ฉบับร่าง:ชูวิทย์ ยุระยง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ChoowitYurayong010.jpg

ชูวิทย์ ยุระยง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา วาทยกร นักคลาริเน็ต และนักแซ็กโซโฟน ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการวัฒนธรรม (Performing Arts and Theatre Management) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นศิษย์ด้านดนตรีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ  และได้เข้าร่วม Training course ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และออสเตรีย ร่วมแสดงในวงดนตรีต่างๆ เช่น Siam Philharmonia Orchestra[1], Ibycus Chamber Orchestra [2], Yamaha Sound Big Band, Yamaha Sound Pop Orchestra[3], เป็นผู้อำนวยเพลงสำหรับคอนเสิร์ตต่างๆ ของภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเคยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงและผู้จัดการวงไหมไทยอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ชูวิทย์ ยุระยงได้รับพระกรุณา​โปรดเกล้า​ฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีสถาบัน​ดนตรี​กัลยา​ณ​ิ​วัฒนา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

  1. Siam Philharmonia Orchestra คือวงออร์เคสตร้าที่ก่อตั้งโดยพันเอกพิเศษ ชูชาติ พิทักษากรและดร.ประทักษ์ ประทีปะเสน
  2. Ibycus Chamber Orchestra เป็นวง Orchestra ขนาดเล็ก ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกพิเศษ ชูชาติ พิทักษากร
  3. วงดนตรี The Yamaha Sound เป็นวงดนตรี Big Band ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2523