ฉบับร่าง:การแบ่งโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การแบ่งโปแลนด์
Polish-Lithuanian Commonwealth in 1772.PNG
การปักปันดินแดน
Rzeczpospolita Rozbiory 3.png
ส่วนแบ่งของดินแดนโปแลนด์ (เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย) ทั้งสามส่วน ได้แก่ ส่วนแบ่งของรัสเซีย (สีแดง) ส่วนแบ่งของออสเตรีย (สีเขียว) และ ส่วนแบ่งของปรัสเซีย (สีฟ้า)

การแบ่งโปแลนด์[a] (อังกฤษ: Partitions of Poland; โปแลนด์: Rozbiory Polski) หมายถึงการแบ่งเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และทำให้เครือจักรภพสิ้นสุดลง ส่งผลให้โปแลนด์และลิทัวเนีย สูญเสียอธิปไตยของตนเป็นเวลากว่า 123 ปี การแบ่งโปแลนด์ดำเนินการโดย ออสเตรีย ราชอาณาจักรปรัสเซีย และจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งตกลงควบรวมดินแดนส่วนต่าง ๆ ของเครือจักรภพเป็นของตนเอง ผ่านทางการการยึดครองและการผนวกดินแดน[1][2][3][4]

การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1772 อีกสองทศวรรษถัดมา ทหารรัสเซียและปรัสเซียได้เข้ามาในดินแดนพรมแดนของเครือจักรภพอีกครั้ง และการแบ่งครั้งที่สอง ก็ได้รับการลงนามในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1793 โดยที่ออสเตรียไม่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งครั้งนี้ การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่สาม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1795 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลุกฮือกอชชุชกอ ในปีที่แล้ว จากการแบ่งครั้งนี้ทำให้เครือจักรภพล่มสลายลง[1]

ในภาษาอังกฤษ บางครั้งนิยามศัพท์ "การแบ่งโปแลนด์" ถูกใช้ในทางภูมิศาสตร์ในฐานะภูมินามวิทยา เพือหมายถึงดินแดนของเครือจักรภพที่ผู้แบ่งแยกแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนแบ่งของออสเตรีย ส่วนแบ่งของปรัสเซีย และส่วนแบ่งของรัสเซีย ในภาษาโปแลนด์มีคำศัพท์สองคำซึ่งมีความหมายต่างกัน โดยกระบวนการแบ่งแยกและผนวกโปแลนด์อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า rozbiór (รูปพหูพจน์: rozbiory) ในขณะที่คำว่า zabór (รูปพหูพจน์: zabory) หมายถึงส่วนต่าง ๆ ของเครือจักรภพที่ถูกผนวกระหว่าง ค.ศ. 1772–95 ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ปรัสเซีย หรือออสเตรีย ภายหลังการประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ใน ค.ศ. 1815 เขตแดนของส่วนที่ถูกแบ่งทั้งสามได้รับการกำหนดขึ้นใหม่ ฝ่ายออสเตรียได้สถาปนากาลิเซีย ขึ้นในดินแดนที่เป็นส่วนแบ่งของตน ในขณะที่รัสเซียได้วอร์ซอจากปรัสเซีย และก่อตั้งหน่วยการเมืองปกครองตนเองนามว่าคองเกรสโปแลนด์ ขึ้นในส่วนดินแดนของตน

ในประวัติศาสตร์นิพันธ์ของโปแลนด์ มีการใช้นิยาม"การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่สี่" เพือกล่าวถึงการผนวกดินแดนโปแลนด์ครั้งต่อ ๆ มา โดยผู้รุกรานต่างชาติ ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ นิยามดังกล่าวอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ใน ค.ศ. 1815 1832 1846 หรือ 1939 นิยาม "การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่สี่" ในมุมมองปัจจุบันอาจสามารถหมายถึงชุมชนผู้พลัดถิ่นซึ่งบทบาทสำคัญในทางการเมืองอันนำไปสูการสถาปนารัฐอธิปไตยโปแลนด์ขึ้นใหม่หลัง ค.ศ. 1918

ความเป็นมา[แก้]

ภาพอุปมานิทัศน์ของการแบ่งโปแลนด์ครั้งที่หนึ่ง แสดงให้เห็นจักรพรรดินีเยกาเจรีนาที่ 2 แห่งรัสเซีย (ทางซ้าย) จักรพรรดิโยเซ็ฟที่ 2 แห่งออสเตรีย และพระเจ้าฟรีดริชมหาราชแห่งปรัสเซีย (ทางขวา) ทรงโต้เถียงกันเรื่องการยึดครองดินแดน
อุปมานิทัศน์มรณกรรมของโปแลนด์ โดย วอลอซเมียร์ เทตมาร์ (Włodzimierz Tetmajer) อาสนวิหารเซนต์นิโคลัส กาลิช

ในรัชสมัยของพระเจ้าววาดือสวัฟที่ 4 (ครองราชย์ ค.ศ. 1632–48) หลักการ ลิเบอรัม วีโต [en] (Liberum Veto) ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการทางรัฐสภาซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า "ผู้ดี/ขุนนางโปแลนด์" ทุกรายต่างมีสิทธิ์ทางการเมืองเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนจะกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับการยินยอมอย่างเป็นเอกฉันท์เสียก่อน[1] หากสมาชิกสภาแม้แต่เพียงผู้เดียวเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อเขตของตน (โดยทั่วไปแล้วหมายถึงที่ดินซึ่งสมาชิกผู้นั้นถือครอง) แม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการเห็นชอบแล้วก็ตาม กระบวนการดังกล่าวก็สามารถยั้บยั้งพระราชบัญญัตินั้นได้ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะลงมือกระทำการใด ๆ นอกจากนี้ ลิเบอรัม วีโต ยังเปิดโอกาสให้ทูตต่างชาติเข้าแทรกแซงเครือจักรภพอีกด้วย ผ่านทางการติดสินบนเหล่าขุนนาง[1] อาจจะกล่าวได้ว่าเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียในช่วงปลาย (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18) ก่อนที่จะเกิดการแบ่งขึ้นนั้นตกอยู่ในสภาวะโกลาหล และมิใช่รัฐอธิปไตยโดยสมบรูณ์ หากแต่มีสถานะใกล้เคียงกับเมืองขึ้นมากกว่า[5] โดยจักรพรรดิรัสเซียทรงเข้าแทรกแซงกระบวนการเลือกพระประมุขของเครือจักรภพได้ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายซึ่งสตาญิสวัฟ เอากุสตุส ปอญาตอฟสกี อดีตคนรักของจักรพรรดินีเยกาเจรีนาที่ 2 แห่งรัสเซียเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

ใน ค.ศ. 1730 ประเทศเพื่อนบ้านของเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย (หรือในภาษาโปแลนด์เรียกรัฐของตนอย่างลำลองว่า เซคซ์โพสโพลิตา) อันประกอบไปด้วยปรัสเซีย ออสเตรีย และรัสเซีย ได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาลับเพื่อร่วมกันรักษา สถานะเดิม (ละติน: Status quo): specifically, to ensure that the Commonwealth laws would not change. Their alliance later became known in Poland as the "Alliance of the Three Black Eagles" (or Löwenwolde's Treaty), because all three states used a black eagle as a state symbol (in contrast to the white eagle, a symbol of Poland). The Commonwealth had been forced to rely on Russia for protection against the rising Kingdom of Prussia, which demanded a slice of the northwest in order to unite its Western and Eastern portions; this would leave the Commonwealth with a Baltic coast only in Latvia and Lithuania.[1] Catherine had to use diplomacy to win Austria to her side.

The Commonwealth had remained neutral in the Seven Years' War (1756–1763), yet it sympathized with the alliance of France, Austria, and Russia, and allowed Russian troops access to its western lands as bases against Prussia. Frederick II retaliated by ordering enough Polish currency counterfeited to severely affect the Polish economy. Through the Polish nobles whom Russia controlled and the Russian Minister to Warsaw, ambassador and Prince Nicholas Repnin, Empress Catherine the Great forced a constitution on the Commonwealth at the so-called Repnin Sejm of 1767, named after ambassador Repnin, who effectively dictated the terms of that Sejm (and ordered the capture and exile to Kaluga of some vocal opponents of his policies,[5][6][7] including bishop Józef Andrzej Załuski[8] and others). This new constitution undid the reforms made in 1764 under Stanisław II. The liberum veto and all the old abuses of the last one and a half centuries were guaranteed as unalterable parts of this new constitution (in the so-called Cardinal Laws[7][9]). Repnin also demanded the Russian protection of the rights of peasants in private estates of Polish and Lithuanian noblemen, religious freedom for the Protestant and Orthodox Christians and the political freedoms for Protestants, Orthodox Christians and Eastern Catholics (Uniates), including their right to occupy all state positions, including a royal one. The next king could be a member of the Russian ruling dynasty now. The Sejm approved this. Resulting reaction among some of Poland's Roman Catholics, as well as the deep resentment of Russian intervention in the Commonwealth's domestic affairs including the exile to Russia of the top Roman Catholic bishops, the members of the Polish Senate, led to the War of the Confederation of Bar of 1768–1772, formed in Bar, where the Poles tried to expel Russian forces from Commonwealth territory.[5][7] The irregular and poorly commanded Polish forces had little chance in the face of the regular Russian army and suffered a major defeat. Adding to the chaos was a Ukrainian Cossack and peasant rebellion in the east (Koliyivshchyna), which erupted in 1768 and resulted in massacres of Polish noblemen (szlachta), Jews, Uniates, ethnic minorities and Catholic priests, before it was put down by Russian and governmental Polish troops. This uprising led to the intervention of the Ottoman Empire, supported by Roman Catholic France and Austria. Bar confederation and France promised Podolia and Volhynia and the protectorate over the Commonwealth to the Ottoman Empire for armed support.

In 1769 the Habsburg Monarchy annexed a small territory of Spisz and in 1770 it annexed Nowy Sącz and Nowy Targ. These territories had been a bone of contention between Poland and Hungary, which was a part of the Monarchy. Nevertheless, the Ottoman Empire, the Bar confederation and its French and European volunteers were defeated by Russian forces and Polish governmental ones with the aid of Great Britain. As Russia moved into the Crimea and the Daubian Principalities (which the Habsburg Monarchy long coveted), King Frederick II of Prussia and Maria Theresa were worried that the defeat of the Ottoman Empire would severely upset the balance of power in Eastern Europe. Frederick II began to construct the partition to rebalance the power in Eastern Europe.

การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่ 1[แก้]

จักรพรรดินีแคนเธอรีนที่ 2 (ซ้าย) และจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 รวมทั้งพรเจ้าฟรีดริชที่ 2 (ขวา) กำลังทะเลาะกันในเรื่องการยึดดินแดนของพวกเขา

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2314 ข้อตกลงการแบ่งโปแลนด์ได้ลงนามใน เวียนนา ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมกองทัพรัสเซีย, ปรัสเซีย และออสเตรียได้เข้ายึดครองจังหวัดต่างๆที่ตกลงกันเอง อย่างไรก็ตามมีการสู้รบและการปิดล้อมหลายครั้งขณะที่กองกำลังสมาพันธ์บาร์และอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะวางอาวุธ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ทายนิก, เชนสโตโควา และ กรากุฟ) ในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2314 มีการออกแถลงการณ์เรื่องการยึดครองดินแดนมากเกินไปเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับประเทศที่เหนื่อยล้ามากเกินไปจากความพยายามของ สมาพันธ์บาร์ ที่จะเสนอการต่อต้านที่ประสบความสำเร็จ[1]

ฝั่งปรัสเซีย[แก้]

หลังจากสนธิสัญญาแบ่งเขตได้รับการรับรองโดยผู้ลงนามเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2314 พระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย รู้สึกอิ่มเอมใจกับความสำเร็จของเขา ปรัสเซียได้พื้นที่ของคนที่พูดภาษาเยอรมัน เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปรัสเซียหลวง (แต่ไม่รวมกดัญสก์) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ในราชอาณาจักรปรัสเซีย และ แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค รวมทั้งเอมแลนด์(วาร์เมีย) พื้นที่ทางตอนเหนือของ เกรตเตอร์โปแลนด์ ริมแม่น้ำโนเต็กค์(บริเวณเน็สต์) และบางส่วนของ คูยาเวีย (ไม่รวมทอรูน)

ฝั่งออสเตรีย[แก้]

จากการแบ่งครั้งนี้ทำให้ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา รัฐบุรุษของออสเตรีย และเวนเซลแอนตันเจ้าชายแห่งเคานิทซ์ - รีเอตเบิร์ก มีความภาคภูมิใจในการแย่งชิงส่วนแบ่งที่มากพอ ๆ กับ เหมืองเกลือ ที่ร่ำรวยของ โบชเนีย และ วีลิกสกา ออสเตรียล้มซาตอร์ และเอาชวิทซ์ (ออสวีอิม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เลสเสอร์โปแลนด์ ได้พื้นที่บางส่วนของมณฑล กรากุฟ และ แซนโดเมียร์ และพื้นที่ทั้งหมดของ กาลิเซีย, น้อยกว่าเมืองกรากุฟ

ฝั่งรัสเซีย[แก้]

จักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 แห่งรัสเซีย ก็พอใจเช่นกันแม้จะสูญเสีย กาลิเซีย ให้กับ ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดย "เอกสารทางการทูต" ฉบับนี้รัสเซียได้เข้าครอบครองส่วนนั้นของ ลิโวเนีย ที่ยังคงอยู่ในการควบคุมของเครือจักรภพและทางตะวันออกของ เบลารุส รวบรวมมณฑลของ วีเต็บสค์, โพล็อต และ มาซิติกสลาวี. [1]

การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่ 2[แก้]

ในปีค.ศ. 2333 เครือจักรภพได้รับเอารัฐธรรมนูญฉบับแรกของโปแลนด์

ใน ค.ศ. 2332 สาธารณรัฐโปแลนด์ที่หนึ่งอ่อนแอลงจนถึงระดับที่ถูกบังคับให้เป็นพันธมิตรที่ผิดธรรมชาติและเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียซึ่งเป็นศัตรู มีการลงนามในสนธิสัญญาโปแลนด์ - ปรัสเซีย ค.ศ. 2332 เงื่อนไขของสนธิสัญญามีส่วนทำให้สองแบ่งแยกสุดท้ายของโปแลนด์ - ลิทัวเนีย อำนาจและกำจัดการละเมิดของเรปนิน เสอม การปฏิรูปเหล่านั้นกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ก้าวร้าวในส่วนของเพื่อนบ้านระวังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่อาจเกิดขึ้นของเครือจักรภพ เมื่อพิจารณาว่าโปแลนด์ตกเป็นเหยื่อของลัทธิจาโคบินหัวรุนแรง ในช่วงที่กระแสน้ำไหลแรงในฝรั่งเศส กองกำลังรัสเซียบุกเข้ามาในเครือจักรภพใน ค.ศ. 2334

ในสงครามปกป้องรัฐธรรมนูญสมาพันธ์ทาร์โกวิกา ผู้อนุรักษ์นิยมรัสเซียต่อสู้กับกองกำลังโปแลนด์ที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญโดยเชื่อว่ารัสเซียจะช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูเสรีภาพทองคำ ถูกทิ้งโดยพันธมิตรปรัสเซียกองกำลังสนับสนุนรัฐธรรมนูญของโปแลนด์ซึ่งต้องเผชิญกับหน่วยทาโกวิคา และกองทัพรัสเซีย หลังจากพ่ายแพ้ ปรัสเซียลงนามในสนธิสัญญากับรัสเซียโดยตกลงว่าการปฏิรูปของโปแลนด์จะถูกเพิกถอนและทั้งสองประเทศจะได้รับดินแดนในเครือจักรภพ ใน ค.ศ. 2335 เจ้าหน้าที่ของ กรอดโน เสอม ซึ่งเป็น เสอม คนสุดท้ายของเครือจักรภพต่อหน้ากองกำลังของรัสเซียเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเรื่องดินแดนของรัสเซีย ในการแบ่งแยกที่สอง รัสเซียและปรัสเซียได้ช่วยให้ตัวเองมีที่ดินเพียงพอจนมีประชากรเพียงหนึ่งในสามของ ค.ศ. 2314 ที่ยังคงอยู่ในโปแลนด์ ปรัสเซียตั้งชื่อจังหวัดใหม่ว่า ปรัสเซียใต้ โดยมีโปแซนต์ (และต่อมาวอร์ซอ) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดใหม่

สหพันธ์ทาโกวิคา ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการแบ่งอีกครั้งและพระเจ้าสตาญิสวัฟที่ 2 เอากุสตุส ที่เข้าร่วมพวกเขาใกล้ถึงจุดจบทั้งคู่สูญเสียศักดิ์ศรีและการสนับสนุนไปมาก ในทางกลับกันนักปฏิรูปกำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นและใน ค.ศ. 2336 การจลาจลกรอกุฟสโคเริ่มขึ้น

การแบ่งโปแลนด์ครั้งที่ 3[แก้]

กองทัพผู้ก่อความไม่สงบแร็กแท็กของกรอกุฟสโคได้รับความสำเร็จครั้งแรก แต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องยอมจำนนต่อหน้ากองกำลังที่เหนือกว่าของจักรวรรดิรัสเซีย อำนาจในการแบ่งโปแลนด์เมื่อเห็นความไม่สงบที่เพิ่มขึ้นในเครือจักรภพที่เหลืออยู่จึงตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการลบรัฐโปแลนด์ที่เป็นอิสระออกจากแผนที่ ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2337 ตัวแทนของพวกเขาได้ลงนามในสนธิสัญญาแบ่งดินแดนที่เหลือของเครือจักรภพระหว่างสามประเทศ อเล็กซานเดอร์ เบซโบรอดโค หัวหน้าผู้เขียนนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งของรัสเซียแนะนำให้จักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 เกี่ยวกับการแบ่งครั้งที่ 2 และ 3[10]

ส่วนของรัสเซียได้พื้นที่ 120,000 กม.2และ 1.2 ล้านคนกับวิลนีอุส ส่วนปรัสเซีย(ได้จังหวัดใหม่ของปรัสเซียตะวันออกใหม่ และไซลิเซียใหม่) ได้พื้นที่ 55,000 กม.2 และ 1 ล้านคนที่วอร์ซอ และส่วนออสเตรียได้พื้นที่ 47,000 กม.2และ 1.2 ล้านคน รวมทั้งลูบลินและกรากุฟ

ภาพรวม[แก้]

ในเรื่องประชากรในแบ่งแยกโปแลนด์ครั้งแรกสูญเสียพลเมืองไปกว่าสี่ถึงห้าล้านคน (ประมาณหนึ่งในสามของประชากร 14 ล้านคนก่อนการแบ่ง) [11] มีเพียง 4 ล้านคนเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในโปแลนด์หลังจากการแบ่งครั้งที่สองซึ่งทำให้สูญเสียอีกหนึ่งในสามของประชากรเดิมประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรที่เหลืออยู่[12] ในการแบ่งโปแลนด์ครั้งที่ 3 ปรัสเซียได้ประชากรประมาณร้อยละ 23 ของฮาพส์บวร์ค-ออสเตรีย ร้อยละ 32 และจักรวรรดิรัสเซีย ร้อยละ 45[13]

การแบ่งโปแลนด์ตามสัดส่วน[14]
ปี (ค.ศ.) ออสเตรีย ปรัสเซีย รัสเซีย รวมทั้งหมด รวมส่วนที่ดำเนินอยู่
พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ % พื้นที่ %
2314 81900 กม.2 11.17% 36300 กม.2 4.95% 93000 กม.2 12.68% 211200 กม.2 28.79% 522300 กม.2 71.21%
2335 57100 กม.2 7.78% 250200 กม.2 34.11% 307300 กม.2 41.90% 215000 กม.2 29.31%
2337 47000 กม.2 6.41% 48000 กม.2 6.54% 120000 กม.2 16.36% 215000 กม.2 29.31%
ไม่มี
0%
รวม 128900 กม.2 17.57% 141400 กม.2 19.28% 463200 กม.2 63.15% 733500 กม.2 100%

(วานดิกซ์ยังเสนอประมาณการดินแดนผนวกรวมที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดย 18% สำหรับออสเตรีย 20% สำหรับปรัสเซีย และ 62% สำหรับรัสเซีย)[13]

ในช่วงสงครามนโปเลียนและผลที่ตามมาในทันทีคือพรมแดนระหว่างอำนาจการแบ่งโปแลนด์ที่เปลี่ยนไปหลายครั้งทำให้ตัวเลขที่เห็นในตารางก่อนหน้านี้เปลี่ยนไป ท้ายที่สุดแล้วรัสเซียลงเอยด้วยแกนกลางของโปแลนด์ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของปรัสเซียและออสเตรีย หลังจากการประชุมแห่งเวียนนารัสเซียได้ควบคุมดินแดนของเครือจักรภพก่อน ค.ศ. 2314 ถึง 82% (รวมถึงรัฐหุ่นเชิดแห่งคองเกรสโปแลนด์) ออสเตรีย 11% และปรัสเซีย 7%[15]

ผลที่ตามมาภายหลัง[แก้]

อดีตกษัตริย์แห่งโปแลนด์ พระเจ้าสตาญิสวัฟที่ 2 เอากุสตุส ภายใต้การคุ้มกันของกองทัพรัสเซียจากไปยังโกรดโนซึ่งพระองค์สละราชสมบัติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2337 จากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ซึ่งเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ การกระทำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ารัสเซียจะถูกมองว่าเป็นผู้มีอำนาจในการแบ่งเขต

อันเป็นผลมาจากการแบ่งโปแลนด์ถูกบังคับให้แสวงหาการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นอยู่ของอำนาจในยุโรป[16][17] กวีนักการเมืองขุนนางนักเขียนศิลปินชาวโปแลนด์หลายคนถูกบังคับให้อพยพ (คำว่าการอพยพครั้งใหญ่) กลายเป็นนักปฏิวัติในศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ความปรารถนาในอิสรภาพกลายเป็นส่วนกำหนดของลัทธิโรแมนติกของโปแลนด์[18][19] นักปฏิวัติชาวโปแลนด์เข้าร่วมในการลุกฮือในปรัสเซีย, จักรวรรดิออสเตรีย และจักรวรรดิรัสเซีย[20] กองทหารโปแลนด์ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนโปเลียน ภายใต้ชื่อ ดัชชีวอร์ซอ (Duchy of Warsaw)[21][22] และภายใต้สโลแกนที่ว่าเพื่ออิสรภาพของเราและของคุณได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางในช่วงฤดูใบไม้ผลิของชาติ (โดยเฉพาะการปฏิวัติฮังการีใน ค.ศ. 2390)[20][23]

หมายเหตุ[แก้]

 1. ถึงแม้รัฐผู้ถูกแบ่งแยกจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย แต่เมื่อกล่าวถึงการแบ่งแยกดินแดนทั้งสามครั้ง แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ศัพท์ว่า การแบ่งแยกโปแลนด์ มิใช่ การแบ่งเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย เนื่องจาก โปแลนด์ เป็นชื่อเรียกอย่างลำลองของรัฐข้างต้น นิยามศัพท์ การแบ่งเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ในงานเขียนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนัก


อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 "Partitions of Poland". สารานุกรมบริแทนนิกา ออนไลน์. 2008. สืบค้นเมื่อ 8 June 2011.
 2. Bideleux, Robert; Jeffries, Ian (1998). A History of Eastern Europe: Crisis and Change. Routledge. p. 156.
 3. Batt, Judy; Wolczuk, Kataryna (2002). Region, State and Identity in Central and Eastern Europe. Routledge. p. 153.
 4. Sinkoff, Nancy (2004). Out of the Shtetl: Making Jews Modern in the Polish Borderlands. Society of Biblical Literature. p. 271.
 5. 5.0 5.1 5.2 Scott, Hamish M. (2001). The Emergence of the Eastern Powers, 1756–1775. Cambridge University Press. pp. 181–182. ISBN 0-521-79269-X.
 6. H. Wickham Steed, A Short History of Austria-Hungary and Poland Archived 2007-09-24 at the Wayback Machine., 1914, Encyclopædia Britannica, Inc. Retrieved on 3 August 2007.
 7. 7.0 7.1 7.2 Seton-Watson, Hugh (1967). The Russian Empire, 1801–1917. Oxford University Press. p. 44. ISBN 0-19-822152-5.
 8. Various, The Story of My Life, Penguin Classics, 2001, ISBN 0-14-043915-3, Google Print, p. 528
 9. Butterwick, Richard (1998). Poland-Lithuania's Last King and English Culture: Stanisław August Poniatowski, 1732–1798. Oxford University Press. p. 169. ISBN 0-19-820701-8.
 10. "Alexander Bezborodko". Encyclopaedia Britannica.
 11. Jerzy Lukowski; W. H. Zawadzki (2001). A Concise History of Poland: Jerzy Lukowski and Hubert Zawadzki. Cambridge University Press. pp. 96–98. ISBN 978-0-521-55917-1. สืบค้นเมื่อ 8 January 2013.
 12. Jerzy Lukowski; W. H. Zawadzki (2001). A Concise History of Poland: Jerzy Lukowski and Hubert Zawadzki. Cambridge University Press. pp. 101–103. ISBN 978-0-521-55917-1. สืบค้นเมื่อ 8 January 2013.
 13. 13.0 13.1 Piotr Stefan Wandycz (2001). The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. Taylor & Francis Group. pp. 133–. ISBN 978-0-415-25490-8. สืบค้นเมื่อ 8 January 2013.
 14. Davies, Norman (2005). God's Playground. A History of Poland. The Origins to 1795. I (revised ed.). Oxford University Press. p. 394. ISBN 978-0-19-925339-5.
 15. "Po przyłączeniu do obwodu białostockiego w 1807 roku do cesartwa i utworzeniu osiem lat później Królestwa Polskiego wnuk Katarzyny zjednoczył pod swoim berłem około 82% przedrozbiorowego terytorium Rzeczypospolitej (dla porównania – Austria 11%, Prusy 7%). "[in:] Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk. Realiści z wyobraźnią. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 2007 page. 318 ISBN 978-83-227-2620-4
 16. Johnson, Lonnie R. (1996). Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends. Oxford University Press. pp. 127–128. ISBN 0-19-510071-9.
 17. Piotr Stefan Wandycz (2001). The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. Routledge. p. 133. ISBN 0-415-25491-4.
 18. Zawadzki, W. H. (1993). A Man of Honour: Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795–1831. Oxford University Press. p. 330. ISBN 0-19-820303-9.
 19. Auer, Stefan (2004). Liberal Nationalism in Central Europe. Routledge. p. 60. ISBN 0-415-31479-8.
 20. 20.0 20.1 Dowe, Dieter (2001). Europe in 1848: Revolution and Reform. Berghahn. p. 180. ISBN 1-57181-164-8. While it is often and quite justifiably remarked that there was hardly a barricade or battlefield in Europe between 1830 and 1870 where no Poles were fighting, this is especially true for the revolution of 1848/1849.
 21. Pachonski, Jan; Wilson, Reuel K. (1986). Poland's Caribbean Tragedy: A Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802–1803. East European Monographs/Columbia University Press. ISBN 0-88033-093-7.
 22. Fedosova, Elena I. (1998). "Polish Projects of Napoleon Bonaparte". Journal of the International Napoleonic Society.
 23. Gods, Heroes, & Legends

ดูเพิ่ม[แก้]

หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์โปแลนด์ หมวดหมู่:การล่มสลายของประเทศ