คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โปสเตอร์สงครามโลกครั้งที่สองที่มีประโยคนี้บนนั้น

คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้ (อังกฤษ: Never was so much owed by so many to so few) เป็นวลีของวินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร จากฉบับเต็มว่า ไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของมนุษย์ ที่คนส่วนมากเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้ ถ้อยคำถูกตัดทอนเพื่อใช้ในการโฆษณาปลุกระดมความรักชาติระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

วินสตัน เชอร์ชิลกล่าววลีนี้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1940 ระหว่างการตรวจเยี่ยมกองบินที่ 11 ของกองทัพอากาศอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง และอังกฤษต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างหนักจากกองทัพอากาศเยอรมัน ซึ่งคนน้อยในที่นี้หมายถึงนักบินกองทัพอากาศ ซึ่งต่อมาคำว่า คนส่วนน้อย (The Few) กลายเป็นคำเรียกทหารอากาศฝ่ายสัมพันธมิตรในยุทธการที่บริเตน