จักรพรรดินีเมิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดินีเมิ่ง
จักรพรรดินีจีน
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ดำรงพระยศ1635-1639
ก่อนหน้าจักรพรรดินีเสียง
ถัดไปจักรพรรดินีหลิว
ประสูติ1616
สวรรคต1674 (พระชนม์ 58 พรรษา)
พระราชสวามีจักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
พระมรณนาม
จักรพรรดินี จ้าวเช่อ เฉิงเซี่ยน
ราชวงศ์ราชวงศ์ซ่งเหนือ
พระราชบิดาเม่ง หยวน

จักรพรรดินีเมิ่ง (孟皇后; 1073–1131) หรือ จักรพรรดินีหยันโย่ว (元祐皇后) เป็นจักรพรรดินีจีนช่วงราชวงศ์ซ่ง สมรสกับพระเจ้าเจ๋อจง (哲宗) ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งจักรวรรดิจีนสองช่วง คือ ในปี 1127 และตั้งแต่ปี 1129–1131