จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

จิราวรรณ หรือ "จุ๊" จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายประสพ กับนางอนงค์ จงสุทธนามณี และเป็นน้องสาว มงคล จงสุทธนามณี วันชัย จงสุทธนามณี ศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี[1] นักการเมืองในจังหวัดเชียงราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน[แก้]

จิราวรรณ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้บริหารธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจร้านถ่ายรูป และเป็นผู้พิพากษาสมทบฯ ก่อนจะมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 แต่มีการรัฐประหารไล่เลี่ยกัน จึงยังไม่ทันปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 แม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลือกใช้ชื่อ-สกุลในการหาเสียงว่า "จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร" ซึ่งถูกคู่แข่งตรวจสอบว่ามีผลต่อคะแนนนิยมหรือไม่[2]

จิราวรรณ เคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา[3]

อ้างอิง[แก้]