จำนวนผลคูณ-ผลบวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จำนวนผลคูณ-ผลบวก (อังกฤษ: sum-product number) ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง จำนวนเต็มในฐานที่กำหนดมีค่าเท่ากับผลบวกของเลขโดดคูณกับผลคูณของเลขโดด เช่น 144 เป็นจำนวนผลคูณ-ผลบวก เพราะ 1 + 4 + 4 = 9 และ 1 × 4 × 4 = 16 และ 9 × 16 = 144

ตัวอย่างจำนวนผลคูณ-ผลบวกในฐานสิบ เช่น 0, 1, 135, 144