คำสงวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสงวน (อังกฤษ: reserved word) ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายถึงคำที่มีความหมายพิเศษทางไวยากรณ์ในภาษาคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถใช้เป็นตัวระบุ (identifier) ในภาษานั้นได้ คำสงวนนั้นนับเป็นคำรหัส (keyword) ชนิดหนึ่งแต่มีการใช้งานที่แคบกว่า

ยกตัวอย่างในภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) ปกติจะไม่สามารถใช้คำว่า "group" ในการตั้งชื่อตัวแปรหรือเขตข้อมูลได้ เนื่องจากคำว่า "group" มีความหมายในการรวมกลุ่มของระเบียนในฐานข้อมูล และภาษาโปรแกรมบางภาษาจะมีการสงวนคำไว้เพื่อตั้งใจที่จะใช้งานในอนาคต เช่น คำว่า const และ goto ไม่มีความหมายในภาษาจาวา แต่ก็ถูกสงวนไว้ไม่ให้ใช้เป็นตัวระบุ ซึ่งอาจมีการกำหนดใช้ในรุ่นหลังจากนี้และเพื่อให้ไม่ขัดกับซอร์สโค้ดจาวารุ่นก่อนๆ