คทานกพิราบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Septre dove.jpg

คทานกพิราบ (อังกฤษ: Sceptre with the Dove) หรือเรียกอีกชื่อว่า คทาแห่งความเสมอภาคและกรุณา (อังกฤษ: Dove of Equity and Mercy) คือพระคทาประจำพระองค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร ทำขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 ในปีค.ศ. 1661 โดยทำจากแท่งโลหะปิดทองฝังอัญมณีต่าง ๆ ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต แซฟไฟร์ และสปิเนล ปิดยอดด้วยลูกโลกทองคำประดับเพชร และนกพิราบปั้นจากวัสดุเคลือบดินเผาสีขาว ซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์[1]

คทานกพิราบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจทางจิตวิญญาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้พระมหากางเขน ส่วนคทากางเขนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจทางการปกครอง โดยปกติแล้ว ในพระราชพิธีบรมราชภิเษกนั้น พระมหากษัตริย์จะทรงพระคทาพิราบทางพระหัตถ์ซ้าย และพระคทากางเขนทางพระหัตถ์ขวา ในขณะที่อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีทำการสวมมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดลงบนพระเศียร

คทานกพิราบพร้อมทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่น ๆ นั้น สามารถเข้าชมได้ที่หอคอยแห่งลอนดอน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]