คำเป็นและคำตาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำเป็นและคำตาย เป็นคำที่อยู่ในภาษาไทย

คำเป็น[แก้]

คำเป็นประกอบไปด้วย

  1. คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา
  2. เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กง กน กม เกย เกอว กง เช่น จง มั่น ชม เชย ดาว

คำตาย[แก้]

  1. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ
  2. เป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นัด พบ นก จก

อ้างอิง[แก้]

  • พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. หน้า 859. ISBN 974-534-149-5.
  • ฉันทลักษณ์ เรียกดูวันที่ 19 มี.ค. 2550

แหล่งข้อมูล[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]