คำเป็นและคำตาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำเป็นและคำตาย เป็นคำที่อยู่ในภาษาไทย

คำเป็น คำตาย

    คำเป็น 
        ๑. คำประสมด้วยสระเสียงยาว ในแม่ ก กา รวมทั้งสระเสียงสั้น อำ ใอ ไอ เอา
        ๒. เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น จง มั่น ชม เชย ดาว
    คำตาย
        ๑. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ
        ๒. เป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นัด พบ นก
ที่มา http://studentwork.srp.ac.th/Website/Thai/thai/data_10.html

อ้างอิง[แก้]

 • พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. หน้า 859. ISBN 974-534-149-5.
 • ฉันทลักษณ์ เรียกดูวันที่ 19 มี.ค. 2550

ดูเพิ่ม[แก้]