คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Logo buu.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษFaculty of Communication Arts (Establishment Project) Burapha University.
ที่อยู่ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 316

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
หัวหน้าภาควิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร
สีประจำภาควิชา███ ฟ้า
███ ขาว
เว็บไซต์Communication Arts Department Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University


โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ หรือ ภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดการเรียนการสอนในด้านการสื่อสารมวลชน

ประวัติ[แก้]

ภาควิชานิเทศศาสตร์[1] เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความตั้งใจจะเปิดสอนในด้านการสื่อสารมวลชน ในปีพ.ศ. 2534จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์และคณะ กรรมการร่างหลักสูตร ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ ได้เสนอหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2537 ปีพ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในปีถัดมา ปีพ.ศ. 2540 ได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และต่อมาได้เปิดรับภาคพิเศษในปีพ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในระดับภาควิชา

อ้างอิง[แก้]

  1. [1],เกี่ยวกับภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]