ควอร์เตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ควอร์เตอร์ (quarter) เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า "4" (quatre) หรือ" "¼" (quartier) อาจหมายถึง

  • หนึ่งในสี่, ¼
  • ควอร์เตอร์ (ดอลลาร์สหรัฐ) เหรียญของสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเท่ากับ 25 เซนต์ หรือ 1 ส่วน 4 ของดอลลาร์สหรัฐ
  • ควอร์เตอร์ (เหรียญแคนาดา) เหรียญของแคนาดามีค่าเท่ากับ 1 ส่วน 4 ดอลลาร์แคนาดา
  • ภาคการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มี 4 ภาคการศึกษา
  • ไตรมาส โดยแบ่งเป็น ไตรมาสแรก 1 ต.ค. - 31 ธ.ค., ไตรมาสที่สอง 1 ม.ค. - 31 มี.ค., ไตรมาสที่สาม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. และไตรมาสที่สี่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
คำที่มี "ควอร์เตอร์" เป็นส่วนประกอบ