ความหมายของชีวิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความหมายของชีวิต เป็นคำถามปรัชญาว่าด้วยความสำคัญของชีวิตหรือการดำรงอยู่โดยทั่วไป คำถามนี้สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น "ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่" "ชีวิตเกี่ยวกับอะไรกันแน่" และ "อะไรคือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่" ความหมายของชีวิตเป็นหัวข้อการคาดคะเนทางปรัชญา วิทยาศาสตร์และเทววิทยามากมายตลอดประวัติศาสตร์ มีการเสนอคำตอบจำนวนมากของคำถามนี้จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ต่าง ๆ

ความหมายของชีวิตอยู่ในแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเรื่องการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ทางสังคม พิชานและความสุข และคล้ายกับประเด็นอื่นอีกมาก เช่น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ ภววิทยา คุณค่า จุดประสงค์ จริยศาสตร์ ความดีและความชั่ว เจตจำนงเสรี การดำรงอยู่ของพระเป็นเจ้าหนึ่งหรือหลายองค์ แนวคิดพระเป็นเจ้า วิญญาณและชีวิตหลังความตาย ผลงานวิทยาศาสตร์มุ่งอธิบายข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับจักรวาล สำรวจบริบทและตัวแปรเสริมเกี่ยวกับ "อย่างไร" ของชีวิต (how of life) วิทยาศาสต์ยังศึกษาและสามารถให้การแนะนำการแสวงความเป็นอยู่ดี (well-being) และแนวคิดศีลธรรมที่สัมพันธ์กัน แนวเข้าสู่การศึกษาแบบมนุษยนิยมตั้งคำถามว่า "อะไรคือความหมายของชีวิตฉัน" คุณค่าของคำถามนี้อาจพ้องกับการบรรลุความเป็นจริงอันติมะ (ultimate reality) หรือความรู้สึกรวมเป็นหนึ่ง (oneness) หรือกระทั่งความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ (sacredness)

คำถาม[แก้]

คำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตแสดงออกได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง:

 • "อะไรคือความหมายของชีวิต" "ชีวิตนี้เกี่ยวกับอะไร" "เราเป็นใคร"[1][2][3]
 • "ทำไมเราอยู่ที่นี่" "เราอยู่ที่นี่เพื่ออะไร"[4][5][6]
 • "อะไรคือจุดกำเนิดชีวิต"[7]
 • "ธรรมชาติของชีวิตคืออะไร" "ธรรมชาติของความเป็นจริงคืออะไร"[7][8][9]
 • "จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร" "จุดประสงค์ของชีวิตหนึ่งคืออะไร"[8][10][11]
 • "อะไรคือความสำคัญของชีวิต"[11]
 • "อะไรที่มีความหมายและมีคุณค่าในชีวิต"[12]
 • "คุณค่าของชีวิตคืออะไร"[13]
 • "การอยู่มีเหตุผลอะไร" "เราอยู่เพื่ออะไร"[6][14]

คำถามเหล่านี้มีคำตอบและการให้เหตุผลมากมาย ทั้งทฤษฎีวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคำอธิบายทางปรัชญา เทววิทยาและจิตวิญญาณ

มุมมองที่นิยม[แก้]

"ความหมายของชีวิตคืออะไร" เป็นคำถามที่คนจำนวนมากถามตนเองในขณะหนึ่งของชีวิต ส่วนมากในบริบท "จุดประสงค์ของชีวิตคืออะไร" คำตอบที่นิยมบางคำตอบรวมถึง:

เพื่อตระหนักศักยะและอุดมคติของตน[แก้]

 • เพื่อไล่ล่าความฝัน[15]
  เพื่อทำฝันของตนให้เป็นจริง[16]
 • เพื่อใช้ไปกับบางสิ่งที่จะดำรงอยู่นานกว่าชีวิต[17]
 • เพื่อขยายศักยะในชีวิตของตน[16]
 • เพื่อกลายเป็นบุคคลที่คุณปรารถนาจะเป็นตลอดมา[18]
 • เพื่อกลายเป็นแบบที่ดีกว่าของตัวคุณเอง[19]
 • เพื่อแสวงความสุข[20][21] และความรุ่งเรือง[3]
 • เพื่อเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง[22]
 • เพื่อสามารถใส่ตัวเองทั้งหมดในความรู้สึก งานหรือความเชื่อของคนหนึ่ง[17]
 • เพื่อติดตามหรือยอมจำนนต่อพรหมลิขิตของเรา[23][24][25]
 • เพื่อบรรลุยูไดโมเนีย[26] สปิริตของมนุษย์ที่รุ่งเรือง

เพื่อบรรลุความสมบูรณ์ทางชีววิทยา[แก้]

 • เพื่อมีชีวิตต่อ[27] นั่นคือ การอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้[28] รวมทั้งการแสวงอมตภาพ (ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์)[29]
  เพื่อมีชีวิตตลอดไป[29] หรือพยายามจนกว่าจะตาย (die trying)[30]
 • เพื่อปรับตัว มักเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในวัตถุประสงค์อื่นของตน บางครั้ง เป็นวัตถุประสงค์ในตัวเอง (การปรับตัวเพื่อปรับตัว)
 • เพื่อพัฒนา[31][32]
 • เพื่อเพิ่มจำนวน เพื่อสืบพันธุ์[15] "ความฝันของทุกเซลล์คือการกลายเป็นสองเซลล์"[33][34][35][36]

เพื่อแสวงภูมิปัญญาและความรู้[แก้]

 • เพื่อขยายสัญชานของโลกของตน[16]
 • เพื่อตามคำใบ้และเดินออกทางออก[37]
 • เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้[38]
  เพื่อรู้สิ่งต่าง ๆ มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้[39]
 • เพื่อแสวงภูมิปัญญาและความรู้ และควบคุมจิต เพื่อเลี่ยงความทุกข์อันเกิดจากโมหะ และหาความสุข[40]
 • เพื่อเผชิญหน้าความกลัวของเราและยอมรับบทเรียนที่ชีวิตให้เรา[23]
 • เพื่อหาความหมายหรือวัตถุประสงค์ของชีวิต[41][42]
 • เพื่อหาเหตุผลที่จะอยู่[43]
 • เพื่อระงับความไม่สมดุลของจิตโดยการเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริง[44]

เพื่อทำดี เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง[แก้]

 • เพื่อจากไปโดยที่โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่าเมื่อคุณค้นพบมัน[15]
  เพื่อทำดีที่สุดให้ทุกสถานการณ์ดีกว่าเมื่อคุณค้นพบมัน[15]
 • เพื่อทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น[6]
 • เพื่อให้มากกว่ารับ[15]
 • เพื่อยุติความทุกข์[45][46][47]
 • เพื่อสร้างความเสมอภาค[48][49][50]
 • เพื่อท้าทายการกดขี่[51]
 • เพื่อกระจายความมั่งคั่ง[52][53]
 • เพื่อเอื้อเฟื้อ[54][55]
 • เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสปิริต (spirit) ของผู้อื่น[56]
 • เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น[3][55][57]
  เพื่อฉวยทุกโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นขณะผจญภัยในโลกนี้[15]
 • เพื่อสร้างสรรค์และคิดสิ่งใหม่[56]
 • เพื่อให้อภัย[15]
  เพื่อยอมรับและให้อภัยข้อบกพร่องของมนุษย์[58][59]
 • เพื่อมีความจริงใจทางอารมณ์[17]
 • เพื่อให้รับผิดชอบ[17]
 • เพื่อให้มีเกียรติ[17]
 • เพื่อแสวงสันติภาพ[17]

ความหมายเกี่ยวกับศาสนา[แก้]

 • เพื่อไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดและสถิต ณ ใจของพระเจ้า (heart of the Divine)[60]
 • เพื่อมีวิญญาณบริสุทธิ์และสัมผัสพระเจ้า[17]
 • เพื่อเข้าใจความลับของพระเจ้า[23]
 • เพื่อรู้หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า[61][62]
 • เพื่อรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และรู้เจตจำนงแห่งสวรรค์[63]
 • เพื่อรักบางสิ่งใหญ่กว่า ยิ่งใหญ่กว่า และเกินกว่าเราเอง ซึ่งเป็นบางสิ่งที่เราไม่ได้สร้างหรือมีพลังจะสร้าง บางสิ่งอันเป็นนามธรรมและศักดิ์สิทธิ์เพราะความเชื่อของเราในสิ่งนั้น[15]
 • เพื่อรักพระเจ้า[61] และสิ่งเนรมิตทั้งหมดของพระองค์[64]
 • เพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีในพระองค์ตลอดกาล[65][66]
 • เพื่อเผยแผ่ศาสนาและเพิ่มสาวกของพระเยซูคริสต์[67]
 • เพื่อกระทำยุติธรรม รักเมตตา และเดินอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า[68]
 • เพื่อมีลูกดกและทวีมากขึ้น[69] (Genesis 1:28)
 • เพื่อให้มีเสรีภาพ (Romans 8:20–21)
 • เพื่อเติมเต็มโลกและกำราบมัน[69] (Genesis 1:28)

ชีวิตไม่มีความหมาย[แก้]

 • ชีวิตหรือการมีอยู่ขอมนุษย์ไม่มีความหมายหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงเพราะการมีอยู่ของมนุษย์มาจากการสุ่มตามธรรมชาติเท่านั้น และสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากการสุ่มไม่มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรก[44]
 • ชีวิตไม่มีความหมาย ทว่าด้วยความเป็นมนุษย์ พวกเราพยายามเชื่อมโยงความหมายหรือจุดประสงค์เพื่อที่เราจะได้อธิบายการมีอยู่ของพวกเราเอง[15]
 • ชีวิตไม่มีจุดประสงค์ และสิ่งนี้เองทำให้ชีวิตเป็นสิ่งพิเศษ[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. Jonathan Westphal (1998). Philosophical Propositions: An Introduction to Philosophy. Routledge. ISBN 0-415-17053-2.
 2. Robert Nozick (1981). Philosophical Explanations. Harvard University Press. ISBN 0-674-66479-5.
 3. 3.0 3.1 3.2 Julian Baggini (September 2004). What's It All About? Philosophy and the Meaning of Life. USA: Granta Books. ISBN 1-86207-661-8.
 4. Ronald F. Thiemann; William Carl Placher (1998). Why Are We Here?: Everyday Questions and the Christian Life. Continuum International Publishing Group. ISBN 978-1-56338-236-9.
 5. Dennis Marcellino (1996). Why Are We Here?: The Scientific Answer to this Age-old Question (that you don't need to be a scientist to understand). Lighthouse Pub. ISBN 0-945272-10-3.
 6. 6.0 6.1 6.2 Hsuan Hua (2003). Words of Wisdom: Beginning Buddhism. Dharma Realm Buddhist Association. ISBN 0-88139-302-9.
 7. 7.0 7.1 Paul Davies (March 2000). The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life. Simon & Schuster. ISBN 0-684-86309-X. สืบค้นเมื่อ 2007-07-26.
 8. 8.0 8.1 Charles Christiansen; Carolyn Manville Baum; Julie Bass-Haugen (2005). Occupational Therapy: Performance, Participation, and Well-Being. SLACK Incorporated. ISBN 1-55642-530-9.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 9. Evan Harris Walker (2000). The Physics of Consciousness: The Quantum Mind and the Meaning of Life. Perseus Books. ISBN 0-7382-0436-6.
 10. "Question of the Month: What Is The Meaning Of Life?". Philosophy Now. Issue 59. สืบค้นเมื่อ 2007-07-26.
 11. 11.0 11.1 Jiddu Krishnamurti (2001). What Are You Doing With Your Life?. Krishnamurti Foundation of America. ISBN 1-888004-24-X.
 12. Puolimatka, Tapio; Airaksinen, Timo (2002). "Education and the Meaning of Life" (PDF). Philosophy of Education. University of Helsinki. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 26 September 2007. สืบค้นเมื่อ 26 July 2007.
 13. Stan Van Hooft (2004). Life, Death, and Subjectivity: Moral Sources in Bioethics. Rodopi. ISBN 90-420-1912-3.
 14. Russ Shafer-Landau; Terence Cuneo (2007). Foundations of Ethics: An Anthology. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-2951-4.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 David Seaman (2005). The Real Meaning of Life. New World Library. ISBN 1-57731-514-6.
 16. 16.0 16.1 16.2 Roger Ellerton PhD, CMC (2006). Live Your Dreams... Let Reality Catch Up: NLP and Common Sense for Coaches, Managers and You. Trafford Publishing. ISBN 1-4120-4709-9.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 John Cook (2007). The Book of Positive Quotations. Fairview Press. ISBN 1-57749-169-6.
 18. Steve Chandler (2005). Reinventing Yourself: How to Become the Person You've Always Wanted to Be. Career Press. ISBN 1-56414-817-3.
 19. Matthew Kelly (2005). The Rhythm of Life: Living Every Day with Passion and Purpose. Simon & Schuster. ISBN 0-7432-6510-6.
 20. Lee, Dong Yul; Park, Sung Hee; Uhlemann, Max R.; Patsult, Philip (June 2000). "What Makes You Happy?: A Comparison of Self-reported Criteria of Happiness Between Two Cultures". Social Indicators Research. 50 (3): 351–362. doi:10.1023/A:1004647517069. S2CID 141773177.
 21. Social perspectives[ลิงก์เสีย], ACM Digital Library
 22. John Kultgen (1995). Autonomy and Intervention: Parentalism in the Caring Life. Oxford University Press US. ISBN 978-0-19-508531-0.
 23. 23.0 23.1 23.2 George Cappannelli; Sedena Cappannelli (2004). Authenticity: Simple Strategies for Greater Meaning and Purpose at Work and at Home. Emmis Books. ISBN 1-57860-148-7.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 24. John G. West (2002). Celebrating Middle-Earth: The Lord of the Rings as a Defense of Western Civilization. Inkling Books. ISBN 978-1-58742-012-2.
 25. Rachel Madorsky (2003). Create Your Own Destiny!: Spiritual Path to Success. Avanty House. ISBN 0-9705349-4-9.
 26. A.C. Grayling. What is Good? The Search for the best way to live. Weidenfeld & Nicolson, 2003.
 27. Lopez, Mike (September 22, 1999). "Episode III: Relativism? A Jedi craves not these things". The Michigan Daily. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-11. สืบค้นเมื่อ 2007-07-26.
 28. Lovatt, Stephen C. (2007). New Skins for Old Wine. Universal Publishers. pp. The Meaning of Life. ISBN 1-58112-960-2. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-14. สืบค้นเมื่อ 2014-04-23.
 29. 29.0 29.1 Raymond Kurzweil; Terry Grossman (2004). Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. Holtzbrinck Publishers. ISBN 978-1-57954-954-1.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์), Fantastic Voyage เก็บถาวร 6 กรกฎาคม 2007 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 30. Bryan Appleyard (2007). How to Live Forever Or Die Trying: On the New Immortality. Simon & Schuster. ISBN 0-7432-6868-7.
 31. Cameron, Donald (2001). The Purpose of Life. Woodhill Publishing. ISBN 0-9540291-0-0. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-03. สืบค้นเมื่อ 2014-04-23.
 32. Wayne, Larry; Johnson, Grace. "Expanding The Oneness". SelfGrowth.com. สืบค้นเมื่อ 2007-07-26.
 33. Nick Lane (2005). Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Meaning of Life. Oxford University Press. ISBN 0-19-280481-2.
 34. Kenneth M. Weiss; Anne V. Buchanan (2004). Genetics and the Logic of Evolution. Wiley-IEEE. ISBN 0-471-23805-8.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 35. Jennifer Ackerman (2001). Chance in the House of Fate: A Natural History of Heredity. Houghton Mifflin Books. ISBN 0-618-21909-9.
 36. Boyce Rensberger (1996). Life Itself: Exploring the Realm of the Living Cell. Oxford University Press. ISBN 0-19-512500-2.
 37. Chris Grau (2005). Philosophers Explore the Matrix. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-518107-4.
 38. John M. Cooper; D. S. Hutchinson (1997). Plato: Complete Works. Hackett Publishing. ISBN 0-87220-349-2.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 39. John E. Findling, Frank W. Thackeray (2001). Events That Changed the World Through the Sixteenth Century. Greenwood Press. ISBN 0-313-29079-2.
 40. Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama (1954). The Meaning of Life: Buddhist Perspectives on Cause and Effect. Doubleday.
 41. Ernest Joseph Simmons (1973). Tolstoy. Routledge. ISBN 0-7100-7395-X.
 42. Richard A. Bowell (2004). The Seven Steps Of Spiritual Intelligence: The Practical Pursuit of Purpose, Success and Happiness. Nicholas Brealey Publishing. ISBN 1-85788-344-6.
 43. John C. Gibbs; Karen S. Basinger; Dick Fuller (1992). Moral Maturity: Measuring the Development of Sociomoral Reflection. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-0425-0.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 44. 44.0 44.1 Timothy Tang (2007). Real Answers to The Meaning of Life and Finding Happiness. iUniverse. ISBN 978-0-595-45941-4.
 45. Tyler T. Roberts (1998). Contesting Spirit: Nietzsche, Affirmation, Religion. Princeton University Press. ISBN 0-691-00127-8.
 46. Lucy Costigan (2004). What Is the Meaning of Your Life: A Journey Towards Ultimate Meaning. iUniverse. ISBN 0-595-33880-1.
 47. Steven L. Jeffers; Harold Ivan Smith (2007). Finding a Sacred Oasis in Grief: A Resource Manual for Pastoral Care. Radcliffe Publishing. ISBN 1-84619-181-5.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 48. David L. Jeffrey (1992). A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 0-8028-3634-8.
 49. Dana A. Williams (2005). "In the Light of Likeness-transformed": The Literary Art of Leon Forrest. Ohio State University Press. ISBN 0-8142-0994-7.
 50. Jerry Z. Muller (1997). Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present. Princeton University Press. ISBN 0-691-03711-6.
 51. Mary Nash; Bruce Stewart (2002). Spirituality and Social Care: Contributing to Personal and Community Well-being. Jessica Kingsley Publishers. ISBN 1-84310-024-X.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 52. Xinzhong Yao (2000). An Introduction to Confucianism. Cambridge University Press. ISBN 0-521-64430-5.
 53. Bryan S. Turner; Chris Rojek (2001). Society and Culture: Principles of Scarcity and Solidarity. SAGE. ISBN 0-7619-7049-5.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 54. Anil Goonewardene (1994). Buddhist Scriptures. Harcourt Heinemann. ISBN 0-435-30355-4.
 55. 55.0 55.1 Luc Ferry (2002). Man Made God: The Meaning of Life. University of Chicago Press. ISBN 0-226-24484-9.
 56. 56.0 56.1 Eric G. Stephan; R. Wayne Pace (2002). Powerful Leadership: How to Unleash the Potential in Others and Simplify Your Own Life. FT Press. ISBN 0-13-066836-2.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 57. Dominique Moyse Steinberg (2004). The Mutual-aid Approach to Working with Groups: Helping People Help One Another. Haworth Press. ISBN 0-7890-1462-9.
 58. John Caunt (2002). Boost Your Self-Esteem. Kogan Page. ISBN 0-7494-3871-1.
 59. Ho'oponopono
 60. Z'ev ben Shimon Halevi (1993). The Work of the Kabbalist. Weiser. ISBN 0-87728-637-X.
 61. 61.0 61.1 Michael Joachim Girard (2006). Essential Believing for the Christian Soul. Xulon Press. ISBN 1-59781-596-9.
 62. Jaideva Singh (2003). Vijñanabhairava. Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-0820-7.
 63. T. M. P. Mahadevan (1974). Philosophy: Theory and Practice (Proceedings of the International Seminar on World Philosophy). Centre for Advanced Study in Philosophy, University of Madras.
 64. John T. Scully (2007). The Five Commandments. Trafford Publishing. ISBN 1-4251-1910-7.
 65. "The Westminster Shorter Catechism". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 March 2008. สืบค้นเมื่อ 21 March 2008.
 66. John Piper (2006). Desiring God. Multnomah Books. ISBN 1-59052-119-6.
 67. (Matthew 28:18–20)
 68. (Micah 6:8)
 69. 69.0 69.1 Thomas Patrick Burke (2004). The Major Religions: An Introduction with Texts. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-1049-X.