งานอ้างอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

งานอ้างอิง เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์รายคาบ (หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบเท่า) ที่บุคคลสามารถอ้างอิงสารสนเทศได้ สารสนเทศนั้นเจตนาให้พบได้เร็วเมื่อจำเป็น งานอ้างอิงปกติมีการอ้างอิงถึงสำหรับสารสนเทศจำเพาะบางอย่างมากกว่าอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ ลีลาการเขียนที่ใช้ในงานประเภทนี้เป็นแบบให้ความรู้ ผู้ประพันธ์เลี่ยงการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และเน้นข้อเท็จจริง งานอ้างอิงหลายอย่างมีการรวบรวมโดยคณะผู้มีส่วนร่วมซึ่งมีการประสานงานผลงานโดยบรรณาธิการหนึ่งคนขึ้นไปไม่ใช่ผู้ประพันธ์ปัจเจก ปกติมีการให้ดัชนีในงานอ้างอิงหลายชนิด ปกติมีการพิมพ์ฉบับปรับปรุงตามความจำเป็น งานอ้างอิงได้แก่ พจนานุกรม อรรถาภิธาน สารานุกรม กาลานุกรม บรรณานุกรม และสารบัญแฟ้ม (เช่น สารบัญแฟ้มของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์หรืองานของศิลปินปัจเจก) มีงานอ้างอิงหลายชนิดในแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถหาชนิดที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซีดีรอม ดีวีดีหรือออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้