ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า[1] (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า[2] (ศัพท์คาทอลิก) (อังกฤษ: I believe in GOD; Credo) เป็นวรรคที่ 1 ในหลักข้อเชื่อของอัครทูต และเป็นหลักธรรมคำสอนของคริสต์ศาสนาที่สำคัญที่สุด หรือที่เรียกว่าแก่นธรรมของศาสนาคริสต์

ความเชื่อ[แก้]

ความเชื่อ ในทางคริสต์ศาสนาหมายถึง มีความเชื่อในการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ คือ บาปกำเนิด บาปจากการประพฤติ ทั้งหมดในชีวิตตั้งแต่กำเนิดจนถึงสิ้นชีวิต จึงส่งผลให้บุคคลได้รับความรอดและได้รับผลคือแผ่นดินสวรรค์อันเป็นนิจนิรันดร์ของพระเจ้า

พระ‍คัมภีร์​ว่า​อย่าง‍ไร? ก็​ว่า“อับ‌รา‌ฮัม​เชื่อ​พระ‍เจ้า และ​พระ‍องค์​ทรง​ถือ‍ว่า​ท่าน​เป็น​คน​ชอบ‍ธรรม”

— โรม 4:3

คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม‍รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ‍เยซู​ทรง​เป็น​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ‍องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด

— โรม 10:9

ความเชื่อในทางนิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่า เพียงความเชื่ออย่างเดียวก็ได้รับการไถ่จากพระคริสต์ ดังนั้นผู้ที่มีความเชื่อเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงไปรอคอยการพิพากษาครั้งสุดท้ายในสถานที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้[3] แต่ความเชื่อในทางนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อว่า เพียงความเชื่ออย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอที่จะได้รับความรอด แต่ต้องอาศัยการประพฤติปฎิบัติที่ดีด้วย และเมื่อสิ้นชีวิตหากผู้นั้นยังมีความบริสุทธิ์ที่จะรวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้ายังไม่เพียงพอ ผู้นั้นจะต้องไปแดนชำระก่อน เมื่อพ้นแดนชะรำแล้วจึงจะได้รับความรอด[4] ส่วนการประพฤติปฎิบัติที่ดีนั้นโปรเตสแตนต์เชื่อว่าไม่ได้เป็นเจตนาที่จงใจกระทำ แต่เป็นสิ่งที่เป็นการส่งผลมาจากความเชื่อ

ความวางใจ[แก้]

ความวางใจ หรือ ความวางใจในพระเจ้า ในทางคริสต์ศาสนาหมายถึง การวางใจในการทรงงานของพระเจ้า[5] ในการจัดเตรียมหนทางของพระเจ้า คือ การทรงห้ามความ​กัง‌วล​และ​ความ​กระ‌วน‍กระ‌วาย[6]

“เพราะ‍เหตุ‍นี้ เรา​บอก​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​ร่าง‍กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง‍ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง‍กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ? และ​ร่าง‍กาย​สำคัญ​ยิ่ง‍กว่า​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ? จง​ดู​นก​ทั้ง‍หลาย​บน​ฟ้า พวก‍มัน​ไม่‍ได้​หว่าน ไม่‍ได้​เกี่ยว ไม่‍ได้​รวบ‍รวม​ไว้​ใน​ยุ้ง‍ฉาง แต่​พระ‍บิดา​ของ​พวก‍ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​พวก‍มัน​ไว้ ท่าน​ไม่​ประ‌เสริฐ​กว่า​พวก‍มัน​หรือ? มี​ใคร​ใน​พวก‍ท่าน​ที่​โดย​ความ​กระ‌วน‍กระ‌วาย สามารถ​ต่อ‍อายุ​ของ​ตน​ให้​ยืน​นาน​ขึ้น​อีก​นิด‍หนึ่ง​ได้ ท่าน​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม​ทำไม? จง​พิจาร‌ณา‍ดู​ว่า​ดอก‍ไม้​ใน​ทุ่ง‍นา​นั้น​เติบ‍โต​ขึ้น​อย่าง‍ไร มัน​ไม่​ทำ‍งาน มัน​ไม่​ปั่น‍ด้าย แต่​เรา​บอก​พวก‍ท่าน​ว่า แม้​แต่​กษัตริย์​ซา‌โล‌มอน​เมื่อ​ทรง​บริ‌บูรณ์​ด้วย​ศักดิ์‍ศรี​ก็​ไม่‍ได้​แต่ง​พระ‍องค์​งาม​เท่า​ดอก‍ไม้​เหล่า‍นี้​สัก​ดอก​หนึ่ง และ​ถ้า​พระ‍เจ้า​ทรง​ตก‍แต่ง​หญ้า​ที่​ทุ่ง‍นา​อย่าง​นั้น ซึ่ง​เป็น​อยู่​วัน‍นี้​และ​รุ่ง‍ขึ้น​ต้อง​ทิ้ง​ใน​เตา‍ไฟ โอ พวก​มี​ความ​เชื่อ​น้อย พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตก‍แต่ง​ท่าน​มาก​ยิ่ง‍กว่า‍นั้น​หรือ? เหตุ‍ฉะนั้น​อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​และ​กล่าว​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน? หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม? หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง‍ห่ม? เพราะ​ว่า​บรร‌ดา​คน‍ต่าง‍ชาติ​แสวง​หา​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ‍บิดา​ของ​พวก‍ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า​ท่าน​ต้อง‍การ​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้ แต่​พวก‍ท่าน​จง​แสวง‍หา​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า และ​ความ​ชอบ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์​ก่อน แล้ว​พระ‍องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม‍เติม​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้​ให้ “เพราะ‍ฉะนั้น อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​วัน‍พรุ่ง‍นี้ เพราะ‍ว่า​พรุ่ง‍นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว

— มัทธิว 6:25-34

แล้ว​พา​ท่าน​ทั้ง‍สอง​ออก​มา​กล่าว​ว่า “ข้า‍แต่​ท่าน ข้าพ‌เจ้า​ต้อง​ทำ​อย่าง‍ไร​จึง​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด?” เปา‌โล​กับ​สิ‌ลาส​จึง​กล่าว​ว่า “จง​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า แล้ว​ท่าน​และ​ครอบ‍ครัว​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด”

— กิจการอัครทูต 16:30-31

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998, หลักข้อเชื่อของอัครทูต, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
  2. บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010, หลักข้อเชื่อของอัครทูต, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
  3. หลักความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนชาวโปรเตสแตนต์, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
  4. หลักความเชื่อและการปฏิบัติตนของคริสต์ศาสนิกชนชาวโรมันคาทอลิก, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
  5. กิจการอัครทูต 16:30-31, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  6. มัทธิว 6:25-34, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011