คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (Graduate School of Communication Arts and Innovation Management) : GSCM

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Graduate School of Communication Arts and Innovation Management, National Institute of Development Administration
ชื่ออังกฤษGraduate School of Communication Arts and Innovation Management, National Institute of Development Administration
อักษรย่อGSCM NIDA
ที่อยู่อาคารมาลัย หุวะนันท์ ชั้น 8 เลขที่ 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วันก่อตั้ง23 พฤษภาคม 2555
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
วารสารวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
สีประจำคณะ███ Turquoise
สถานปฏิบัติอาคารมาลัย หุวะนันท์ ชั้น 8
เว็บไซต์[www.gscm.nida.ac.th]
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/NitadeNida/

หรือที่นิยมเรียกกันว่า "นิเทศฯนิด้า" เป็นอีกหนึ่งคณะของสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ[1]เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม[2]


หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม[3][แก้]

  1. เอกนวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ)
  2. เอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
  3. เอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล
  4. เอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
  5. เอกนวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม[4][แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ลำดับ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ M.M. 2555 - M.M. YYYY
2 ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (ปัจจุบัน) M.M. YYYY - ปัจจุบัน


แหล่งข้อมูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://campus.sanook.com/1053040/
  2. https://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000113412
  3. http://gscm.nida.ac.th/th/course-master.php
  4. http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php