ความสะท้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ค่าความสะท้อนของกระจก อะลูมิเนียม (Al) เงิน (Ag) และ ทองคำ (Au) เมื่อกระทบตั้งฉากผิววัสดุ

ความสะท้อน (reflectance) ในทางทัศนศาสตร์ เป็นค่าที่แสดงว่าแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ สามารถสะท้อนผ่านตัวกลางได้เท่าใด

นิยาม[แก้]

ให้ค่าฟลักซ์ส่องสว่างตกกระทบบนพื้นผิวเป็น และให้ฟลักซ์ส่องสว่างที่สะท้อนจากพื้นผิวนี้เป็น แล้วค่าการสะท้อนแสง R จะหาได้จากสูตรต่อไปนี้

นอกจากนี้ ให้ดรรชนีหักเหของตัวกลางคือ ให้ดรรชนีหักเหของพื้นผิวที่สะท้อนแสงเป็น แล้วค่าการสะท้อนแสง R เมื่อแสงตกกระทบในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวจะคำนวณได้จากดังนี้

ดูเพิ่ม[แก้]