ความขัดแย้งในรัฐกะฉิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ความขัดแย้งในรัฐกะฉิ่น
เป็นส่วนหนึ่งของ ความขัดแย้งภายในประเทศพม่า
วันที่ ครั้งที่ 1: 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
ครั้งที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – กำลังเกิดขึ้น
(7 ปี 1 สัปดาห์ 2 วัน)
สถานที่ รัฐกะฉิ่น และ รัฐฉาน
ผลลัพธ์ อยู่ในระหว่างเจรจาสงบศึก
คู่ขัดแย้ง
ประเทศพม่า กองทัพพม่า Kachin Independence Army flag.svg องค์กรกะฉิ่นอิสระ

Flag of National League for Democracy.svg แนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาพม่า[1]

กองทัพอาระกัน[2]

กำลัง
20,000 (ประมาณ) 8,000 (ประมาณ)
กำลังพลสูญเสีย
แหล่งของรัฐบาล: ถูกฆ่า 400 คนระหว่างมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555 แหล่งของกองทัพกะฉิ่นอิสระ: ถูกฆ่ามากกว่า 700 คน (ระหว่างมิถุนายน พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2555)[3]
พลเรือน: ไร้ที่อยู่มากกว่า 100,000 คน

ความขัดแย้งในรัฐกะฉิ่น (Kachin conflict ) เป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่หลากหลายในสงครามกลางเมืองพม่า การสู้รบระหว่างกองทัพกะฉิ่นอิสระกับกองทัพพม่าเกิดขึ้นอีกคร้งใน พ.ศ. 2554 หลังจากที่สงบศึกไปแล้ว 17 ปี ความขัดแย้งในปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคน[4]

ภูมิหลัง[แก้]

ขบวนการกะฉิ่นอิสระก่อตั้งระหว่างการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เมื่อราว พ.ศ. 2473 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในพม่า

ความขัดแย้งครั้งแรก พ.ศ. 2504 – 2537[แก้]

ความขัดแย้งในรัฐกะฉิ่นและชาวกะฉิ่นในพื้นที่อื่นๆเกิดขึ้นตั้งแต่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ ทหารกะฉิ่นที่เคยมีความสำคัญในกองทัพพม่าได้ถอนตัวออกมาจากกองทัพพม่าหลัง พ.ศ. 2505 และจัดตั้งกองทัพกะฉิ่นอิสระ ที่ควบคุมโดยองค์กรกะฉิ่นอิสระ ในช่วงนี้ รัฐกะฉิ่นมีสถานะกึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาลพม่า โดยมีรายได้หลักจากการค้าขายกับจีน หลังจากมีการเจรจาระหว่างกองทัพพม่ากับองค์กรกะฉิ่นอิสระ กองทัพกะฉิ่นอิสระได้ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับรัฐบาลพม่าเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 จากนั้นจึงไม่มีการสู้รบระหว่างกันอีกจนถึง พ.ศ. 2554

ความขัดแย้งครั้งที่สอง พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน[แก้]

การต่อสู้ระหว่างกองทัพกะฉิ่นอิสระและกองทัพพม่าเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เมื่อกองทัพรัฐบาลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและโจมตีที่ตั้งของกองทัพกะฉิ่นอิสระตามแนวแม่น้ำตาปิง ตลอดแนวแม่น้ำฝั่งตะวันออกในบาโม รัฐกะฉิ่นใกล้กับโครงการพลังงานน้ำของรัฐ[5] การสู้รบเกิดขึ้นทั้วรัฐกะฉิ่นและทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฉาน[6]

ตามรายงานข่าวพบว่า ต้นเหตุของความขัดแย้งมาจากการที่รัฐบาลพยายามจะเข้ามาควบคุมพื้นที่ที่เคยควบคุมโดยกองทัพกะฉิ่นอิสระรวมทั้งพื้นที่ในรัฐกะฉิ่นและรัฐฉาน ที่อยู่ในโครงการพลังงานของรัฐบาลที่ได้รับการสันบสนุนจากรัฐบาลจีน[7] สถานการณ์ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2555[8] ใน พ.ศ. 2555 การต่อสู้อย่างรุนแรงเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมตามถนนมยิตจีนา-บาโม ในเดือนเมษายนเกิดการต่อสู้แห่งปังวาในเมืองชิบวีใกล้กับลูชาง[9][10] ในเดือนสิงหาคมที่พากันต์ ฝ่ายกบฏกล่าวอ้างว่าฆ่าทหารพม่าได้ 140 คน

การเจรจาสงบศึก[แก้]

มีการเจรจาหลายครั้งระหว่างกองทัพกะฉิ่นอิสระและรัฐบาลพม่าตั้งแต่มีการสู้รบในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 มีต่างชาติเข้าไปสนับสนุนการเจรจาสงบศึกหลายครั้ง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีเต็ง เส่งได้ประกาศสงบศึกฝ่ายเดียวในสงครามระหว่างกองทัพกะฉิ่นอิสระกับรัฐบาลพม่า[11] โดยจะมีผลในวันรุ่งขึ้น แต่ก็มีการสู้รบประปรายหลังจากนั้น[12] ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ รัฐบาลพม่าและกองทัพกะฉิ่นอิสระพบปะกันในจีนและเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารในรัฐกะฉิ่น แต่ก็มีการปะทะกันอีกหลังจากนั้น

การโจมตีทางอากาศ[แก้]

ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 รัฐบาลพม่ายืนยันว่ามีการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏเมื่อไม่กี่วันมานี้เพื่อโจมตีกองทัพกะฉิ่นอิสระ[13] ในวันที่ 3 มกราคม กองทัพกะฉิ่นอิสระประกาศว่าการโจมตีทางอากาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่หกแล้วในไลซา และรัฐบาลพม่าได้ใช้อาวุธเคมี

ผู้เสียชีวิต[แก้]

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 กองทัพพม่ายอมรับว่ามีทหารราว 300 คนเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มการปะทะ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 กองทัพกะฉิ่นอิสระยอมรับว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิต 700 คน[14]

พลเรือนและผู้อพยพ[แก้]

มีพลเรือนถูกสังหารระหว่างความขัดแย้ง[15] บางส่วนได้อพยพข้ามพรมแดนไปเป็นผู้ลี้ภัยในจีน และถูกรัฐบาลจีนผลักดันกลับมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 แม้ว่าจะยังมีการสู้รบกันอยู่ และยังมีปัญหาการใช้ทหารเด็กของฝ่ายกบฏ

อ้างอิง[แก้]

 1. No Christmas Armistice in Kachin State, By SIMON ROUGHNEEN, THE IRRAWADDY, December 24, 2012, http://www.irrawaddy.org/archives/22042
 2. Irrawaddy, Far From Home, Arakan Rebels Fight on Kachin Frontline, December 28, 2012, http://www.irrawaddy.org/archives/22475
 3. Time for Thein Sein to come clean about Burmese losses in Kachin state, Kachin News, 22 September 2012 By Edward Chung Ho, http://kachinnews.com/news/2408-time-for-thein-sein-to-come-clean-about-burmese-losses-in-kachin-state.html
 4. Untold Miseries: Wartime Abuses and Forced Displacement in Kachin State, Human Rights Watch report,March 2012,p.62, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0312ForUpload_1_0.pdf
 5. More war than peace in Myanmar, By Bertil Lintner, Asian Times, December 18, 2012
 6. Burma army buildup near Laiza suggests push for KIO capital, April 10, 2012, Kachin News, http://www.kachinnews.com/news/2269-burma-army-buildup-near-laiza-suggests-push-for-kio-capital.html
 7. Kachin army ambush leaves 30 dead, By DVB Published: 8 July 2011, http://www.dvb.no/news/kachin-army-ambush-leaves-30-dead/16494
 8. Suu Kyi 'should' help with Kachin , The Australian, January 05, 2013 8:34PM , http://www.theaustralian.com.au/news/breaking-news/suu-kyi-should-help-with-kachin/story-fn3dxix6-1226548136647
 9. KIO tightens grip on former NDA-K stronghold Pangwa, Kachin News, April 30, 2012, http://www.kachinnews.com/news/2285-kio-tightens-grip-on-former-nda-k-stronghold-pangwa.html
 10. Siege on Pangwa, Conflict and Human Rights Abuses in Burma, U.S. Campaign for Burma, Apr 30 2012, https://conflictsinburma.crowdmap.com/reports/view/821
 11. Free Radio Asia, Kachin Ceasefire Ignored 2013-01-19, http://www.rfa.org/english/news/burma/kachin-01192013175226.html
 12. New York Times, A Cease-Fire With Rebels in Myanmar Doesn’t Hold, Thomas Fuller, January 19, 2013, http://www.nytimes.com/2013/01/20/world/asia/cease-fire-in-myanmar-with-kachin-rebels-fails-to-take-hold.html?_r=0
 13. "Burma Admits Air Strikes Targeted Kachin Rebels". Voice of America. 2 January 2013. สืบค้นเมื่อ 3 January 2013. 
 14. 31 dead in new clashes with Kachin: Myanmar paper, May 5, 2012, http://dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012\05\05\story_5-5-2012_pg14_7
 15. Oxford Monitor of Forced Migration, Vol.2, No. 2, Nov. 2012, Barriers to Reform in Myanmar: Displacement of Civilians in Kachin State Corey Pattison, http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2012/11/Pattison-FINAL.pdf