ข้ามไปเนื้อหา

ข้อห้ามใช้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อห้ามใช้ (อังกฤษ: contraindication) คือภาวะหรือปัจจัยที่เป็นเหตุผลห้ามไม่ให้ใช้วิธีการรักษาบางอย่าง หรือห้ามทานร่วมกับยาบางชนิด เนื่องจากอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยาที่บริโภค ซึ่งอาจจะทำให้ประสิทธิผลของยานั้นรุนแรงเกินไป หรืออาจจะไปลดทอนประสิทธิผลของยา ทำให้ยานั้นด้อยประสิทธิภาพในการรักษาหรือระงับอาการของโรคลงได้