คลอริเนเตท พาราฟิน แวกซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลอริเนเตท พาราฟิน แวกซ์ (อังกฤษ: Chlorinated paraffin wax, CPW) เป็นพลาสติกไชต์เซอร์ ตัวหนึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต พอลิไวนิลคลอไรด์คอมเปาด์หรือพีวีซีคอมเปาด์ (Polyvinyl chloride compound, PVC compound) เนื่องจากพีวีซีปกติ หรือ พีวีซีเรซิน จะไม่มีคุณสมบัติการเป็นพลาสติก กระบวนการทำพีวีซีคอมเปาด์คือการนำเอาพีวีซีเรซิน มาผสมกับส่วนผสมต่างๆ เราเรียกว่า Additive ให้มีคุณสมบัติเป็นพลาสติกมากขึ้น

CPW จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานทำให้พีวีซี มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้น

CPW มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณภูมิปกติ ผลิตจากปฏิกิริยาคลอริเนชัน (Chlorination) ของ CnH2n+2 โดย ค่า n จะอยู่ระหว่าง 9-22 แล้วแต่ว่าต้องการคุณสมบัติแบบใด หากค่า n มากจะทำให้ปริมาณคลอรีนลดลง ความถ่วงจำเพาะจะลดลง และจะระเหยได้ง่าย

CAS Number 63449-39-8
สี เหลือง
ชื่อไทยในพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ไขพาราฟิน

สำหรับในประเทศไทย CPW บอกจากนำมาใช้เป็นพลาสติกไซเซอร์ในการผลิต พีวีซีคอมเปาด์แล้ว ยังนำมาใช้ในการผลิต สีทาบ้านและเคลือบกระดาษ อีกด้วย