ข้อห้ามใช้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ข้อห้ามใช้ (อังกฤษ: contraindication) คือภาวะหรือปัจจัยที่เป็นเหตุผลห้ามไม่ให้ใช้วิธีการรักษาบางอย่าง