จุดขาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จุดขาย อาจหมายถึง

  • จุดขาย (ธุรกรรม) (point of sale: POS) หรือเช็กเอาต์ (checkout) คือตำแหน่งที่เกิดธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเพื่อสินค้าหรือบริการ โดยปริยายหมายถึงจุดที่ชำระเงิน
    • ระบบ ณ จุดขาย (POS system) คือระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้อำนวยความสะดวกที่จุดทำการขาย
  • จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (unique selling proposition, unique selling point: USP) คือลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ชูขึ้นให้เด่นกว่าคู่แข่งขัน