คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะการแพทย์บูรณาการ
Faculty of Integrative Medicine
ชื่อย่อกพบ.(IM)
สถาปนา25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณบดีดร.ไฉน น้อยแสง
ที่อยู่
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
สี██
มาสคอต
ดอกปีบ
เว็บไซต์http://www.im.rmutt.ac.th/

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อังกฤษ : Faculty of Integrative Medicine) เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เดิมชื่อ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อดำเนินการเรียนการสอนขึ้นในสถานศึกษาของรัฐเป็นแห่งแรก[1]
 • พ.ศ. 2544 ได้มีการเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรค[2]
 • พ.ศ. 2547 ได้ขยายเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง) ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2564 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น คณะการแพทย์บูรณาการ

หลักสูตร[แก้]

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 3 หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ภายใต้สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ ดังนี้

หน่วยงานภายในสังกัด[แก้]

 1. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี
 2. บัวสปา
 3. โรงงานผลิตยา
 4. ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 5. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการแพทย์บูรณาการและวิทยาการสุขภาพ
 6. ศูนย์การแพทย์บูรณาการ (คลองหก)

ทำเนียบผู้อำนวยการ/คณบดี[แก้]

 1. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (2549-2554)
 2. นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ (2554-2562)
 3. ผศ.ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ (2562-2566)
 4. ดร.ไฉน น้อยแสง (2566-ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2010-05-21.
 2. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี