิจกรรมศาสนิก-สัมพันธ์ ณ โรงแรมเพชรเกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเพชรเกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นคณะกรรมการจัดงาน แห่เทียนพรรษ ๘๐ ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาแห่งแผ่นดิน ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมด้านการเผยแผ่ คือ กิจกรรมนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา บรรยายธรรม ประกวดตกหมู่บูชา เป็นต้น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรรมการการดำเนินการโครงการธรรมะกับชีวิต คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการ[แก้]

งานสาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ อันเนื่องจาก สงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งศูนย์รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ณ วัดกลางสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งานพิเศษ/การศึกษาพิเศษ[แก้]

 • พระจริยานิเทศ ประจำจังหวัดสุรินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
 • กรรมการสนับสนุนกิจกรรมการตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแก่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสุรินทร์
 • เข้าร่วม “โครงการสามเณรนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี” นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๔๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๔๘ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • ประธานกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
 • กรรมการการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการวิชาหลักการบริหารและการบริหารสถานศึกษา เรื่องการบริหารโรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยโปรแกรมกลาง GPA
 • เข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา (BEIS)
 • เข้ารับการอบรมผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงแรมธาริน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสาดเกตนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]
อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.facebook.com/787082808014476/photos/a.905256532863769.1073741866.787082808014476/905256779530411/?type=3&theater
 2. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=7760
 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966157473458004&set=a.549280435145712.1073741951.100001912807249&type=3&theater
 4. http://srn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1245:2014-09-24-16-19-27&catid=41:2008-10-29-14-40-50&Itemid=75
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410232845939230&set=pcb.1410232929272555&type=1&theater
 6. https://www.youtube.com/watch?v=aZa_djobyJo
 7. http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/c_21300860_494%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1351833108258595&set=pcb.1351833598258546&type=3&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887163798263962&set=pcb.1887163831597292&type=3&theater
 10. |ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๓ ข ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ หน้าที่ ๕๐ พระมหาสมหวัง ๔ ประโยค วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปริยัติกิจธำรง
 11. [http://ubon.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=5068
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202457032745717&set=a.1419836834540.49745.1791248102&type=1&theater

ดูเพิ่ม[แก้]


ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
(พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) 2leftarrow.png เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
(พ.ศ. 2557 - 2560)
2rightarrow.png พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตฺปญฺโญ,ดร.)
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) 2leftarrow.png รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
- 2leftarrow.png ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2rightarrow.png พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ดร.