ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 827

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติที่ 827
ศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย
วันที่25 พฤษภาคม 1993
การประชุม
ครั้งที่
3,217
รหัสS/RES/827 (เอกสาร)
เรื่องศาลพิเศษ (อดีตยูโกสลาเวีย)
สรุปการลงคะแนนเสียง
  • รับ 15 เสียง
  • ไม่รับ - เสียง
  • งดออกเสียง - เสียง
ผลเห็นชอบ
องค์ประกอบคณะมนตรีความมั่นคง
สมาชิกถาวร
สมาชิกไม่ถาวร
← 826 รายการข้อมติ 828 →

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 827 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 หลังจากยืนยันข้อมติที่ 713 (พ.ศ. 2534) และข้อมติในภายหลังทั้งหมดในประเด็นเกี่ยวกับอดีตยูโกสลาเวีย และอนุมัติรายงาน S/25704 ของเลขาธิการสหประชาชาติ บุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี โดยมีระเบียบของศาลระหว่างประเทศเป็นภาคผนวก ซึ่งก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย[1]

เนื่องจากมีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา รวมทั้งการสังหารหมู่ การกักขังอย่างเป็นระบบ และการข่มขืนสตรี ไปตลอดจนถึงการล้างเชื้อชาติ ข้อมติดังกล่าวตกลงใจว่าสถานการณ์ได้เกิดเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยประกาศเจตนาเพิ่มเติมว่าจะยุติอาชญากรรมดังกล่าวและนำความยุติธรรมกลับคืนแก่เหยื่อ[2] คณะมนตรีฯ ตัดสินใจว่าการก่อตั้งศาลพิเศษและการดำเนินคดีแก่บุคคลซึ่งรับผิดชอบต่อการละเมิดเล่านี้ โดยเป็นการยืนยันการตัดสินใจในข้อมติที่ 808 (พ.ศ. 2536)

อ้างอิง[แก้]

  1. Martínez, Magdalena M. Martín (1996). National sovereignty and international organizations. Martinus Nijhoff Publishers. p. 279. ISBN 978-90-411-0200-3.
  2. Cryer, Robert (2007). An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press. p. 103. ISBN 978-0521876094.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]