ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 68/262

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมติสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติที่ 68/262
ผลของประเทศที่สนับสนุนข้อมติสำหรับบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน
  รับ
  ไม่รับ
  งดออกเสียง
  ไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการออกเสียง
  ไม่ใช่สมาชิกของสหประชาชาติ
วันที่27 มีนาคม 2014
การประชุม
ครั้งที่
80
รหัสA/RES/68/262 (เอกสาร)
เรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน
สรุปการลงคะแนนเสียง
  • รับ 100 เสียง
  • ไม่รับ 11 เสียง
  • งดออกเสียง 58 เสียง
  • 24 ไม่มา
ผลข้อมติถูกคัดค้าน

ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 68/262 (อังกฤษ: United Nations General Assembly Resolution 68/262) ได้รับความเห็นชอบในสมัยประชุมที่ 68 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2014 หลังจากรัสเซียผนวกไครเมีย ข้อมติซึ่งไม่มีผลผูกพันนี้มีชื่อว่า "บูรณภาพแห่งดินแดนยูเครน" (Territorial Integrity of Ukraine) ได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 100 รัฐ มีผลเป็นการยืนยันพันธกิจของสมัชชาใหญ่ในบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนตามเขตแดนที่นานาชาติรับรอง และเน้นย้ำความเป็นโมฆะของการลงประชามติเกี่ยวกับไครเมียเมื่อ ค.ศ. 2014 แต่ชาติ 11 ชาติลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบกับข้อมตินี้, 58 ชาติงดออกเสียง, และ 24 ชาติที่เหลือไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการออกเสียง

ผู้เสนอข้อมตินี้ คือ แคนาดา, คอสตาริกา, โปแลนด์, ยูเครน, เยอรมนี, และลิทัวเนีย[1] ก่อนหน้าที่จะมีการเห็นชอบกับข้อมติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพยายามเรียกประชุมถึง 7 ครั้งเพื่อถกปัญหาวิกฤติการณ์ไครเมีย แต่ไม่สำเร็จ เพราะรัสเซียคัดค้าน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "UN General Assembly adopts resolution affirming Ukraine's territorial integrity". Xinhua. 28 March 2014. สืบค้นเมื่อ 30 March 2014.
  2. "Backing Ukraine's territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid". UN. 27 March 2014. สืบค้นเมื่อ 30 March 2014.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]