ความเยื้องศูนย์กลาง (คณิตศาสตร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ความเยื้องศูนย์กลาง

ในทางเรขาคณิต ความเยื้องศูนย์กลาง (อังกฤษ: Eccentricity) เป็นตัวแปรที่กำหนดในภาคตัดกรวยแต่ละชนิด มีความหมายถึงความเบี่ยงเบนไปจากวงกลมของรูปนั้น

การคำนวณ[แก้]

ภาคตัดกรวย สมการ ความเยื้องศูนย์กลาง (e) ความเยื้องศูนย์กลางเชิงเส้น (c)
วงกลม x^2+y^2=r^2 0 0
วงรี \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a} \sqrt{a^2-b^2}
พาราโบลา y^2=4ax 1 a
ไฮเพอร์โบลา \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} \sqrt{a^2+b^2}