ข้ามไปเนื้อหา

จังหวัดโพ้นทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดโพ้นทะเล (ฝรั่งเศส: département d’outre-mer, DOM; อังกฤษ: overseas department) เป็นจังหวัดของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งหน่วยการบริหารเหล่านี้จะมีสถานะทางการเมืองเทียบเท่ากับจังหวัดในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์ จังหวัดโพ้นทะเลเหล่านี้จึงสามารถมีตัวแทนในสภานิติบัญญัติ วุฒิสภา และสภาเศรษฐกิจและสังคม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรัฐสภายุโรป ตลอดจนใช้เงินสกุลยูโร จังหวัดโพ้นทะเลถือว่าเป็น แคว้นโพ้นทะเล ด้วย

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสประกอบด้วย