คำประกาศอาร์โบรธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
The 'Tyninghame' copy of the Declaration from 1320 AD

คำประกาศอาร์โบรธ (อังกฤษ: Declaration of Arbroath) เป็นคำประกาศเอกราชสกอตแลนด์ ออกใน ค.ศ. 1320 เป็นรูปแบบจดหมายภาษาละตินที่ส่งให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 22 ลงวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1320 โดยเจตนายืนยันสถานภาพของสกอตแลนด์เป็นรัฐเอกราชอิสระ และปกป้องสิทธิของสกอตแลนด์ในการใช้การปฏิบัติทางทหารเมื่อถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรม

โดยทั่วไปเชื่อว่าคำประกาศนี้เขียนในอาร์โบรธแอบบีย์ โดยเบอร์นาร์ดแห่งคิลวินนิง (Bernard of Kilwinning) นายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์และแอบบ็อต (Abbot) อาร์โบรธ และมีผู้มั่งมีและคนสูงศักดิ์ 51 คนประทับตรา จดหมายนี้เป็นฉบับเดียวที่เหลือรอดจากสามฉบับที่สร้างขึ้นในเวลานั้น อีกสองฉบับเป็นจดหมายจากพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 1 พระมหากษัตริย์ชาวสกอต และจดหมายจากบิชอปชาวสกอตสี่คนซึ่งล้วนสันนิษฐานว่ามีข้อความคล้ายกัน