จังหวัดไชยปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดไชยปราการ
อาณาเขตของจังหวัดไชยปราการ
อาณาเขตของจังหวัดไชยปราการ
ประเทศ ไทย

จังหวัดไชยปราการ การจัดตั้งจังหวัดไชยปราการ โดยเป็นนโยบายของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ที่จะให้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่ดูแลปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดทางชายแดนไทย พม่า โดยการรวมเอา อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง พร้อมทั้งยกฐานะกิ่งอำเภอเวียงคำ กับกิ่งอำเภอหมอกฟ้า ซึ่งแยกออกมาจากอำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย โดยอาจจะใช้ ตำบลแม่ข่า กับตำบลท่าตอน ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอใหม่

โดยจังหวัดไชยปราการ จะประกอบไปด้วย อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองไชยปราการ อำเภอเวียงแหง และกิ่งอำเภอเวียงคำ กับ กิ่งอำเภอหมอกฟ้า[1] แต่ไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง

ความสอดคล้องกับจังหวัดฝาง[แก้]

จังหวัดฝาง เป็นการเสนอจัดตั้งจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดไชยปราการ ในปี พ.ศ. 2552 หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ได้มีการเสนอขอให้จัดตั้งจังหวัดฝาง เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หลังจากที่การจัดตั้งจังหวัดไชยปราการต้องระงับไป

จะเห็นได้ว่าจังหวัดไชยปราการ ต้องการยกฐานะอำเภอไชยปราการ เป็นอำเภอเมืองไชยปราการ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และความเจริญของตัวเมืองไชยปราการ ยังน้อยกว่าอำเภอฝาง จึงทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งจังหวัดไชยปราการ แม้ว่าชื่อ "ไชยปราการ" จะเป็นชื่อที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ก็ตาม

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]