คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คลื่นข่าว 100.5)
MCOT NEWS NETWORK
โลโก้สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 100.5 คลื่นข่าว คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT NEWS NETWORK
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ
คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT NEWS NETWORK"
เจ้าของสถานี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผู้รับสัมปทาน ไม่มี
ผู้บริหาร สุวิช สุทธิประภา (ผู้อำนวยการสถานี)
ความถี่ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์
รูปแบบรายการ ข่าวสาร
พื้นที่กระจายเสียง ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ที่ตั้งห้องส่ง เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ 100.5 นิวส์เน็ตเวิร์ก

คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก เป็นสถานีวิทยุที่ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศรายการประเภทข่าวสาร ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีพื้นที่การให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การออกอากาศ[แก้]

คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านทางระบบ FM ความถี่ 100.5 MHz ซึ่งนอกจากจะรับฟังผ่านทางวิทยุ แล้วยังสามารถรับฟังรายการสดทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก ในรูปแบบของ Windows Media Player นอกจากนั้น ผู้ฟังสามารถเลือกฟังรายการต่าง ๆ ย้อนหลัง ในรูปแบบของคลิปเสียง ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ผู้ดำเนินรายการ[แก้]

ผู้ดำเนินรายการหลัก[แก้]

 • สวนอักษร[1]
  • วรรณลักษณ์ สุจริต (จันทร์)
  • ดรุณี หลำจันทร์ (อังคาร)
  • กฤติยา สินธุวราวรรณ (พุธ)
  • ปัญชลีย์ ธนะกัมพลศักดิ์ (พฤหัสบดี)
  • เยมิณ แหวนเครือ (ศุกร์)
  • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม (เสาร์)
  • ณรงค์ จันทร์ทอง (อาทิตย์)
 • ข่าวหน้าหนึ่ง
  • กิ่งแก้ว เภตรา
  • กษมา ผลพิบูลย์
  • ศักดินา รักอุดมการณ์
 • Good Morning ASEAN
  • ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
  • ทิพากร ศุภลักษณ์
  • ดร.เจษฏา ศาลาทอง
  • มุจลินทร์ เพชรรุ่ง
  • มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
  • อิสรีย์ บงกชสถิตย์
  • รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
  • ร.ต.อ.ดรนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย
  • ภูเบศ สุนีย์
  • วีรวรรณ วรวุตม์
  • ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
  • กีรติกร นาคสมภพ
 • เจาะลึก ประเด็นร้อน
  • ไพศาล มังกรไชยา
  • ลือฤทธิ์ ลือกิจนา
 • เจาะลึกเศรษฐกิจ
  • ไพศาล มังกรไชยา
  • นงวดี ถนิมมาลย์
  • ภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ
  • มนูญ ศิริวรรณ
  • ดร.ธนวรรษณ์ พลวิชัย
 • จอมยุทธ์การตลาด
  • ลักขณา จำปา
  • ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
  • สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
  • สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
  • วิทวัส ไชยปราณี
 • สืบจากข่าว
 • แชร์เล่าข่าวเด็ด
 • ชั่วโมงข่าว Exclusive
  • ไพศาล มังกรไชยา
  • นภดล ก่อนิธิ
  • จุฬารัตน์ ประพฤติดี
  • สุเทพ คงเปี่ยม
 • คุยโขมงยามเย็น
  • สุวิช สุทธิประภา
  • ภรภัทร นีลพันธ์
 • 2 มุมข่าว
  • พิเชียร อำนาจวรประเสิรฐ
  • พีระพัฒน์ พัฒนาภิรมย์
  • อภิรดี พรเลิศ
  • ณรงค สุทธิรักษ์
 • IN ON AT
  • อรรถพล เลิศล้ำ
  • พีรพล อนุตรโสตถิ์
  • ชุษณะ ตันตยานนท์
  • พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์
  • ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร
 • ลำนำสยามร่วมสมัย
  • ดุษฎี เค้ามูลคดี
 • ลับ ลวง พราง
  • ชนิกานต์ กาญจนสาลี
  • วาสนา นาน่วม
 • คนในข่าว
  • บุษยา อุ้ยเจริญ
  • บุษกร อังคณิต
  • กันต์ธีร์ สุวรรณรัตน์
  • สกนธ์ จินดาวรรณ
 • ชัยชนะแห่งการพัฒนา
  • สายชล เกียรติกังวาฬไกล
  • ถวัลย์ ไชยรัตน์
 • สนทนาภาษาดนตรี
  • บวรพงษ์ ศุภโสภณ
 • เจาะลึกประเด็นร้อน สุดสัปดาห์
  • อภิชน ลำเจียก
  • พัสพงศ์ ศรีประเสริฐ
 • ติดดินกินได้
  • ถวัลย์ ไชยรัตน์
  • รศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
 • เที่ยวทั่วไทย
  • สุทน รุ่งธัญรัตน์
  • ยุดากร สุนทรยาตร์
 • ข่าวดังข้ามเวลา
  • จามร กิจเสาวภาคย์
  • อรวรรณ เผือกไธสง
  • สันติวิธี พรหมบุตร
 • สน. 100.5
  • สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์
  • ธวัลกร รัตนมาลา
  • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์
 • กับข่าว กับข่าว
 • Digital Update
  • สุระ เกนทะนะศิล
  • รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

ผู้อ่านข่าวต้นชั่วโมง[แก้]

 • ในปัจจุบัน
  • ณรงค์ จันทร์ทอง (ครบเครื่องเรื่องข่าว)
  • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
  • บุษยา อุ้ยเจริญ (บางโอกาส)
  • กฤติยา สินธุวราวรรณ (ก้าวทันข่าว, ครบเครื่องเรื่องข่าว)
  • พรพิลาส ทวีตา (ก้าวทันข่าว)
  • เยมิณ แหวนเครือ
  • กันยา ตอพล (ข่าวต้นชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ 16.00, 17.00 น. และบางโอกาส)
  • ศศิธร กุวังคดิลก (ข่าวเที่ยงวัน ครบเครื่องเรื่องข่าว และอ่านข่าวต้นชั่วโมงในบางโอกาส)
  • พจนารถ ธนะธนากุล (ข่าวต้นชั่วโมง 20.00, 21.00, 22.00 และ 23.00 น. เริ่ม พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
  • ศศิธร สั่งสมธนะ (ข่าวต้นชั่วโมง 20.00, 21.00, 22.00 และ 23.00 น.)
 • ในอดีต
  • รัชนีย์ สุทธิธรรม (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว รายการ คู่ข่าวคู่ซี้ (เอฟเอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร), คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ และ คัมภีร์วิถีรวย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) แต่จะมาอ่านข่าวในบางโอกาส)
  • กำภู ภูริภูวดล (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว รายการ คู่ข่าวคู่ซี้ (เอฟเอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร), คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ และ คัมภีร์วิถีรวย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) แต่จะมาอ่านข่าวในบางโอกาส)
  • ธนัตสวัลลภ์ รัตนสิทธิ์ (ข่าวต้นชั่วโมง 20.00, 21.00, 22.00 และ 23.00 น. ทำหน้าที่จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 แต่จะได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. MCOT 100.5 News Network - Facebook Page