จังหวัดนาทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดนาทวี แยกออกจากจังหวัดสงขลา

จังหวัดนาทวี เป็นโครงการจัดตั้งจังหวัดใหม่ในประเทศไทย โดยจะแยกอำเภอจำนวนหนึ่งออกมาจากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของ องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี

พื้นที่[แก้]

เมื่อมีการจัดตั้งสำเร็จแล้ว จังหวัดนาทวีจะมีพื้นที่ประมาณ 4109.563 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสงขลาจะเหลือพื้นที่ประมาณ 3284.326 ตร.กม.

ภูมิประเทศ[แก้]

จังหวัดนาทวี มีพื้นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทย ซึ่งได้แก่ อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา และพื้นที่จะค่อย ๆ ลาดเอียงและสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในทางทิศตะวันตก ซึ่งได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ประชากร[แก้]

จังหวัดนาทวี จะมีประชากรประมาณ 419,874 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2552 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 102 คน ต่อตร.กม. และจะทำให้จังหวัดสงขลาเหลือประชากรประมาณ 924,080 คน และมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 281 คน ต่อตร.กม. ตามรายละเอียดดังนี้

จังหวัดนาทวี พื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ประชากรปี 48 ความหนาแน่น ประชากรปี 50 ความหนาแน่น ประชากรปี 52 ความหนาแน่น
อำเภอจะนะ 502.48 14 139 94,395 188 95,832 191 98,053 195
อำเภอเทพา 978 7 67 66,811 68 68,329 70 69,901 71
อำเภอนาทวี 747 10 92 58,675 79 60,443 81 62,468 84
อำเภอสะเดา 1029.273 9 66 112,684 109 119,398 116 120,306 117
อำเภอสะบ้าย้อย 852.81 9 62 63,496 74 66,283 78 69,146 81
รวม 4109.563 49 426 396,061 96 410,285 99 419,874 102