จังหวัดโพนทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดโพนทอง
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดโพนทอง แยกออกจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดโพนทอง แยกออกจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเทศ ไทย

จังหวัดโพนทอง เป็นบริเวณกลุ่มอำเภอที่รอการอนุมัติจัดตั้งเป็นจังหวัด โดยแยกออกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 อำเภอกับอีก 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดี และกิ่งอำเภอเชียงขวัญ สาเหตุการขอจัดตั้งคือ พื้นที่อำเภอดังกล่าวห่างไกลจากตัวจังหวัด การคมนาคมขนส่งลำบาก ทำให้การให้บริการของภาครัฐและเอกชนแก่ประชาชนทำได้อย่างไม่สะดวก รวมทั้งบริเวณดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นจังหวัดได้