ขิงก็รา ข่าก็แรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ขิงก็รา ข่าก็แรง
ขิงก็ราข่าก็แรง.jpg
ประเภท ละครโทรทัศน์
สร้างโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
กำกับโดย จรูญ ธรรมศิลป์
แสดงนำ ธนา สุทธิกมล
อุษามณี ไวทยานนท์
อินทิรา เกตุวรสุนทร
ภารดี อยู่ผาสุข
จารุณี สุขสวัสดิ์
เกรียงไกร อุณหะนันทน์
ทนงศักดิ์ ศุภการ
ภัสสร บุญยเกียรติ
ดนตรีเปิด ขิงก็รา ข่าก็แรง
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับ ไทย ไทย
จำนวนตอน 29 ตอน
การผลิต
ความยาวตอน 120 นาที/ตอน
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่อง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
การออกอากาศแรก 27 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ขิงก็รา ข่าก็แรง เป็นละครแนวตลก เรื่องหนึ่งได้ถูกนำไปออกอากาศไปแล้ว 3 ครั้ง โดยในยุคแรกออกอากาศทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เมื่อปี พ.ศ. 2533 ผลิดโดย ดาวเรืองสตูดิโอ นำแสดงโดย สาวิตรี สามิภักดิ์ รับบท ณิช และ เล็ก ไอศูรย์ รับบท ปวีร์ ครั้งที่ 2 ได้กลับมาทำอีกครั้ง ทางช่อง 7 เมื่อ พ.ศ. 2549 นำแสดงโดย อุษามณี ไวทยานนท์ รับบท ณิช ธนา สุทธิกมล รับบท ปวีร์ ครั้งที่ 3 ได้กลับมาทำอีกครั้ง ทางช่อง 7 HD พ.ศ. 2562 นำแสดงโดย ปภาวดี ชาญสมอน รับบท ณิช วศิน อัศวนฤนาท รับบท ปวีร์

นักแสดง[แก้]

ปี พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2562
สถานีออกอากาศ ช่อง 9 ช่อง 7 HD
ผู้จัดละคร ดาวเรือง สตูดิโอ บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
บทโทรทัศน์ ชารวีย์ ศิรินันท์ ภาวิต
ผู้กำกับการแสดง สุนันทา นาคสมภพ จรูญ ธรรมศิลป์ ประทุม มิตรภักดี
บทบาท นักแสดงหลัก
ปวีร์ พิเศษพงษ์ เล็ก ไอศูรย์ ธนา สุทธิกมล วศิน อัศวนฤนาท
ณิช อมรเกียรติ สาวิตรี สามิภักดิ์ อุษามณี ไวทยานนท์ ปภาวดี ชาญสมอน
เพียงเพ็ญ ราตรี วิทวัส อินทิรา เกตุวรสุนทร ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
ภรณี ดวงเดือน จิไธสงค์ ภารดี อยู่ผาสุข วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
เบญจรัตน์ ปณิตา พัฒนาหิรัญ กุสุมา ตันสกุล
บทบาท นักแสดงสมทบ
สารนาท พิเศษพงษ์ สมชาย สามิภักดิ์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดิลก ทองวัฒนา
รุ่งทิพย์ พิเศษพงษ์ พิศมัย วิไลศักดิ์ จารุณี สุขสวัสดิ์ สาวิตรี สามิภักดิ์
ไพรุต วิทยา สุขดำรง ทนงศักดิ์ ศุภการ เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
วรกานต์ ฉันทนา กิติยพันธ์ ภัสสร บุญยเกียรติ มัณฑนา หิมะทองคำ
วศิน นึกคิด บุญทอง ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ปราบ ยุทธพิชัย
อภิสิทธิ์ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์
บก.หนังสือพิมพ์ สกรรจ์ รามบุตร
วินัย ทรงพล กูลสูตร
ใจ สิริยา นฤนาท จารุศิริ ภูวนัย
ภัทรา ทิพธิดา คีรีมาศทอง ฑรัญภัค เศรษฐีธร
แป๋ว ภคพร รัตนสุวรรณ จั๊กจั่น ดาวไพร
อ้อนแอ้ สิริมา ตันประเสริฐ ภัคสิร์ชา ราย
แม่ชีสุดา อำภา ภูษิต อัจฉรา ทองเทพ

แหล่งข้อมูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]