ฉบับร่าง:ทันหุ้น

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ทันหุ้น
  ทุกความจริงตลาดทุน
  ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน
  รูปแบบธุรกิจ (Business)
  เจ้าของบริษัท ทันหุ้น จำกัด
  ผู้เผยแพร่โรงพิมพ์บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  บรรณาธิการเฉลิมชัย ศิรินันทวิทยา
  บรรณาธิการบริหารบุญมี อ่อนน้อม
  คอลัมนิสต์สิทธิพร เจนในเมือง
  ธวัชชัย อัศวพรไชย
  เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
  ภาสกร ลินมณีโชติ
  เปรมสุข ชลทานวาณิชย์
  ประกิต สิริวัฒนเกตุ
  ณัฐพล คำถาเครือ
  เฉลิมพล เนียมศรี
  ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ
  ก่อตั้งเมื่อ19 มกราคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
  ภาษาไทย
  สำนักงานใหญ่เลขที่ 33 ซอย ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  เว็บไซต์thunhoon.com

  “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น” เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ทันหุ้น จำกัด วางแผงจำหน่ายทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ จัดจำหน่ายทุกแผงหนังสือ ห้างสรรพสินค้า และร้านหนังสือทั่วไป เป็นหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ พื้นที่หนังสือพิมพ์ขนาดตีพิมพ์ประมาณ 9.5 x 14 นิ้ว จำนวน 32 หน้า มียอดการจำหน่ายโดยประมาณ 100,000 ฉบับต่อวัน โดยเป็นสื่อเพื่อการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ จากการเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน 1 ใน 3 ของประเทศไทยและมีแพลตฟอร์มออนไลน์ตอบสนองการเข้าถึงข่าวสาร

  ประวัติ[แก้]

  หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ก่อตั้งโดย นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 วางจำหน่ายฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 19 มกราคม 2547 ราคา 15 บาท ปัจจุบัน นายบุญมี อ่อนน้อม เป็นบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา  เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุน ตลอดจนนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการลงทุนเช่น ทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ, การเจริญเติบโตของธุรกิจนานาประเภท, นโยบายภาครัฐ, นโยบายการเงิน-การคลัง รวมถึงบทวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนด้วย

  กลุ่มเป้าหมาย[แก้]

  นักลงทุน, นักธุรกิจ, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กองทุน, ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์, ธุรกิจประกัน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มผู้เกษียณจากวัยทำงานซึ่งมีเงินออม เพื่อการลงทุน, นักศึกษา, ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป

  ลักษณะการนำเสนอข่าว[แก้]

  ทันหุ้นนำเสนอข่าวโดยเชิญนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน นักวิชาการ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมาเป็นคอลัมนิสต์ โดยเขียนข่าวผสมผสานทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านจิตวิทยาการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนได้ใช้เป็นคู่มือที่ชัดเจนในด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

  ช่องทางติดตามข่าวสาร[แก้]

  นอกเหนือจากสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์แล้ว ทันหุ้นมีช่องทางข่าวทางออนไลน์ดังนี้ Website ,Facebook, YouTube, Line, Tiktok, Twitter, Telegram

  ในเครือ[แก้]

  คอลัมน์ออนไลน์[แก้]

  ทันหุ้นมีคอลัมน์ออนไลน์ดังนี้

  • หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นออนไลน์
  • เกาะติดความเคลื่อนไหวตลาดทุน
  • ข่าวสารที่น่าสนใจ
  • หุ้นมีประเด็น
  • บทวิเคราะห์
  • กระดานเซียน
  • มุมมองนักลงทุนรายใหญ่
  • สกู๊ปเด่น
  • กองทุน-ประกัน
  • วิดีโอการลงทุน
  • ผู้บริหารซื้อขายหุ้น
  • ข้อมูลการลงทุน