คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คลื่นข่าว 100.5)
คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก
โลโก้สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 100.5 คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์น เรดิโอ
เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ "คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก"
เจ้าของสถานี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผู้รับสัมปทาน ไม่มี
ความถี่ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์
รูปแบบรายการ ข่าวสาร
พื้นที่กระจายเสียง ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ที่ตั้งห้องส่ง เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ 100.5 นิวส์เน็ตเวิร์ก

คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก เป็นสถานีวิทยุที่ดำเนินการผลิตโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศรายการประเภทข่าวสาร ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มีพื้นที่การให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การออกอากาศ[แก้]

คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านทางระบบ FM ความถี่ 100.5 MHz ซึ่งนอกจากจะรับฟังผ่านทางวิทยุ แล้วยังสามารถรับฟังรายการสดทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี คลื่นข่าว นิวส์เน็ตเวิร์ก ในรูปแบบของ Windows Media Player นอกจากนั้น ผู้ฟังสามารถเลือกฟังรายการต่าง ๆ ย้อนหลัง ในรูปแบบของคลิปเสียง ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ผู้ดำเนินรายการ[แก้]

ผู้ดำเนินรายการหลัก[แก้]

 • สวนอักษร[1]
  • วรรณลักษณ์ สุจริต (จันทร์)
  • ดรุณี หลำจันทร์ (อังคาร)
  • กฤติยา สินธุวราวรรณ (พุธ)
  • ปัญชลีย์ ธนะกัมพลศักดิ์ (พฤหัสบดี)
  • เยมิณ แหวนเครือ (ศุกร์)
  • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม (เสาร์)
  • ณรงค์ จันทร์ทอง (อาทิตย์)
 • ข่าวเปื้อนเพลง
  • กิ่งแก้ว เภตรา
  • กษมา ผลพิบูลย์
 • คุยเฟื้องเรื่องสุขภาพ
  • อำมร บรรจง
 • Good Morning ASEAN
  • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง
  • ทิพากร ศุภลักษณ์
  • ดร.เจษฏา ศาลาทอง
  • วีรวรรณ วรวุตม์
  • ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
  • พิภู พุ่มแก้ว
  • กีรติกร นาคสมภพ
 • เจาะลึก ประเด็นร้อน
  • ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์
  • พัชระ สารพิมพา
 • เจาะลึกเศรษฐกิจ
  • ไพศาล มังกรไชยา
  • สุทธิพันธ์ ภู่ระหงษ์
  • มนูญ ศิริวรรณ
  • ดร.ธนวรรษณ์ พลวิชัย
  • วีระศักดิ์ พงษ์อักษร
 • จอมยุทธ์การตลาด
  • ลักขณา จำปา
  • สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
  • วิษณุ โชลิตกุล
  • วิทวัส ไชยปราณี
 • เสียงจากคนไทย
  • ชนิกานต์ กาญจนสาลี
  • ยุดากร สนุทรยาตร์
  • หัสยา ชาติมนตรี
 • สืบจากข่าว
 • คืบหน้าข่าว กีฬา Update
  • พฤทธิคุณ สุนทรนนท์
  • ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ
  • พินิจ พลขัน
  • วรเทพ มากโภคา
  • ไพโรจน์ กิ่งแก้ว
  • สุรเดช สันติเลิศประภพ
 • คืบหน้าข่าว News Update
  • ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน
  • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์
  • ณัฎฐพล กรรณสูต
  • รัชนีวรรณ ดวงแก้ว
  • กาญจนา ปลื้มจิต
  • วรรษมน ช่างปรีชา
 • ลุงนุ้ยคุยข่าว
  • ดร.โสภณ คำนุ้ย
  • ชุติภพ เหงากุล
  • จุฬารัตน์ ประพฤติดี
 • คุยโขมงยามเย็น
  • สุวิช สุทธิประภา
  • ภรภัทร นีลพันธ์
 • 2 มุมข่าว
  • พิเชียร อำนาจวรประเสิรฐ
  • พัชระ สารพิมพา
  • ผกามาศ สหดิฎฐกุล
  • มนูญ ศิริวรรณ
  • ดร.ธนวรรษณ์ พลวิชัย
 • MCOT DOT NET
  • ศรีสุดา วินิจสุวรรณ
  • อรรถพล เลิศล้ำ
  • พีรพล อนุตรโสตถิ์
 • ฮาร์ดคอร์ ขอร้อง
  • พัชระ สารพิมพา
  • เอก พันธุ์อุดม
  • กิ่งแก้ว เภตรา
 • ลำนำสยามร่วมสมัย
  • ดุษฎี เค้ามูลคดี
  • กิ่งแก้ว เภตรา
 • ลับ ลวง พราง
  • พัชระ สารพิมพา
  • วาสนา นาน่วม
 • คนในข่าว
  • บุษยา อุ้ยเจริญ
  • บุษกร อังคณิต
 • Inside ไทย Inside โลก
  • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง
  • วารินทร์ สัจเดว
  • รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัติ
 • คืบหน้าข่าว News Update
  • มนตรี จอมพันธ์
  • ประภัทร์ ศรลัมพ์
  • อนุวัต เฟื่องทองแดง
  • หัสยา ชาติมนตรี
  • ยุดากร สุนทรยาตร์
  • ชนิกานต์ กาญจนสาลี
  • โกศล สงเนียม
 • ชัยชนะแห่งการพัฒนา
  • สายชล เกียรติกังวาฬไกล
  • ถวัลย์ ไชยรัตน์
 • สนทนาภาษาดนตรี
  • บวรพงษ์ ศุภโสภณ
 • Exclusive
  • ไพศาล มังกรไชยา
  • ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
 • ติดดินกินได้
  • ถวัลย์ ไชยรัตน์
  • รศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
 • คืบหน้าข่าว ท่องเที่ยว
  • ชยาณ์ทิพร รัตน์ธนวรกานต์
  • สุทน รุ่งธัญรัตน์
 • สน. 100.5
  • สุวิทย์ บุตรพริ้ง
  • พจน์ สุขเมือง
  • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์
 • Digital Update
  • สุระ เกนทะนะศิล
  • รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล
 • คุยข่าววันอาทิตย์
  • มนตรี จอมพันธ์
  • ประภัทร์ ศรลัมพ์

ผู้อ่านข่าวต้นชั่วโมง[แก้]

 • ในปัจจุบัน
  • ณรงค์ จันทร์ทอง (ครบเครื่องเรื่องข่าว)
  • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
  • บุษยา อุ้ยเจริญ (บางโอกาส)
  • กฤติยา สินธุวราวรรณ (ก้าวทันข่าว, ครบเครื่องเรื่องข่าว)
  • พรพิลาส ทวีตา (ก้าวทันข่าว)
  • เยมิณ แหวนเครือ
  • กันยา ตอพล (ข่าวต้นชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ 16.00, 17.00 น. และบางโอกาส)
  • ศศิธร กุวังคดิลก (ข่าวเที่ยงวัน ครบเครื่องเรื่องข่าว และอ่านข่าวต้นชั่วโมงในบางโอกาส)
  • พจนารถ ธนะธนากุล (ข่าวต้นชั่วโมง 20.00, 21.00, 22.00 และ 23.00 น. เริ่ม พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
 • ในอดีต
  • รัชนีย์ สุทธิธรรม (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว รายการ คู่ข่าวคู่ซี้ (เอฟเอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร), คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ และ คัมภีร์วิถีรวย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) แต่จะมาอ่านข่าวในบางโอกาส)
  • กำภู ภูริภูวดล (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าว รายการ คู่ข่าวคู่ซี้ (เอฟเอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร), คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ และ คัมภีร์วิถีรวย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) แต่จะมาอ่านข่าวในบางโอกาส)
  • ธนัตสวัลลภ์ รัตนสิทธิ์ (ข่าวต้นชั่วโมง 20.00, 21.00, 22.00 และ 23.00 น. ทำหน้าที่จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 แต่จะได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. MCOT 100.5 News Network - Facebook Page