ความเยื้องศูนย์กลาง (คณิตศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ความเยื้องศูนย์กลาง

ในทางเรขาคณิต ความเยื้องศูนย์กลาง (อังกฤษ: Eccentricity) เป็นตัวแปรที่กำหนดในภาคตัดกรวยแต่ละชนิด มีความหมายถึงความเบี่ยงเบนไปจากวงกลมของรูปนั้น

การคำนวณ[แก้]

ภาคตัดกรวย สมการ ความเยื้องศูนย์กลาง (e) ความเยื้องศูนย์กลางเชิงเส้น (c)
วงกลม
วงรี
พาราโบลา
ไฮเพอร์โบลา