คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
ผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร
เลขาธิการสหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย
หัวหน้าคณะปวงชนชาวไทย
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
สัญชาติ ไทย
บิดา พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
มารดา สุธีรา คัมภีรญาณนนท์
คู่สมรส แสงตะวัน ณ เชียงใหม่
ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พระพุทธศาสนา
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTAF OF-6 (Air Commodore).svg พลอากาศจัตวา หรือ นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม

พลอากาศจัตวา คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ หรือ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ [1] ผู้สนับสนุนให้รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปกป้องคุ้มครอง และออกมาตรการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ออกมาปกป้องวิกฤติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นผู้นำอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ต้องการยุติวงจรอุบาทว์ทางการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นภายหลัง การปฏิวัติสยาม ของ คณะราษฎร และเป็นผู้ระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่เพื่อป้องกันคนไทยทุกคนให้ปลอดภัย หากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทยบานปลายยากต่อการควบคุม

ประวัติ[แก้]

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นบุตรของ “พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์” อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ “สุธีรา คัมภีรญาณนนท์ (ญ.)” สกุลเดิม "ธรรมพิทักษ์" หลานตาใน “รองอำมาตย์เอก หลวงนิติการประสิทธิ์ (นวน เหมนิธิ)” กับ ภริยาคนที่ 3 “อิ่ม นิติการประสิทธิ์ (ญ.)” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา” ชั้น 8 สาย "พระยาภักดีสงคราม (เจ้าเมืองนางรอง)" [2][3] ต่อมาได้สมรสกับ “แสงตะวัน ณ เชียงใหม่ (ญ.)” กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทโกลบอล บุตรสาวคนเล็กของ “เจ้าธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ กับ “กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (ญ.)” สกุลเดิม “โกไศยกานนท์” ไม่มีบุตรธิดา

การศึกษา[แก้]

บทบาททางสังคม[แก้]

ด้านการทหาร[แก้]

ด้านการเมือง[แก้]

ในระหว่างรับราชการ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เข้ารับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ดังนี้

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจความเป็นชาติและปลุกกระแสค่านิยมไทยสู่คนรุ่นใหม่ ลดปัญหาใช้โซเชียลมีเดียไม่เหมาะสม [4][5][6]

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เริ่มแสดงความเห็นทางการเมือง โดยได้แสดงทัศนะเห็นชอบแนวทางการปฏิวัติประชาธิปไตยของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ที่มุ่งนำอำนาจไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงทัศนะทางการเมืองที่สำคัญ ดังนี้

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ภายหลังพิธี นายสมาน ศรีงาม เลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ที่จะรองรับการถ่ายโอนอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมาสู่ประชาชน โดยผ่านสภาประชาชนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์ทางการเมืองแบบเดิม [7]
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย แทนนายสมาน ศรีงาม โดยมอบให้ผู้แทนแถลงนโยบายมุ่งชูประชาชนทุกสีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก คงความเป็นธรรมแก่พี่น้องผู้นับถือต่างศาสนา แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านชาติพันธุ์ ปัญหาด้านประวัติศาสตร์ ปัญหาคดีความทางการเมือง พร้อมยกย่องพี่น้องผู้เสียชีวิตทางการเมืองตั้งแต่อดีต และต่อยอดนโยบายที่ดีของทุกรัฐบาล [8]
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย รับฟังปัญหาที่ดินชาวบ้านโกรกมะเขือ ซึ่งญาติพี่น้องโดนจับและฆ่าตัวตาย เพราะกฎหมายที่เขียนขึ้นมาภายหลังครอบทับที่ดินซึ่งอยู่อาศัยและทำกินมาหลายชั่วอายุคน โดยกล่าวว่า "กฎหมายเขียนขึ้นโดยคน สามารถลบและแก้ไขได้เสมอ" [9][10]
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดทำบุญและยกย่องนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ว่าเป็นนักคิดแนวทางประชาธิปไตย โดยกล่าวว่าชื่นชมแนวทางสภาประชาชน และได้นำความคิดที่ดีของนายประเสริฐมาประยุกต์ต่อยอดกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "ตั้งแต่การปฏิวัติ 2475 โดยคณะราษฎร ... เราไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลย การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ เป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้น อำนาจไม่เคยอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ตกอยู่กับคนส่วนน้อยที่แอบอ้างใช้อำนาจของประชาชนส่วนใหญ่เท่านั้น" [11]
 • วันที่ 17 เมษายน 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดตั้งเวทีการชุมนุมเรียกร้องการจัดตั้งสภาปวงชนชาวไทย (สภาประชาชน) ข้างวัดเบญจมบพิตร โดยที่หน่วยข่าวกรองทางทหารไม่ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้ถูกเชิญตัวไป มทบ.11 [12][13][14]
 • วันที่ 26 เมษายน 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย พร้อมกลุ่มทหารผ่านศึกและพิการ เรียกร้องสิทธิ์และสวัสดิการของกำลังพลทหารทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือดูแลกำลังพลก่อนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ [15][16]
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ได้ปรากฏตัวในฐานะเลขาธิการและรักษาการหัวหน้าพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย พร้อม พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เสนอตัวเป็นก๊กที่ 3 ไม่ใช่ก๊กทหาร หรือ ก๊กนักการเมือง แต่เป็นก๊กของประชาชนเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์วิฤติของบ้านเมือง โดยกล่าวว่า "ทางออกมีทางเดียว คือ ต้องทำให้อำนาจมาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน และเสียงของพี่น้องประชาชนต้องเป็นใหญ่เท่านั้น" [17]
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้ปรากฏตัวในฐานะหัวหน้าคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเลขาธิการสหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย จัดทำบุญครบรอบ 24 ปีการเสียชีวิตของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร และได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ว่า การเมืองของประเทศกำลังกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์เดิม และกำลังเข้าสู่ทางตัน ไม่ว่ากรณีเหตุการณ์ภายหลังการเลือกตั้ง หรือ กรณีไม่มีการเลือกตั้ง ก็เกิดวิกฤติความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงประกาศเตรียมพร้อมนำประชาชนทุกฝ่ายเข้าแก้ไขวิกฤติการเมืองของประเทศที่จะเกิดขึ้น เพื่อยุติวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 86 ปี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป โดยกล่าวว่า "หากสถานการณ์บ้านเมืองเกิดวิกฤติขึ้นจริง ... ครั้งนี้พวกเราขอให้ทหารในหน่วยอยู่ในที่ตั้งไม่ต้องออกมาปฏิวัติ ครั้งนี้ประชาชนจะขอปฏิวัติเอง การเปลี่ยนแปลงขอให้เกิดขึ้นจากประชาชน ประชาชนจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เอง ... ถือว่าเป็นการเตรียมแผนสำรอง เพื่อรองรับวิกฤติความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เชิญมาร่วมกันพลิกแผ่นดิน ทำให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ยกพระพุทธศาสนาประจำชาติ คงความเป็นธรรมแก่พี่น้องต่างศาสนา เร่งแก้ปัญหาบ้านเมืองทุกปัญหาที่ผ่านมา ทั้งวิกฤติพระพุทธศาสนา ปัญหาความยากจน ปัญหาไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านชาติพันธุ์ ปัญหาด้านประวัติศาสตร์ ปัญหาคดีความทางการเมือง พร้อมยกย่องพี่น้องผู้เสียชีวิตทางการเมืองตั้งแต่อดีต และต่อยอดนโยบายที่ดีของทุกรัฐบาล พวกเราพร้อมจะนำพาประเทศเข้าสู่รัฐสวัสดิการ เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ และก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาค" [18][19]

ด้านการศาสนา[แก้]

เรียกร้องพุทธศาสนิกชนรวมพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งที่เคารพศรัทธาใน มหานิกาย ธรรมยุต และ สันติอโศก

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้อุปสมบทในธรรมยุติกนิกายวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ได้เรียกร้องขอให้พุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายเคารพความเชื่อความศรัทธาที่อาจแตกต่างกัน เหมือนต่างศาสนาที่มีหลายนิกาย อย่าทำลายกัน ขอให้ร่วมกันเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น และป้องกันภัยคุกคามต่อพระพุทธศาสนาจากภายนอกและภายในที่เกิดขึ้น โดยกล่าวเน้นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องอุปถัมภ์ค้ำชู และออกมาตราการคุ้มครองป้องกัน เพื่อรักษาศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา มิใช่ผู้จับผิดและทำลาย และเรียกร้องให้มีการสังคายนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อสร้างเอกภาพบนความแตกต่างที่เกิดขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงทัศนะที่สำคัญ ดังนี้

ด้านสาธารณประโยชน์[แก้]

 • วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศระดมทุนร่วมกับมิตรประเทศเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยขนาดใหญ่ มีกำลังผลิตมากกว่า 1,000 ล้านชิ้นต่อเดือน เพื่อถวายสถาบันฯ ช่วยรัฐบาล และพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวน 69 ล้านคน ให้สามารถมีอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจทุกวัน หากการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทยบานปลายยากต่อการควบคุม [29][30]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะทำงานสืบค้น ณ ราชสีมา ประวัติ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
 2. กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ. 2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)
 3. ต้นสกุล ณ ราชสีมา ย้อนเรื่อง เมืองโคราช
 4. สนช.ตั้ง ‘เมสซี่เจ-กานต์เคพีเอ็น-เทนนิส-ป็อป’ เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หวังเด็กไทยภูมิใจชาติ
 5. คนรุ่นใหม่เท่อย่างไทย ‘เยาวชนต้นแบบศิลปวัฒนธรรม’
 6. ตั้งเมสซี่ เจ-กานต์ เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม
 7. ‘บิ๊กป้อม’ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรม’พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ที่โคราช เลขาธิการพรรคยันไม่ใช่พรรคทหาร
 8. "พรรคอธิปไตยฯ" แถลงชู ปชช. ทุกสีแก้ขัดแย้ง ปัด "บิ๊กป้อม" อยู่เบื้องหลังตั้งพรรค"
 9. ‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ รับฟังปัญหาที่ดินชาวบ้านโกรกมะเขือ
 10. ชาวบ้านโกรกมะเขือ ร้องทุกข์พรรคอธิปไตยฯ เร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน ฆ่าตัวตายไปแล้ว 5 ราย
 11. พรรคอธิปไตยฯ ทำบุญ-ยกย่อง "ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร" เป็นนักคิดแนวทาง ปชต. พร้อมจัดตั้งสภาประชาชน แก้ปัญหาวิกฤติประเทศ
 12. ม็อบข้างวัดเบญฯ ขอตั้งสภาปวงชนชาวไทย ตร.เข้ารื้อเวที เหตุไม่ขออนุญาต-ฝืนชุมนุม 5 คน
 13. รื้อเวทีม็อบข้างวัดเบญฯ ขอตั้งสภาปวงชนชาวไทย
 14. เชิญแกนนำผู้ชุมนุมหน้าวัดเบญจมบพิตร ไป มทบ.11
 15. ทหารผ่านศึก ร้อง "พล.อ.ประยุทธ์" เจียดงบช่วยเหลือดูแลให้ดี ก่อนซื้อเรือดำน้ำ
 16. คุ้มไหม??? เรือดำน้ำ ความฝันกองทัพเรือ กับเงิน 3.6 หมื่นล้าน!!!
 17. พรรคอธิปไตยฯ เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมือง เน้นอำนาจอยู่ที่ประชาชน เสนอตัวเป็นก๊กที่ 3
 18. คณะปวงชนชาวไทยฯ สหพรรคอธิปไตยฯ คาดหลังเลือกตั้งเกิดวิกฤต จี้หยุดวงจรอุบาทว์ทางการเมือง
 19. หัวหน้าคณะปวงชนฯ อัดบิ๊กตู่ แซะจำนำข้าวขายฝัน ลั่นถ้าทำไม่ได้ จะทำให้ดู!
 20. ‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ ร้องทุกฝ่ายป้องพระพุทธศาสนา ปฏิรูปขั้นตอนมุ่งเชิดชูสงฆ์
 21. ห่วงสงฆ์...‘พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย’ ร้องทุกฝ่ายป้องพระพุทธศาสนา ปฏิรูปขั้นตอนมุ่งเชิดชูสงฆ์
 22. พรรคอธิปไตยฯ นำ 48 องค์กรพุทธ ถวายฎีกา ขอพระบารมีปกเกล้าฯ แก้ไขวิกฤตศาสนา
 23. 'น.อ.คัมภีร์'นำคณะถวายฎีกา ค้านแก้พรบ.สงฆ์-ปกป้อง'ธัมมชโย'
 24. 48 องค์กร จี้รัฐบาลสังคายนาพุทธศาสนา วอน หยุดดำเนินคดี 'ธัมมชโย'
 25. รายงานสด ! จากวัดพระธรรมกาย ประตู 5 "น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์" ขอให้เลิก ม.44
 26. น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ชาวพุทธทำผิดอะไร มาตรา 44 ความเชื่อ ศรัทธา ความดี
 27. รู้ทันสถานการณ์ • ตอนที่ 1
 28. คณะปวงชนชาวไทยฯ สหพรรคอธิปไตยฯ พร้อมยกพระพุทธศาสนาประจำชาติ และแก้ไขวิกฤติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 29. ผลิตหน้ากากอนามัย1พันล.ชิ้น/ด.! คณะปวงชนชาวไทยฯไฟว้โควิด
 30. คณะปวงชนชาวไทยฯทำสงครามกับโควิด-19 ช่วยชาติผลิตหน้ากากอนามัย1พันล.ชิ้น/เดือน