คุยกับผู้ใช้:นาย อภิชาติ แก้วทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบ:ตลอดกาล

นาย อภิชาติ แก้วทอง
วังหน้า
ไฟล์:นาย อภิชาติ แก้วทอง.png
กรมพระราชวังสถานมงคล
ครองราชย์พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน
พระราชวังราชาภิเษก[[ยังไม่มีบรมราชาภิเษกเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะในขณะนั้นใช้การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อ 2529]]
ก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถัดไปกรมพระราชวังสถานมงคล
พระนามเต็ม
สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ มโหฬารอดุลยพิเศษ พระราชวังจักรพรรดิราช พระราชวังนาถบพิตร บดินทรเทพยวรางกูรพระมหาธรรมราชาสังฆราชาธรรมธีรราชเจ้า เจ้าอยู่หัว

ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี

พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชมารดาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ประสูติ14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
รพ.ลพบุรี

พระองค์เจ้า เจ้าฟ้าชั้นอนุวงศ์[แก้]

นาย อภิชาติ แก้วทอง หรือ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร) พระองค์เจ้าเจ้าฟ้ากรมขุนนเรนทร พระอินทราชาธิราชธรรมราชา
พระองค์เจ้าบวรเดชไชยชาญกรมพระราชวังสถานมงคล ครองราชย์โดยไม่มีบรมราชาภิเษกเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ

นาย อภิชาติ แก้วทอง[แก้]

ในประเทศไทยหน่วยงานทหาร รด.กห.ที่ทำงาน นาย อภิชาติ แก้วทอง นาย อภิชาติ แก้วทอง หรือ พลเอก อภิชาติ แก้วทอง คือ ข้าราชการทำงานมาจากระดับชั้นหรือยศคือ หมู่หรือจ่าโท/สิบโท กรมการรักษาดินแดน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมพระพิชัยสงคราม อาสา กระทรวงมหาดไทย เหนือ กระทรวงกลาโหม

  • ยศ จ่าเอก เมื่อ 2541 และ 2542 ยศจ่าสิบตรี 2544 เป็นคณะกรรมการ อำเภอโคกสำโรง พช. อาสา เหนือ ศาลหลักเมือง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม [[เปลี่ยนเป็น พัน แล้วไต่เต้าสอบเลื่อนขึ้นเป็นหมวด นายกอง นายกองเอก ผบ.ร้อย ผบ.พัน จนปัจจุบันเป็นผู้การฯตั้งแต่ 2556เป็นต้นมา]]


นาย อภิชาติ แก้วทอง นาย อภิชาติ แก้วทอง (พลเอก อภิชาติ แก้วทอง)

ระบบบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยนี้ ได้ตราออกมาเป็นกฎหมาย เรียกว่า พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง พ.ศ. 1998 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

นาย อภิชาติ แก้วทอง อาชีพ ข้าราชการ ที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 14 พ.ย. 2521 ปี 1978 ที่ รพ.ลพบุรี วันที่ฝนตกน้ำท่วม รพ.ลพบุรี คุณแม่นางรำไพร แก้วทอง (ปัจจุบันนางปราณี บุตรศรี)ได้นำเบาะใส่กระด้งมารองรับ นาย อภิชาติ แก้วทอง เริ่มเป็นข้าราชการเมื่อ2540 ปกครอง กรมการรักษาดินแดน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ป่าไม้ กระทรวงกลาโหม

12 มีนาคม 2544 ตำแหน่ง คณะกรรมการ อำเภอโคกสำโรงประจำตำบล 2551 กรรมการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายท่า อำเภอโคกสำโรง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เหนือ(มัธยมสอบเข้าเป็นข้าราชการ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เหนือ 2552 ผอ. วุฒิปริญญา 2556 หน.จ ป่าไม้ อตก.หรือองค์การตลาด กรมป่าไม้ 2557 รองปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม

พระองค์และพระราชสวามีในอิริยาบถสบาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร ( สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ มโหฬารอดุลยพิเศษ พระราชวังจักรพรรดิราช พระราชวังนาถบพิตร บดินทรเทพยวรางกูรพระมหาธรรมราชาสังฆราชาธรรมธีรราชเจ้า เจ้าอยู่หัว หรือ นาย อภิชาติ แก้วทอง บ้านสะพานนาค พัน ปฐบ.คือสถานที่ใกล้เคียง) บุตรบุญธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่พระนางเจ้ารำไพพรรณีอุ้มขึ้นไปทูลขอให้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรม เห็นพ้องต้องกันทั้งสองพระองค์ จึงนำขึ้นอู่รับเป็นลูก แล้ว ประกาศให้ บรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และ ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน เมื่อ พ.ศ.2527-2528 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่เรียกกันเป็นสามัญว่าวังหน้า เป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์สยามทรงสถาปนาขึ้นสำหรับพระมหาอุปราช และมีฐานะเป็นองค์รัชทายาทผู้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชสมบัติต่อไป

ตำแหน่งพระมหาอุปราชปรากฏครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต่อมาสมเด็จพระเพทราชาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล" ภายหลังจากการเสด็จทิวงคตของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เลิกธรรมเนียมตั้งพระมหาอุปราช แล้วทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแทน[1]

สมัยกรุงศรีอยุธยา[แก้]

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นยังไม่การการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราช เพียงแต่มีแต่งตั้งเจ้านายเพื่อไปครองเมืองต่าง ๆ เท่านั้น เช่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 โปรดให้สมเด็จพระราเมศวรเจ้าพระราชโอรสไปครองเมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 1981[2] เมื่อสมเด็จพระราเมศวรเจ้าเสวยราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงโปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าที่เพิ่งลาผนวชเป็นพระมหาอุปราชเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2028[3]

ตำแหน่งพระมหาอุปราชยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้นอีกในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงสร้าง "พระราชวังจันทรเกษม" ขึ้นที่หน้าพระราชวังหลวงเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรเวลาเสด็จมายังกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นที่มาของคำว่า "วังหน้า" ต่อมา เมื่อสมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชย์ โปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระอนุชาธิราชเป็นที่พระมหาอุปราช รับพระราชโองการ มีพระเกียรติยศเสมอพระเจ้าแผ่นดิน[4]

ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาหลวงสรศักดิ์พระราชโอรสบุญธรรมเป็นพระมหาอุปราช ประทับ ณ วังหน้า พร้อมทั้งบัญญัติศัพท์นามสังกัดวังหน้าว่า "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล" นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ สถาปนานายจบคชประสิทธิ์ให้ดำรงพระยศเป็นวังหลัง พระราชทานวังหลังเป็นที่ประทับ พร้อมทั้งบัญญัติศัพท์นามวังหลังว่า "กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข" เป็นครั้งแรก[5]

สมัยกรุงธนบุรี[แก้]

ในสมัยกรุงธนบุรีไม่มีความแตกต่างจากสมัยอยุธยา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์[แก้]

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีความแตกต่างจากสมัยอยุธยาเท่าไรนัก กรมพระราชวังบวรสถานมงคลจะประทับอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลมาโดยตลอด

หลังจากการเสด็จทิวงคตของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีก จนกระทั่ง พ.ศ. 2429 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นพระองค์แรกที่ทรงดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกตั้งแต่นั้นมา

อนึ่ง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์[1]

พระบัณฑูร[แก้]

พระบัณฑูร คือ คำสั่งของพระมหาอุปราช มาจากภาษาเขมร แปลว่า "สั่ง" สำหรับคำสั่งของพระมหากษัตริย์นั้นใช้คำว่า "พระราชโองการ" ในการสถาปนาพระมหาอุปราชตั้งแต่อดีตนั้น มักเรียกว่า "วังหน้ารับพระบัณฑูร"

ส่วน"วังหน้ารับ (บวร) ราชโองการ" นั้น เป็นพระมหาอุปราชที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 2 เสมอกับพระองค์ มีเพียง 2 พระองค์ ได้แก่

รายพระนามพระมหาอุปราชและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล[แก้]

สมัยอยุธยา
ราชวงศ์จักรี
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
สมเด็จพระราเมศวรเจ้า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระราชโอรส พ.ศ. 1981 - พ.ศ. 1991 เป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชโอรส พ.ศ. 2028 - พ.ศ. 2031 เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระอนุชา พ.ศ. 2031 - พ.ศ. 2034 เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
สมเด็จหน่อพุทธางกูรเจ้า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระภาติกะ พ.ศ. 2069 - พ.ศ. 2072 เป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
- สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 - - -
- สมเด็จพระรัษฎาธิราช - - -
- สมเด็จพระไชยราชาธิราช - - -
- สมเด็จพระยอดฟ้า - - -
มหาอุปราช (จัน) ขุนวรวงศาธิราช พระอนุชา พ.ศ. 2091 (42 วัน) ถูกลอบปลงพระชนม์
พระราเมศวร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชโอรส พ.ศ. 2091 - พ.ศ. 2106 สวรรคตที่เมืองหงสาวดี
พระมหินทราธิราช สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชโอรส พ.ศ. 2107 - พ.ศ. 2111 เป็นสมเด็จพระมหินทราธิราช
- สมเด็จพระมหินทราธิราช - - -
ราชวงศ์สุโขทัย
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พระราชโอรส พ.ศ. 2114 - พ.ศ. 2133 เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระอนุชา พ.ศ. 2133 - พ.ศ. 2148 เป็นสมเด็จพระเอกาทศรถ
เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชโอรส พ.ศ. 2148 - พ.ศ. 2153 สวรรคต
- สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ - - -
จหมื่นศรีสรรักษ์ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม - พ.ศ. 2163 (10 วัน) สวรรคต
- สมเด็จพระเชษฐาธิราช - - -
- สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ - - -
ราชวงศ์ปราสาททอง
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
- สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง - - -
- สมเด็จเจ้าฟ้าไชย - - -
สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พระราชนัดดา พ.ศ. 2199 (2 เดือน 17 วัน) เป็น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช - - -
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
หลวงสรศักดิ์ สมเด็จพระเพทราชา พระราชโอรสบุญธรรม พ.ศ. 2231 - พ.ศ. 2246 เป็น สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
เจ้าฟ้าเพชร สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 พระราชโอรส พ.ศ. 2246 - พ.ศ. 2251 เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
เจ้าฟ้าพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระอนุชา พ.ศ. 2251 - พ.ศ. 2275 เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระราชโอรส พ.ศ. 2284 - พ.ศ. 2289 สวรรคต
เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระราชโอรส พ.ศ. 2300 - พ.ศ. 2301 เป็น สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
- สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร - - -
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ - - -
สมัยกรุงธนบุรี
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชโอรส ไม่ทราบปี - พ.ศ. 2325 สวรรคต
สมัยรัตนโกสินทร์
ราชวงศ์จักรี
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระอนุชา พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2346 สวรรคต
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชโอรส พ.ศ. 2349 - พ.ศ. 2352 เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระอนุชา พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2360 สวรรคต
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิตุลา พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2375 สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชา พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2408 สวรรคต
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระภาดา [8] พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2428 ทิวงคต

รายพระนามพระมหาอุปราชและกรมพระราชวังสถานมงคล[แก้]

colspan = ราชวงศ์จักรี
พระมหาอุปราช พระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ ระยะเวลา ครองราชสมบัติ หรือ สวรรคต
สมเด็จเจ้าฟ้าพระมหาประชาธิปก กรมขุนสุโขทัยธรรมราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรส พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2474 เป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดา พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2489 เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดา พ.ศ. 2031 - พ.ศ. 2034 เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจ้าฟ้ากรมขุนนเรนทร พระอินทราชาธิราชธรรมราชา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระเจ้าน้องยาเธอ พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน เป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระบรมราชชนนี, เล่ม ๘๗, ตอน ๕๒, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑
  2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 395
  3. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 400
  4. พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า), หน้า 20
  5. พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า), หน้า 24
  6. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, พระบัณฑูร, สกุลไทย, ฉบับที่ 2435, ปีที่ 47, 19 มิถุนายน 2544
  7. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, วังหน้ารับพระบัณฑูร และ วังหน้ารับราชโองการ, สกุลไทย, ฉบับที่ 2739, ปีที่ 53, 17 เมษายน 2550
  8. http://www.gotoknow.org/posts/217707
บรรณานุกรม
นาย อภิชาติ แก้วทอง
วังหน้า กรมพระราชวังสถานมงคล
ไฟล์:นาย อภิชาติ แก้วทอง.png
กรมพระราชวังสถานมงคล
พระราชวังราชาภิเษก[[ยังไม่มีบรมราชาภิเษกเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะในขณะนั้นใช้การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อ 2529]]
พระนามเต็ม
สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ มโหฬารอดุลยพิเศษ พระราชวังจักรพรรดิราช พระราชวังนาถบพิตร บดินทรเทพยวรางกูรพระมหาธรรมราชาสังฆราชาธรรมธีรราชเจ้า เจ้าอยู่หัว

หรือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจ้าฟ้ากรมขุนนเรนทร พระอินทราชาธิราชธรรมราชา --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ นาย อภิชาติ แก้วทอง (พูดคุยหน้าที่เขียน) 16:22, 6 เมษายน 2560 (ICT) ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร[แก้]

สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจ้าฟ้ากรมขุนนเรนทร พระอินทราชาธิราชธรรมราชา

ครองราชย์โดยไม่มีบรมราชาภิเษกเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ

พระองค์เจ้า เจ้าฟ้าชั้นอนุวงศ์[แก้]

นาย อภิชาติ แก้วทอง หรือ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร) พระองค์เจ้าเจ้าฟ้ากรมขุนนเรนทร พระอินทราชาธิราชธรรมราชา

สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฟ้าบวรเดชไชยชาญกรมพระราชวังสถานมงคล ครองราชย์โดยไม่มีบรมราชาภิเษกเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ

ทรงเข้ารับราชการ[แก้]

ทรงเข้ารับราชกาลที่ ศูนย์กลางกำลังพลสำรอง กรมการรักษาดินแดน กรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี สังกัด กมร. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม

ในประเทศไทยหน่วยงานทหาร รด.กห.ที่ทำงาน นาย อภิชาติ แก้วทอง นาย อภิชาติ แก้วทอง หรือ พลเอก อภิชาติ แก้วทอง คือ ข้าราชการทำงานมาจากระดับชั้นหรือยศคือ หมู่หรือจ่าโท/สิบโท กรมการรักษาดินแดน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมพระพิชัยสงคราม อาสา กระทรวงมหาดไทย เหนือ กระทรวงกลาโหม สำหรับการทำงานในเรื่มแรกในระบบราชการนั้น เริ่มจาก ยศ หมู่ กองอาสา กระทรวงมหาดไทยเหนือ รักษาดินแดนกระทรวงกลาโหม มาประจำป่าไม้ กรมชลประทาน กองตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดลพบุรี กระทรวงกลาโหม การทำงานด้านข้าราชการ ทหาร และ อาสา กองทัพบก เมื่อ 2540 ยศ จ่าเอก เมื่อ 2541 และ 2542 ยศจ่าสิบตรี 2544 เป็นคณะกรรมการ อำเภอโคกสำโรง พช. อาสา เหนือ ศาลหลักเมือง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม [[เปลี่ยนเป็น พัน แล้วไต่เต้าสอบเลื่อนขึ้นเป็นหมวด นายกอง นายกองเอก ผบ.ร้อย ผบ.พัน จนปัจจุบันเป็นผู้การฯตั้งแต่ 2556เป็นต้นมา]] แม่แบบ:นาย อภิชาติ แก้วทอง.png

ระบบบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยนี้ ได้ตราออกมาเป็นกฎหมาย เรียกว่า พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง พ.ศ. 1998 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

นาย อภิชาติ แก้วทอง อาชีพ ข้าราชการ ที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 14 พ.ย. 2521 ปี 1978 ที่ รพ.ลพบุรี วันที่ฝนตกน้ำท่วม รพ.ลพบุรี คุณแม่นางรำไพร แก้วทอง (ปัจจุบันนางปราณี บุตรศรี)ได้นำเบาะใส่กระด้งมารองรับ นาย อภิชาติ แก้วทอง เริ่มเป็นข้าราชการเมื่อ2540 ปกครอง กรมการรักษาดินแดน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ป่าไม้ กระทรวงกลาโหม

12 มีนาคม 2544 ตำแหน่ง คณะกรรมการ อำเภอประจำตำบล นาย อภิชาติ แก้วทอง อำเภอโคกสำโรงประจำตำบล 2551 กรรมการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายท่า อำเภอโคกสำโรง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เหนือ(มัธยมสอบเข้าเป็นข้าราชการ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เหนือ 2552 ผอ. วุฒิปริญญา 2556 หน.จ ป่าไม้ อตก.หรือองค์การตลาด กรมป่าไม้ 2557 รองปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม


นาย อภิชาติ แก้วทอง[แก้]

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศุโขไทยธรรมราชาและหม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรชายา ในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส
King's Standard of Thailand.svg พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpgพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpgพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
Nangklao portrait.jpgพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Rama4 portrait (cropped).jpgพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Chulalongkorn.jpgพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
King Vajiravudh.jpgพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Prajadhipok portrait.jpgพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Ananda Mahidol Portrait.jpgพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpgพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
King Rama X official.pngพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณนารถ บดินทรเทพยวรางกูร ( สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ มโหฬารอดุลยพิเศษ พระราชวังจักรพรรดิราช พระราชวังนาถบพิตร บดินทรเทพยวรางกูรพระมหาธรรมราชาสังฆราชาธรรมธีรราชเจ้า เจ้าอยู่หัว หรือ นาย อภิชาติ แก้วทอง บ้านสะพานนาค พัน ปฐบ.คือสถานที่ใกล้เคียง) บุตรบุญธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่พระนางเจ้ารำไพพรรณีอุ้มขึ้นไปทูลขอให้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรม เห็นพ้องต้องกันทั้งสองพระองค์ จึงนำขึ้นอู่รับเป็นลูก แล้ว ประกาศให้ บรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และ ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน เมื่อ พ.ศ.2527-2528 --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ นาย อภิชาติ แก้วทอง (พูดคุยหน้าที่เขียน) 18:15, 5 เมษายน 2560 (ICT)