ฉบับร่าง:คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
  คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
  ประธานคณะปวงชนชาวไทย
  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
  ผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร
  เลขาธิการสหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  เกิด 7 มิถุนายน พ.ศ. 2514
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  เชื้อชาติ ไทย
  บิดา พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
  มารดา สุธีรา คัมภีรญาณนนท์
  คู่สมรส แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (2543 - 2560)
  ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
  ศาสนา พระพุทธศาสนา
  การเข้าเป็นทหาร
  ยศ RTAF OF-6 (Air Commodore).svg พลอากาศจัตวา หรือ นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
  บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
  กองบัญชาการกองทัพไทย
  กระทรวงกลาโหม

  พลอากาศจัตวา คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ หรือ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (อังกฤษ: Kampee Kampeerayannon) (จีนกลาง: 林宏君, Lin Hong Jūn, หลิน หง จวิน; แต้จิ๋ว: หงจวิน แซ่ลิ้ม) [1] ผู้สนับสนุนให้รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปกป้องคุ้มครอง และออกมาตรการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ออกมาปกป้องวิกฤติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นผู้นำอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ต้องการยุติวงจรอุบาทว์ทางการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นภายหลัง การปฏิวัติสยาม ของ คณะราษฎร ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยเน้นการเผยแพร่การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตร และสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

  ประวัติ[แก้]

  น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นบุตรของ “พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์” อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ “สุธีรา คัมภีรญาณนนท์ (ญ.)” สกุลเดิม "ธรรมพิทักษ์" หลานตาใน “รองอำมาตย์เอก หลวงนิติการประสิทธิ์ (นวน เหมนิธิ)” กับ ภริยาคนที่ 3 “อิ่ม นิติการประสิทธิ์ (ญ.)” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา” ชั้น 8 สาย "พระยาภักดีสงคราม (เจ้าเมืองนางรอง)" [2][3] สมรสกับ "แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (ญ.)" (2543 - 2560) มีบุตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) จำนวน 2 คน ปัจจุบันได้ให้การอุปถัมภ์บุตรหลานจำนวนหลายคน

  การศึกษา[แก้]

  บทบาททางสังคม[แก้]

  ด้านการทหาร[แก้]

  น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ มีความมุ่งมั่นเป็นนักบินขับไล่ตาม พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ ผู้เป็นบิดา ภายหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้เข้าศึกษาวิชาการบิน ณ โรงเรียนการบิน สามารถสอบได้ลำดับที่ 1 ภาคอากาศ และเลือกทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 ก่อนเปลี่ยนแบบเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ต่อมาได้ทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศีกษาได้กลับมาช่วยราชการที่ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และได้รับราชการเติบโตในสายงานยุทธการ โดยเฉพาะการฝึกร่วมผสมกับกองทัพมิตรประเทศ ในระหว่างรับราชการทหาร น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

  ด้านการเมือง[แก้]

  น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เข้ารับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ในระหว่างรับราชการทหาร ดังนี้

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  อย่างไรก็ตาม น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เริ่มแสดงความเห็นทางการเมือง โดยได้แสดงทัศนะเห็นชอบแนวทางการปฏิวัติประชาธิปไตยของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ที่มุ่งนำอำนาจไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนตัดสินใจลาออกจากราชการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงทัศนะทางการเมืองหลายครั้ง ดังนี้

  • วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังพิธี นายสมาน ศรีงาม เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ที่จะรองรับการถ่ายโอนอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมาสู่ประชาชน โดยผ่านสภาประชาชนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์ทางการเมืองแบบเดิม [4]
  • วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย แทนนายสมาน ศรีงาม โดยมอบให้ผู้แทนแถลงนโยบายมุ่งชูประชาชนทุกสีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก คงความเป็นธรรมแก่พี่น้องผู้นับถือต่างศาสนา แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านชาติพันธุ์ ปัญหาด้านประวัติศาสตร์ ปัญหาคดีความทางการเมือง พร้อมยกย่องพี่น้องผู้เสียชีวิตทางการเมืองตั้งแต่อดีต และต่อยอดนโยบายที่ดีของทุกรัฐบาล [5]
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย รับฟังปัญหาที่ดินชาวบ้านโกรกมะเขือ ซึ่งญาติพี่น้องโดนจับและฆ่าตัวตาย เพราะกฎหมายที่เขียนขึ้นมาภายหลังครอบทับที่ดินซึ่งอยู่อาศัยและทำกินมาหลายชั่วอายุคน โดยกล่าวว่า "กฎหมายเขียนขึ้นโดยคน สามารถลบและแก้ไขได้เสมอ" [6][7]
  • วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดทำบุญและยกย่องนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ว่าเป็นนักคิดแนวทางประชาธิปไตย โดยกล่าวว่าชื่นชมแนวทางสภาประชาชน และได้นำความคิดที่ดีของนายประเสริฐมาประยุกต์ต่อยอดกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "ตั้งแต่การปฏิวัติ 2475 โดยคณะราษฎร ... เราไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลย การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ เป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้น อำนาจไม่เคยอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ตกอยู่กับคนส่วนน้อยที่แอบอ้างใช้อำนาจของประชาชนส่วนใหญ่เท่านั้น" [8]
  • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดตั้งเวทีการชุมนุมเรียกร้องการจัดตั้งสภาปวงชนชาวไทย (สภาประชาชน) ข้างวัดเบญจมบพิตร โดยที่หน่วยข่าวกรองทางทหารไม่ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้ถูกเชิญตัวไป มทบ.11 [9][10][11]
  • วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย พร้อมกลุ่มทหารผ่านศึกและพิการ เรียกร้องสิทธิ์และสวัสดิการของกำลังพลทหารทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือดูแลกำลังพลก่อนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ [12][13]
  • วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการและรักษาการหัวหน้าพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย พร้อม พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เสนอตัวเป็นก๊กที่ 3 ไม่ใช่ก๊กทหาร หรือ ก๊กนักการเมือง แต่เป็นก๊กของประชาชนเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์วิฤติของบ้านเมือง โดยกล่าวว่า "ทางออกมีทางเดียว คือ ต้องทำให้อำนาจมาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน และเสียงของพี่น้องประชาชนต้องเป็นใหญ่เท่านั้น" [14]
  • วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเลขาธิการสหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดทำบุญครบรอบ 24 ปีการเสียชีวิตของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร และได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ว่า การเมืองของประเทศกำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์เดิม และกำลังเข้าสู่ทางตัน ไม่ว่ากรณีเหตุการณ์ภายหลังการเลือกตั้ง หรือ กรณีไม่มีการเลือกตั้ง ก็เกิดวิกฤติความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงประกาศเตรียมพร้อมนำประชาชนทุกฝ่ายเข้าแก้ไขวิกฤติการเมืองของประเทศที่จะเกิดขึ้น เพื่อยุติวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 86 ปี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป โดยกล่าวว่า "หากสถานการณ์บ้านเมืองเกิดวิกฤติขึ้นจริง ... ครั้งนี้พวกเราขอให้ทหารในหน่วยอยู่ในที่ตั้งไม่ต้องออกมาปฏิวัติ ครั้งนี้ประชาชนจะขอปฏิวัติเอง การเปลี่ยนแปลงขอให้เกิดขึ้นจากประชาชน ประชาชนจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เอง ... ถือว่าเป็นการเตรียมแผนสำรอง เพื่อรองรับวิกฤติความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เชิญมาร่วมกันพลิกแผ่นดิน ทำให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ยกพระพุทธศาสนาประจำชาติ คงความเป็นธรรมแก่พี่น้องต่างศาสนา เร่งแก้ปัญหาบ้านเมืองทุกปัญหาที่ผ่านมา ทั้งวิกฤติพระพุทธศาสนา ปัญหาความยากจน ปัญหาไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านชาติพันธุ์ ปัญหาด้านประวัติศาสตร์ ปัญหาคดีความทางการเมือง พร้อมยกย่องพี่น้องผู้เสียชีวิตทางการเมืองตั้งแต่อดีต และต่อยอดนโยบายที่ดีของทุกรัฐบาล พวกเราพร้อมจะนำพาประเทศเข้าสู่รัฐสวัสดิการ เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ และก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาค" [15][16]

  ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมือง และสถานการณ์การระบาดทั่วของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทย น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เปลี่ยนบทบาทการทำงานให้อยู่เหนือความขัดแย้งของกลุ่มการเมือง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมุ่งผลักดันประเทศให้เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์อย่างปรองดองและสันติ

  ด้านการศาสนา[แก้]

  เรียกร้องพุทธศาสนิกชนรวมพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งที่เคารพศรัทธาใน มหานิกาย ธรรมยุต และ สันติอโศก

  น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้อุปสมบทในธรรมยุติกนิกายวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เรียกร้องขอให้พุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายเคารพความเชื่อความศรัทธาที่อาจแตกต่างกัน เหมือนต่างศาสนาที่มีหลายนิกาย อย่าทำลายกัน ขอให้ร่วมกันเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น และป้องกันภัยคุกคามต่อพระพุทธศาสนาจากภายนอกและภายในที่เกิดขึ้น โดยกล่าวเน้นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ค้ำชู และออกมาตราการคุ้มครองป้องกัน เพื่อรักษาศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา มิใช่ผู้จับผิดและทำลาย และเรียกร้องให้มีการสังคายนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อสร้างเอกภาพบนความแตกต่างที่เกิดขึ้น โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงทัศนะที่สำคัญ ดังนี้

  ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และอุทิศทรัพย์สินถวาย เพื่อทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ดังนี้

  • จัดการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาท โดยมุ่งสร้างสามเณรและพระภิกษุสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยจริยวัตร เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาทิ โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 [26][27] และ ครั้งที่ 2 [28][29][30]
  • จัดสร้างพระพุทธรูปและพระประธาน ถวายเป็นพุทธบูชา อาทิ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร จำนวน 69 องค์ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร , พระพุทธมหาชัยมงคล ณ วัดสระจรเข้ จังหวัดนครราชสีมา [31][32][33]
  • จัดสร้างเสนาสนะ อาคาร และกุฎิ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนในพุทธสถานทั่วประเทศ อาทิ วัดป่าคัมภีร์ จังหวัดขอนแก่น , วัดสระจรเข้ จังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , วัดพระธาตุดอยผาขาว จังหวัดเชียงใหม่ , วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดพิษณุโลก , วัดขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช [34]
  • สนับสนุนกิจการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของพระพุทธศาสนา อาทิ สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยเพื่อประชาชน (DDTV) [35]

  ด้านการถวายงานฯ[แก้]

  ด้านศิลปวัฒนธรรม[แก้]

  • ในปี พ.ศ. 2559 ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจความเป็นชาติและปลุกกระแสค่านิยมไทยสู่คนรุ่นใหม่ ลดปัญหาใช้โซเชียลมีเดียไม่เหมาะสม [50][51][52]
  • สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาทิ งานนิทรรศการภาพศิลป์ “10 ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ 10” [36][37] , งาน “มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน” [40][41] , และ ขบวนแห่ลูกแก้ว ช้าง ม้า แบบล้านนา ใน "โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” [53]
  • สนับสนุนผลงานและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ งาน "ศิลป์แผ่นดินไทย" ณ หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์ สี่พระยา [54][55][56]
  • สนับสนุนการจัดทำมิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชน เช่น ซีรีส์ "มั่ง-มี-ศรี-ศพ" [57] , ซีรีส์ "BROTHERS รักนะน้องชาย รักนายครับผม” [58]

  ด้านสาธารณประโยชน์[แก้]

  • แจกจ่ายอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และระดมทุนร่วมกับมิตรประเทศเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่ เพื่อถวายสถาบันฯ ช่วยรัฐบาล และพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวน 69 ล้านคน ให้สามารถมีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจทุกวัน หากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทยบานปลายยากต่อการควบคุม [59][60]
  • ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหวังแก้ไขปัญหาคนทิ้งบ้านออกไปทำงานนอกพื้นที่ และเชิญชวนคนไทยลงมาท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ [61][62]
  • มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 51 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนศรีชีวันวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ [63][64]

  รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

  • รางวัลที่ 1 ภาคอากาศ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
  • โล่เกียรติคุณ “ภูมิสิริแผ่นดินสยาม ทวยราษฎร์ผู้ตามรอยพระบาท” ประจำปี 2563 [65]
  • รางวัลคนดีศรีสยาม สาขา นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น, การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น, ต้นแบบผู้ส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น, ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น [66][67]
  • รางวัลบุคคลแห่งชาติ (ครุฑทอง) สาขา ส่งเสริมศาสนา, การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม, บริหารพัฒนาธุรกิจ [66][67]
  • รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติ (ครุฑเงิน) สาขา ส่งเสริมศาสนาดีเด่น, นักบริหารธุรกิจดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น, การแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น, ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมดีเด่น [66][67]
  • รางวัลเพชรกนก สาขา เมตตาธรรม [68][69]
  • รางวัลกนกนาคราช สาขา องค์กรศรีแผ่นดินพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน [68][69]
  • รางวัลหงส์อวอร์ด สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น [70]
  • รางวัล Top 10 VIP Golden of Asia สาขา ผู้นำบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น [71]
  • รางวัล Asia Best Diamond Award 2020 สาขา ผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่น [71]
  • รางวัลอินทรีย์ทองแห่งเอเชีย สาขา บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น, ผู้ส่งเสริมด้านศาสนาดีเด่น, ผู้ทำคุณต่อประเทศชาติดีเด่น [71]

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  อ้างอิง[แก้]

  1. "คณะทำงานสืบค้น ณ ราชสีมา ประวัติ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์". www.gotoknow.org
  2. กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ. 2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)
  3. "ต้นสกุล ณ ราชสีมา ย้อนเรื่อง เมืองโคราช". www.koratdaily.com
  4. "‘บิ๊กป้อม’ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรม’พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ที่โคราช เลขาธิการพรรคยันไม่ใช่พรรคทหาร". www.matichon.co.th
  5. "'พรรคอธิปไตยฯ' แถลงชู ปชช. ทุกสีแก้ขัดแย้ง ปัด 'บิ๊กป้อม' อยู่เบื้องหลังตั้งพรรค". www.matichon.co.th
  6. "‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ รับฟังปัญหาที่ดินชาวบ้านโกรกมะเขือ". www.matichon.co.th
  7. "ชาวบ้านโกรกมะเขือ ร้องทุกข์พรรคอธิปไตยฯ เร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน ฆ่าตัวตายไปแล้ว 5 ราย". www.matichon.co.th
  8. "พรรคอธิปไตยฯ ทำบุญ-ยกย่อง "ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร" เป็นนักคิดแนวทาง ปชต. พร้อมจัดตั้งสภาประชาชน แก้ปัญหาวิกฤติประเทศ". www.matichon.co.th
  9. "ม็อบข้างวัดเบญฯ ขอตั้งสภาปวงชนชาวไทย ตร.เข้ารื้อเวที เหตุไม่ขออนุญาต-ฝืนชุมนุม 5 คน". www.matichon.co.th
  10. "รื้อเวทีม็อบข้างวัดเบญฯ ขอตั้งสภาปวงชนชาวไทย". www.bangkokbiznews.com
  11. "เชิญแกนนำผู้ชุมนุมหน้าวัดเบญจมบพิตร ไป มทบ.11"[ลิงก์เสีย]. www.news.ch3thailand.com
  12. "ทหารผ่านศึก ร้อง "พล.อ.ประยุทธ์" เจียดงบช่วยเหลือดูแลให้ดี ก่อนซื้อเรือดำน้ำ". www.bangkokbiznews.com
  13. "คุ้มไหม??? เรือดำน้ำ ความฝันกองทัพเรือ กับเงิน 3.6 หมื่นล้าน!!!" Archived 2017-04-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. www.ispacethailand.org
  14. "พรรคอธิปไตยฯ เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมือง เน้นอำนาจอยู่ที่ประชาชน เสนอตัวเป็นก๊กที่ 3". www.matichonweekly.com
  15. "คณะปวงชนชาวไทยฯ สหพรรคอธิปไตยฯ คาดหลังเลือกตั้งเกิดวิกฤต จี้หยุดวงจรอุบาทว์ทางการเมือง". www.matichon.co.th
  16. "หัวหน้าคณะปวงชนฯ อัดบิ๊กตู่ แซะจำนำข้าวขายฝัน ลั่นถ้าทำไม่ได้ จะทำให้ดู!". www.khaosod.co.th
  17. ‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ ร้องทุกฝ่ายป้องพระพุทธศาสนา ปฏิรูปขั้นตอนมุ่งเชิดชูสงฆ์ www.matichon.co.th
  18. "ห่วงสงฆ์...‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ ร้องทุกฝ่ายป้องพระพุทธศาสนา ปฏิรูปขั้นตอนมุ่งเชิดชูสงฆ์". www.pantip.com
  19. "พรรคอธิปไตยฯ นำ 48 องค์กรพุทธ ถวายฎีกา ขอพระบารมีปกเกล้าฯ แก้ไขวิกฤตศาสนา". www.matichon.co.th
  20. "'น.อ.คัมภีร์' นำคณะถวายฎีกา ค้านแก้พรบ.สงฆ์-ปกป้อง 'ธัมมชโย'". www.bangkokbiznews.com
  21. "48 องค์กร จี้รัฐบาลสังคายนาพุทธศาสนา วอน หยุดดำเนินคดี 'ธัมมชโย'". www.thairath.co.th
  22. "รายงานสด ! จากวัดพระธรรมกาย ประตู 5 "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์" ขอให้เลิก ม.44". www.youtube.com
  23. "น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ชาวพุทธทำผิดอะไร มาตรา 44 ความเชื่อ ศรัทธา ความดี"[ลิงก์เสีย]. www.youtube.com
  24. "รู้ทันสถานการณ์ • ตอนที่ 1" "ภาคีชาวพุทธ" เชื่อ พระสงฆ์ตกเป็นเป้าโจมตีและถูกกล่าวหาได้ง่ายมาก เนื่องจากไม่มีกระบวนการปกป้องพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์". www.facebook.com
  25. "คณะปวงชนชาวไทยฯ สหพรรคอธิปไตยฯ พร้อมยกพระพุทธศาสนาประจำชาติ และแก้ไขวิกฤติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย". www.matichon.co.th
  26. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 69 องค์". www.siamtimes.net
  27. 27.0 27.1 "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 69 องค์". www.thethaipress.com
  28. 28.0 28.1 "ข่าวโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2". www.matichon.co.th
  29. 29.0 29.1 "'คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์' นำทัพ ประชาชน 'โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทฯ ครั้งที่ 2'". www.dailynews.co.th
  30. 30.0 30.1 "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ จัดงานใหญ่ “อุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ” ครั้งที่ 2 ร่วมอุปสมบท พระ-เณร 83 รูป ณ แผ่นดินล้านนาจังหวัดเชียงใหม่". www.worldbusiness-th.com
  31. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ถวายเงินท่านเจ้าคุณฯ สร้างพระประธาน 1,500,000 บาท". www.phototechthailand.com
  32. "ร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธาน". www.ujunctionnews.com
  33. "วัดสระจรเข้ จัดพิธีเททองพระพุทธมหาชัยมงคล โดย น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานพิธีเททอง". www.thaipeoplecouncil.net
  34. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช สมทบทุนสร้างอาคารคัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ". www.intvthai.com
  35. "น​.อ.(พิเศษ)vคัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ปธ.คณะปวงชนฯ กับหน้าที่ไวยาวัจกร ดีดีทีวี". www.youtube.com
  36. 36.0 36.1 "นิทรรศการภาพศิลป์ ๑๐ ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” www.phototechthailand.com
  37. 37.0 37.1 "นิทรรศการภาพศิลป์ ๑๐ ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”. www.bedouin-spark.com
  38. แยกอุปสมบท ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร , วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (ผู้เกิดวันจันทร์) จำนวน 69 องค์ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  39. แยกอุปสมบท ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และฝึกปฏิบัติ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
  40. 40.0 40.1 "ขอเชิญร่วมกิจกรรม มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน". www.onedeedee.com
  41. 41.0 41.1 "น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จ. ชายแดนใต้". www.thailandinsidenew.com
  42. "คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติฯ ไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล". www.banmuang.co.th
  43. "เกษตรกรภาคอีสานเฮ รับมอบโค-กระบือ ณ วัดป่าสตึกพัฒนาและพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด" . www.siamrath.co.th
  44. "เกษตรกรอีสานเฮ รับ โค-กระบือ จากเมืองเศรษฐกิจพอเพียง และคณะ 69 ตัว". www.thairath.co.th
  45. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เป็นประธานตั้งองค์ กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว". www.naewna.com
  46. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ เป็นประธานทอดกฐินพระราชทานและกฐินตกค้าง". www.matichon.co.th
  47. "พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวง จ.ร้อยเอ็ด". www.thairath.co.th
  48. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพวาด “My Best Mom แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน”. www.onedeedee.com
  49. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ส่งเสริมเยาวชนไทย มีใจรักงานศิลปะ มอบรางวัลประกวดภาพวาด ในหัวข้อ My Best Mom". www.intvthai.com
  50. "สนช.ตั้ง ‘เมสซี่เจ-กานต์เคพีเอ็น-เทนนิส-ป็อป’ เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หวังเด็กไทยภูมิใจชาติ". www.matichon.co.th
  51. "คนรุ่นใหม่เท่อย่างไทย ‘เยาวชนต้นแบบศิลปวัฒนธรรม’". www.matichon.co.th
  52. "ตั้งเมสซี่ เจ-กานต์ เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม". www.dailynews.co.th
  53. "ขบวนแห่ลูกแก้วสุดยิ่งใหญ่!! โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2 @เชียงใหม่". www.chiangmainews.co.th
  54. "ผู้การคัมภีร์ เหมาภาพเขียนศิลปินทั้ง 10 ท่าน หมดทั้งงาน". www.phototechthailand.com
  55. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานเปิดหอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์ สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และเปิดนิทรรศการ 'งานศิลป์แผ่นดินไทย'”. www.ibiznewsmedia.com
  56. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานเปิดหอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์ สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และเปิดนิทรรศการ 'งานศิลป์แผ่นดินไทย'”. www.mitikhao.com
  57. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ ขึ้นแท่นผู้จัด นำทีมบวงสรวงซีรีส์เรื่อง BESIDE YOU ในโปรเจกต์ HOME มั่ง-มี-ศรี-ศพ" . www.siamrathnews.com
  58. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยฯ ตอบรับเป็นผอ.สร้างละครรักซีรีส์วาย 5 รูปแบบ". www.thairath.co.th
  59. "ผลิตหน้ากากอนามัย1พันล.ชิ้น/ด.! คณะปวงชนชาวไทยฯ ไฟว้โควิด". www.siambusinessnews.com
  60. "คณะปวงชนชาวไทยฯทำสงครามกับโควิด-19 ช่วยชาติผลิตหน้ากากอนามัย1พันล.ชิ้น/เดือน". www.thethaipress.com
  61. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม". www.thairath.co.th
  62. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เร่งลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำมาหาวิธีช่วยเหลือในอนาคต". www.matichon.co.th
  63. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา 3". www.thailandinsidenew.com
  64. "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา 3 จชต. พร้อมเปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติหวังรวมใจคนไทยเป็นหนึ่ง". www.ibiznewsmedia.com
  65. "พิธีมอบโล่เกียรติคุณภูมิสิริแผ่นดินสยาม ทวยราษฎร์ผู้ตามรอยพระบาท". www.banmuang.co.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  66. 66.0 66.1 66.2 "ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ". www.timelinevariety.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-31. สืบค้นเมื่อ 2021-03-01.
  67. 67.0 67.1 67.2 "ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์) www.thainewsbiz.com
  68. 68.0 68.1 "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ รับรางวัล เพชรกนก คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รับรางวัล กนกนาคราช". www.allaboutthailand2018.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  69. 69.0 69.1 "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เข้ารับสองรางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลเพชรกนก และ กนกนาคราช พร้อมเดินหน้าทำความดีเพื่อประเทศชาติ". www.intvthai.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  70. "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลหงส์อวอร์ด สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น". www.thaipeoplecouncil.net
  71. 71.0 71.1 71.2 "นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 และ Asia Best Dimond Award 2020".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์) www.mitkhao.com
  แม่แบบ:นักการเมืองไทย


  แม่แบบ:ทหารอากาศชาวไทย

  แม่แบบ:นักบินชาวไทย

  แม่แบบ:พุทธศาสนิกชนชาวไทย

  แม่แบบ:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ

  แม่แบบ:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร

  แม่แบบ:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมทหาร

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

  แม่แบบ:บุคคลจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  แม่แบบ:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.

  แม่แบบ:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.

  แม่แบบ:ผู้ได้รับเหรียญจักรมาลา

  แม่แบบ:สกุล ณ ราชสีมา

  แม่แบบ:สกุลเหมนิธิ

  แม่แบบ:สกุลคัมภีรญาณนนท์