คู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขณะวางท่อแก๊สในคู

คู เป็นโพรงหรือแอ่งในพื้นดินที่โดยปกติมีความลึกมากกว่าความกว้าง (ส่วนร่องธารหรือลำเหมืองจะมีความกว้างมากกว่าความลึก) และแคบเมื่อเทียบกับความยาว (ตรงข้ามกับหลุม)[1]

ในทางธรณีวิทยา คูเกิดจากการกร่อนโดยแม่น้ำหรือการเคลื่อนที่ของการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค ในสาขาวิศวกรรมโยธา มักสร้างคูเพื่อติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานหรืออรรถประโยชน์ใต้ดิน (เช่น ท่อแก๊ส ท่อน้ำหรือสายโทรศัพท์) หรือติดตั้งภายหลังเพื่อเข้าถึงสิ่งดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการขุดคูเพื่อความมุ่งหมายป้องกันทางทหาร (เรียก สนามเพลาะ) ในทางโบราณคดี "วิธีคู" (trench method) ใช้สำหรับค้นหาและขุดค้นซากโบราณหรือเพื่อขุดเข้าชั้นดินตะกอน

อ้างอิง[แก้]

  1. Code of Federal Regulations, Title 29, Volume 8, Page 374 (Code revised as of July 1, 2003, via Compliance Magazine's website) เก็บถาวร มิถุนายน 2, 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน