คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ตรา ว.บัณฑิตเอเซีย.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars
ที่อยู่เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2546
คณบดีผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สีประจำคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์www.cas.ac.th/home.asp

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (อังกฤษ: Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars) เป็น คณะวิชา สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

ประวัติ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.ม.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]