กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิก
สัญลักษณ์กีฬาสเกตลีลา
หน่วยงานไอเอสยู
รายการ5 (ชาย: 1; หญิง: 1; ผสม: 3)
การแข่งขัน

 • 1924
 • 1928
 • 1932
 • 1936
 • 1948
 • 1952
 • 1956
 • 1960
 • 1964
 • 1968
 • 1972
 • 1976
 • 1980
 • 1984
 • 1988
 • 1992
 • 1994
 • 1998

กีฬาสเกตลีลา เป็นชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันหลักในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908 และในปี ค.ศ. 1924 จึงย้ายมาจัดแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว ประเภทที่จัดแข่งขันเป็นส่วนใหญ่คือ บุคคลชาย บุคคลหญิง และประเภทคู่ ส่วนประเภทระบำนั้นจัดแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิกฤดูหนาว 1968 และบรรจุเป็นทางการในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976 และประเภททีมซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ทีมคู่ และคู่ผสม มีครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูหนาว 2014[1]

รายการ[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
เดี่ยว 25
เดี่ยวรูปแบบพิเศษ 1
รวม 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประเภทหญิง[แก้]

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
เดี่ยว 25
รวม 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประเภทผสม[แก้]

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
คู่ 25
ไอซ์แดนซ์ 12
ทีม 2
รวม 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

ตารางสรุปเหรียญรางวัล[แก้]

ล่าสุด : โอลิมปิกฤดูหนาว 2018

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหรัฐ สหรัฐ (USA) 15 16 20 51
2 ประเทศรัสเซีย รัสเซีย (RUS) 14 9 3 26
3 สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต (URS) 10 9 5 24
4 ประเทศออสเตรีย ออสเตรีย (AUT) 7 9 4 20
5 ประเทศแคนาดา แคนาดา (CAN) 6 11 12 29
6 สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร (GBR) 5 3 7 15
7 ประเทศสวีเดน สวีเดน (SWE) 5 3 2 10
8 ประเทศเยอรมนี เยอรมนี (GER) 4 2 3 9
9 ประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส (FRA) 3 3 7 13
10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี เยอรมนีตะวันออก (GDR) 3 3 4 10
11 ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น (JPN) 3 3 1 7
12 ประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ (NOR) 3 2 1 6
13 ทีมรวมเฉพาะกิจเครือรัฐเอกราช ทีมรวม (EUN) 3 1 1 5
14 ประเทศจีน จีน (CHN) 1 3 4 8
15 ประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ (NED) 1 2 0 3
นักกีฬาโอลิมปิกจากประเทศรัสเซีย นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) 1 2 0 3
ทีมรวมเยอรมนี เยอรมนี (EUA) 1 2 0 3
18 ประเทศเชโกสโลวาเกีย เชโกสโลวาเกีย (TCH) 1 1 3 5
19 ประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ (FIN) 1 1 0 2
ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ (KOR) 1 1 0 2
21 ประเทศเบลเยียม เบลเยียม (BEL) 1 0 1 2
ประเทศยูเครน ยูเครน (UKR) 1 0 1 2
23 จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย (RU1) 1 0 0 1
24 ประเทศฮังการี ฮังการี (HUN) 0 2 4 6
25 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 0 2 1 3
26 ประเทศอิตาลี อิตาลี (ITA) 0 0 2 2
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนีตะวันตก (FRG) 0 0 2 2
28 ประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน (KAZ) 0 0 1 1
ประเทศสเปน สเปน (ESP) 0 0 1 1
รวม 91 90 90 271

แบ่งตามประเทศ[แก้]

ประเทศ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 รวม
ประเทศออสเตรีย ออสเตรีย (AUT) - 3 4 2 3 2 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 20
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม (BEL) - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2
ประเทศแคนาดา แคนาดา (CAN) - - - - 1 - 2 - 1 2 2 - 1 1 - 1 3 1 2 1 1 1 2 3 25
ประเทศจีน จีน (CHN) - - - - 1 1 1 2 2 - 7
ประเทศเชโกสโลวาเกีย เชโกสโลวาเกีย (TCH) - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 5
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี เยอรมนีตะวันออก (GDR) 1 1 3 3 1 1 10
ประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ (FIN) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
ประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส (FRA) - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 2 1 - - - 12
ประเทศเยอรมนี เยอรมนี (GER) 2 - - 2 1 - - 1 - - 1 1 8
ทีมรวมเยอรมนี เยอรมนี (EUA) - 1 2 3
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร (GBR) 6 1 1 - - 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - 15
ประเทศฮังการี ฮังการี (HUN) - - - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 6
ประเทศอิตาลี อิตาลี (ITA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 2
ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น (JPN) - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 2 1 5
ประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน (KAZ) - - - - - 1 1
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ (NED) - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 3
ประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ (NOR) - 3 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
ประเทศรัสเซีย รัสเซีย (RUS) 5 5 5 4 2 5 26
จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย (RU1) 1 1
ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ (KOR) - - - - - - - - - - 1 1 2
สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต (URS) - - 1 2 3 4 4 5 5 24
ประเทศสวีเดน สวีเดน (SWE) 3 3 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 3
ประเทศยูเครน ยูเครน (UKR) 1 - - 1 - - 2
ทีมรวมเฉพาะกิจเครือรัฐเอกราช ทีมรวม (EUN) 5 5
สหรัฐ สหรัฐ (USA) - 1 1 1 2 - 1 4 5 4 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 48
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนีตะวันตก (FRG) 1 - - 1 - - 2
ปี 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 -

จำนวนนักกีฬาแบ่งตามประเทศ[แก้]

ประเทศ 08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 ปี
อาร์เจนตินา 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
อาร์มีเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 2 - - - 3
ออสเตรเลีย - - - - - - - 3 2 6 - - - 2 2 2 4 3 2 4 2 1 1 4 4 15
ออสเตรีย - - 4 9 2 12 10 4 8 6 10 8 3 6 3 - 2 1 - 1 - 1 2 4 2 20
อาเซอร์ไบจาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 2 - 2 - 4
เบลเยียม - 2 3 2 1 4 3 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 2 1 2 13
เบลารุส - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 1 - - - 4
บราซิล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
บัลแกเรีย - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 1 4 3 5 - - - 7
แคนาดา - - 2 5 6 6 4 6 7 8 12 10 7 11 6 15 17 13 13 10 12 13 12 17 17 23
จีน - - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 4 4 4 11 9 9 9 11 11
จีนไทเป - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - - - - - 3
โครเอเชีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 - - - 4
เชโกสโลวาเกีย - - 1 3 1 3 7 - 4 2 8 8 1 6 2 3 6 6 - - - - - - - 15
เช็กเกีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 5 4 1 4 3 5 7
เดนมาร์ก - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 2 1 1 - - - - - 6
เอสโตเนีย - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 5 2 - 8
ฟินแลนด์ - 3 2 3 1 1 - 2 1 - - - - 1 2 - - 3 3 1 1 2 3 - 1 16
ฝรั่งเศส - 2 5 3 2 - 3 2 3 4 5 5 5 1 1 5 6 12 9 14 8 8 8 9 8 23
จอร์เจีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 1 1 5
เยอรมนี 3 - - 8 1 6 - - - - - - - - - - - 6 10 6 4 5 8 10 8 12
เยอรมนี - - - - - - - 8 4 11 12 - - - - - - - - - - - - - - 4
เยอรมนีตะวันออก - - - - - - - - - - - 8 7 10 7 8 5 - - - - - - - - 6
เยอรมนีตะวันตก - - - - - - - - - - - 11 5 4 7 9 8 - - - - - - - - 6
สหราชอาณาจักร 11 6 6 6 4 12 9 8 8 4 5 7 5 12 9 10 9 7 6 1 2 2 7 6 2 25
ฮังการี - - - - 4 7 6 6 2 - 2 2 1 3 2 2 3 5 3 2 2 5 3 - 1 19
อิสราเอล - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 4 2 3 7 7
อิตาลี - - - - - 2 2 1 2 2 2 2 1 7 2 3 4 7 - 6 9 7 9 11 11 19
ญี่ปุ่น - - - - 2 5 - - - 3 4 5 4 3 3 4 5 6 4 7 4 6 8 10 9 18
คาซัคสถาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 - - 2 2 3 5
เกาหลีใต้ - - - - - - - - - - - 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 - 2 3 7 15
เกาหลีเหนือ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 - - - 4 1 - 2 5
ลัตเวีย - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 2 3 - - - - - 2 4
ลิทัวเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 - 2 - 6
ลักเซมเบิร์ก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2
มาเลเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
เม็กซิโก - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2
เนเธอร์แลนด์ - - - - - - - 1 2 2 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 6
นอร์เวย์ - 6 1 3 1 4 3 4 - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 9
ฟิลิปปินส์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
โปแลนด์ - - - - - - - - - - - 2 2 3 - 1 3 2 3 5 4 4 4 - 2 12
โรมาเนีย - - - - - 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 2 1 2 2 1 1 - 10
แอฟริกาใต้ - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 1 1 - - - - - 3
รัสเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 17 16 16 16 15 - 6
จักรวรรดิรัสเซีย 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 1
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
สโลวาเกีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 1 3 5
สโลวีเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 2 - - 5
สเปน - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - 2 4 4 8
สวีเดน 4 4 1 1 2 1 - 2 1 - 1 1 1 - 1 2 2 1 - 1 - 1 1 2 1 20
สวิตเซอร์แลนด์ - 1 1 2 - 3 7 5 4 3 8 1 1 3 2 2 2 - 1 1 4 3 4 - 1 21
ตุรกี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 4
สหภาพโซเวียต - - - - - - - - - 4 4 10 10 16 16 17 17 - - - - - - - - 8
ยูเครน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 11 11 7 6 4 7
ทีมรวม - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - 1
สหรัฐ 1 2 3 6 12 9 9 10 10 12 12 12 11 15 14 18 16 16 12 13 14 16 15 15 14 25
อุซเบกิสถาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 4 3 1 1 1 7
ยูโกสลาเวีย - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - 3
นักกีฬา 21 26 29 51 39 84 64 63 59 71 88 96 67 105 83 112 128 133 129 145 143 147 146 149 153
ประเทศ 6 8 11 12 13 17 12 15 15 14 15 17 18 18 20 20 26 28 28 37 31 35 31 30 32
ปี 08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 ปี

อ้างอิง[แก้]