ค่ายสิรินธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ค่ายสิรินธร ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 โดยตั้งชื่อค่ายตามพระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภานในค่ายเป็นที่ตั้งหน่วยดังนี้

  • กรมทหารราบที่ 152
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152
  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
  • หน่วยเฉพาะกิจยะลา
  • ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้