ควย

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้เกี่ยวกับคำในภาษา สำหรับสรีรภาพ ดูที่ อวัยวะเพศชาย

ควย (อังกฤษ: Dick) เป็นคำไม่สุภาพในภาษาไทย ใช้อ้างถึงอวัยวะเพศชาย คู่กับคำว่าหี ซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศหญิง

นิรุกติศาสตร์

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า "ควย" ว่า อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด โดยไม่ระบุที่มาของคำนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าคำนี้มาจากคำว่า "คุยฺห" ในภาษาบาลี และ "คุหฺย" ในภาษาสันสกฤต ที่หมายถึง "ของลับ" มีการแผลงสระอุ เป็นสระอัว หรือ "ว" (ภาษากลาง) หรือ ตัดไปเลย (ภาษาอีสาน) ส่วนเสียง "ห" หายไป นอกจากนี้ในคำราชาศัพท์ยังใช้คำว่า "พระคุยหฐาน" ที่หมายถึงอวัยวะที่ลับ

การใช้คำ

คำนี้มักใช้เมื่อกล่าวถึงส่วนของอวัยวะเพศสืบพันธุ์ของเพศชาย โดยทั่วไปถือว่าเป็นคำหยาบไม่ใช้กันในที่สาธารณะ โดยจะใช้คำว่า "อวัยวะเพศชาย" หรือ "องคชาต" แทน ในบางครั้งจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ใช้คำว่า "เจ้าโลก" หรือ "นกเขา" หรือบางครั้งอาจใช้คำว่า "พวงสวรรค์" ซึ่งคำนี้มีที่มามาจากลักษณะของอัณฑะที่ห้อยลงมาเป็นพวง แต่มักนำมาใช้ในความหมายของทั้งส่วนองคชาต และส่วนอัณฑะ

นอกจากนี้ยังมีศัพท์สแลงอื่นที่ใช้แทนคำว่า "ควย" "กระดอ" หรือ "อวัยวะเพศชาย" อีกหลายคำ คำที่พบได้บ่อย เช่น "น้องชาย" "จู๋" "เจี๊ยว" "จ้อน" "มังกร" "ช้าง" "ช้างน้อย" "ไอ้นั่น" "ของลับ" "ตัวเดียวอันเดียว" "หัวแมว" เป็นต้น หรืออาจเลี่ยงไปใช้คำนามที่ใกล้เคียงกับอวัยวะเพศชายมาเรียกแทน เช่น "ท่อน" "แท่ง" "ดุ้น" "เดือย" หรือใช้คำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน เช่น "ขวด" "กล้วย" "กรวย" "จวย" เป็นต้น และในปัจจุบันยังได้มีผู้สร้างคำใหม่มาใช้แทนคำนี้ในบันเทิงคดีแบบร้อยแก้วเพิ่มขึ้นอีก เช่น "แก่นกาย" หรือ "แก่นกลาง" เป็นต้น ทั้งหมดนี้ต้องตีความจากคำที่อยู่ใกล้เคียง หรือจากผู้พูดเป็นหลัก

ดูเพิ่ม

อ้างอิง