จิตติชัย รุจนกนกนาฏ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
เกิดจิตติชัย รุจนกนกนาฏ
20 เมษายน พ.ศ. 2521 (42 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพอาจารย์
นายจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์http://www.civil.eng.chula.ac.th/people/jittichai-rudjanakanoknad

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ (20 เมษายน พ.ศ. 2521 - ) รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521 เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในพ.ศ. 2538 และสอบเทียบเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมกับจบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปีพ.ศ. 2541 และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ จากนั้นจบการศึกษา M.S. & Ph.D. (Transportation) จาก University of California at Berkeley เมื่อปีพ.ศ. 2548 เมื่อจบการศึกษาแล้วได้ทำงานในตำแหน่ง Senior Transportation Planner and Traffic Engineer ที่บริษัท Parsons Brinkerhoff (PB America) ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐคาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปีแล้วจึงกลับมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การจราจร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลงานเป็นบทความทางวิชาการจำนวนมากทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และตำรา 2 เรื่องคือ "ระบบการขนส่ง (2561)" และ "การออกแบบถนน (2555)" เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษในหลายหลักสูตรของจุฬามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • Ph.D. Transportation Engineering, University of California at Berkeley, United States of America, 2005
 • Certificate of Logistics, University of California at Berkeley, United States of America, 2002
 • M.S. Transportation Engineering, University of California at Berkeley, United States of America, 2001
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2552-2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550-2552 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548-2550 Senior Transportation Planner and Traffic Engineer, PB America, Inc., Los Angeles, California, U.S.A.

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ก.ย. 2552- ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต[แก้]

 • ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561-2562)
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557-2561)
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556-2557)
 • กรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2556)

เกียรติประวัติที่สำคัญ[แก้]

 • นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2542 (ไปศึกษาต่อระหว่างปีพ.ศ. 2543-2548)
 • เงินทุนภูมิพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2542
 • รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific Mathematics Olympiad) ครั้งที่ 7 (1995)
 • รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad) ครั้งที่ 35 (1994) ที่ Hong Kong

อ้างอิง[แก้]