ความอร่อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความอร่อย คือการที่มนุษย์รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาการพึงพอใจในรสชาติอาหาร ตามหลักพื้นฐาน มนุษย์จะนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติดี จะเห็นได้ว่า ในสังคมมนุษย์จะมีรายการแนะนำอาหารอร่อยทั้งในหนังสือหรือโทรทัศน์ หรือการจัดการแข่งขันทำอาหารโดยตัดสินการแพ้ชนะกันที่รสชาติอาหาร

ความอร่อยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อมนุษย์ที่มีต่ออาหารไม่แพ้คุณค่าทางอาหาร ความอร่อยเป็นตัวช่วยที่จะทำให้มนุษย์มีความอยากอาหาร และสามารถรับประทานอาหารจนได้คุณค่าทางอาหารที่ร่างกายต้องการ

ปัจจัยของความอร่อย มีด้วยกันหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ตามแต่ผู้สังเกตการณ์ และความเชื่อ ตัวอย่างเช่น ความอร่อยของคนหนึ่ง อาจไม่ใช่ความอร่อยของอีกคน , อาหารหมาอร่อยสำหรับหมา แต่ไม่อร่อยสำหรับคน , สปาเกตตี้อร่อยสำหรับฉันแต่ไม่อร่อยสำหรับคุณ หรือ หากเราเชื่อว่าการทานไอศกริมด้วยมือขวาอร่อยกว่าการทานไอศกริมด้วยมือซ้าย ก็จะอร่อยกว่าจริงๆ ในเคสของผู้สังเกตการณ์ที่เชื่อแบบนี้ , ฉันเชื่อว่าน้ำจิ้มตรา ABC อร่อยที่สุดในโลก นั้นคือ น้ำจิ้มตรา ABC อร่อยที่สุดในโลกสำหรับฉัน แต่น้ำจิ้ม ABC อร่อยที่สุดในโลกจริงๆหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้ จะตอบได้ก็ต่อเมื่อทุกคนบนโลกได้รับประทานทุกอย่างบนโลก และทุกคนนั้นบอกว่า น้ำจิ้มตรา ABC อร่อยที่สุด นั่นคือ น้ำจิ้มตรา ABC อร่อยที่สุดในโลก ปัจจัยความอร่อย อาจจะ แบ่งแยกเป็นสองหมวดใหญ่ๆ ด้วยกัน 1.ความอร่อยทางตรง คือคุณลักษณะของอาหารที่เรารับประทานเข้าทางปาก อันได้แก่

  1.1 รสชาติ เช่น ความเค็ม ความเปรี้ยว ความหวาน ความมัน ความจืด (ทั้งนี้ความอร่อยก็ขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการณ์ หรือผู้รับประทานนั่นเองว่าพึงพอใจในรสชาติใด หรือ พึงพอใจในอัตราส่วนของรสชาติต่างๆเท่าใด)
  1.2 ลักษณะทางกายภาพของอาหาร เช่น ความกรอบ ความนุ่ม ความสุก ความดิบ ความอ่อน ความแข็ง ความเป็นน้ำ  ซึ่งต้องมีอัตราส่วนในการผสมกันที่ลงตัว (คำว่าลงตัวขึ้นอยู่กับผู้สังเกตการณ์)

2.ความอร่อยทางอ้อม คือสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่มีผลต่อผู้สังเกตการณ์ในการรับประทานอาหาร อาจมีได้หลายปัจจัยไม่รู้จบ อาทิเช่น

  2.1 สถานที่รับประทานอาหาร อาจมีผลต่อความอร่อยได้ ด้วยปัจจัยย่อยๆ ดังนี้ ความสะอาด ระดับของแสงไฟ ความสบายของที่นั่ง อุณหภูมิที่เหมาะสม การตกแต่งที่สวยงาม  อร่อยมากน้อยตามความพึงพอใจของผู้สังเกตการณ์
  2.2 ผู้คนที่แวดล้อม เป็นสิ่งที่กำหนดเรื่องราวในการรับประทานอาหาร  เช่น การกลับบ้านเกิดไปกินข้าวมื้อเย็นกับครอบครัวในกระท่อมหลังเล็กๆ แม้อาหารจะไม่อร่อย แต่ความรู้สึกของผู้สังเกตการณ์คนนั้นอาจจะรู้สึกอร่อยมากก็เป็นได้
  2.3 ภาชนะใส่อาหาร เป็นสิ่งที่ช่วยในความสะดวกสบายในการรับประทาน รวมไปถึงช่วยขับความเด่นในเรื่องของสีสันออกมาได้

สรุป ความอร่อยนั้นเป็นเรื่องที่สามารถประเมินผลได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ตามหลักการณ์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวหรือนอกเหนือจากที่กล่าว ตามทฤษฏีของแต่ละท่านไป