กีฬาซอฟท์บอลในแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
  • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง ลพบุรี สงขลา สุพรรณบุรี
  • ทีมหญิง แข่งขัน 9 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลพบุรี
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


|}

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย เชียงใหม่
ขจรศักดิ์  จีนขจร
จารึก  จันทร์ดำ
ชาคริต  คำชาว
ทศพล  วงศ์จันทร์มา
ธนชัย  ไวยวิฬา
ธนิกุล  บุญมหาธนากร
นฤเบศ  ใจนาบุญ
ปฏิญญา  คงพิชญานนท์
ภาณุพงศ์  พยัคฆา
มุขพล  สืบสุรีย์กุล
วัชรพงษ์  แสนจิตต์
วุฒิชัย  ก่อทอง
เศรษฐวัฒน์  วงค์คม
อภิเชษฐ์  ดวงชื่น
อิสระพงศ์  พงศธรบริรักษ์
ชัยภูมิ
เจษฎา  คำพิทักษ์
ธัญญมงคล  รติธรรมกุล
นิธินัย  ทองวิไล
บุญยิ่ง  ยินดี
ประพัศฎ์  อยู่สำราญ
ปารมี  นเรศศิริกุล
ไพโรจน์  รักษาศรี
ภานุวัฒน์  ฟักบาง
ภูวนัตถ์  ฟักบาง
ยุทธชาติ  พิทักษ์สัตย์
สิทธิโชค  อุ่นเมือง
สิรากร  เผยขุนทด
สุกฤษฎิ์  ลอยชูศักดิ์
สุธีรกุล  ลอยชูศักดิ์
สุระ  ชัยบุตร
ชลบุรี
กิตติพล  เมฆมหัศจรรย์
ทวีศักดิ์  ทวีขจรวงศ์
นพรัตน์  วัฒนา
นิกร  สนธิ์จันทร์
ประพฤติ  ซิ้มเจริญ
พงศธร  พิพิธภัณฑ์
ภูมิ  แสงสว่าง
ภูวนัย  ไชยชมภู
วรทย์  ส่งละออง
วรวิทย์  มั่นพันธ์พาณิชย์
สัญลักษณ์  พิพัฒน์ภิญโญ
สิทธิชาติ  วงศ์ทรัพย์
อภิพล  สุขเกลอ
อัยยรัช  ทับทิมแดง
เอกพงษ์  ประมาณ
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
กันทรากร  จิตต์เสรี
ทัศนีย์วรรณ  กวาวปัญญา
ธนพรรณ  สายสุด
ธวัลพร  พิริยโยธา
ปิยพร  สาระคง
วรพรรณ  สาระคง
วรัญญา  บัวผัน
วราภรณ์  คนยืน
ศราวัณ  อัตชู
สุธัญญา  ยิ้มไพบูลย์
สุมาลี  สวนสรา
อภิญญา  เพ็ชรวัฒนา
อัจฉราพรรณ  สีสุข
เชียงใหม่
กัญญาณี  อินขัน
กีรรัตน์  ลิขิตอนุรักษ์
จิตสุภา  โปธาเกี๋ยง
ทวินันท์  จันต๊ะมงคล
นพวรรณ  เรือนมั่น
นฤมล  ใจไว
นารีรัตน์  สุทธะ
ประภาพรรณ  ไลวรรณ์
ปวีณา  คำฟู
ปิยะธิดา  ใจธิตา
พัชรีพร  พรหมทา
พิมพิไล  หน่อแก้ว
วรรณวิษา  จองนุ
ศศิกาญจน์  อุดป้อ
อัญชลี  วรรณกอง
ชลบุรี
กุนที  กมลจิตกุญชร
จิตต์คุณา  ยิ่งชล
จุฑามณี  ทองสมบัติพาณิช
เจนจิรา  โกษา
ธัญธร  เกื้อกูลพิทักษ์
ปิ่นสุดา  มาตา
พัชรากร  สันติประสิทธ์กุล
พินิจ  ลีอุดม
รัตนาภรณ์  ผดุงเลิศ
วรรณพร  พูลเจริญ
ศศิธร  วิลัยรักษ์
ศิวพร  โกษาทอง
สุรีรัตน์  ขำเนตร
อริสรา  ทองคำแท้


ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

กลุ่ม A[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย
ชัยภูมิ 4 4 0 36 6
กรุงเทพมหานคร 4 3 1 37 13
ขอนแก่น 4 2 2 36 32
สุพรรณบุรี 4 1 3 17 43
ระยอง 4 0 4 17 49

10 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ขอนแก่น 3 0 0 0 0 2 0 5 0 0
กรุงเทพมหานคร 2 2 2 0 6 0 0 13 0 0

10 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชัยภูมิ 11 1 1 0 0 0 0 13 0 0
สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ขอนแก่น 6 6 3 1 0 0 0 16 0 0
ระยอง 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0

12 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 3 5 4 2 0 0 0 14 0 0
สุพรรณบุรี 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

12 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชัยภูมิ 1 0 1 2 4 0 0 8 0 0
ระยอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ขอนแก่น 5 0 1 1 2 0 0 9 0 0
สุพรรณบุรี 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0

14 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 2 2 0 1 4 0 0 11 0 0
ระยอง 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0

15 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชัยภูมิ 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0

15 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
สุพรรณบุรี 5 7 1 0 1 0 0 14 0 0
ระยอง 2 2 0 2 1 0 0 7 0 0

16 ธันวาคม 2555 สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ขอนแก่น 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0
ชัยภูมิ 0 1 0 2 7 2 0 12 0 0


17 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบชิงเหรียญทอง[แก้]

  รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม 2555
รอบก่อนชิงเหรียญทอง
17 ธันวาคม 2555
รอบชิงเหรียญทอง
18 ธันวาคม 2555
                           
1A  ชัยภูมิ 8  
1B  เชียงใหม่ 1         1A  ชัยภูมิ 2
      1B  เชียงใหม่ 7   1B  เชียงใหม่ 7
  2B  ชลบุรี 3  
2A  กรุงเทพมหานคร 5
2B  ชลบุรี 6  


 • รอบรองชนะเลิศ

17 ธันวาคม 2555 สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ชัยภูมิ 3 2 1 1 0 0 1 8 0 0

17 ธันวาคม 2555 สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 2 0 0 0 0 3 0 5 0 0
ชลบุรี 2 0 0 0 0 4 0 6 0 0


 • รอบก่อนชิงเหรียญทอง

17 ธันวาคม 2555 สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชลบุรี 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
เชียงใหม่ 0 3 0 1 0 3 0 7 0 0


 • รอบชิงเหรียญทอง

18 ธันวาคม 2555 สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชัยภูมิ 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
เชียงใหม่ 3 1 0 0 2 1 0 7 0 0


|ลพบุรี]] | 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 |||| 3 || 0 || 0 |- align = center bgcolor="89f2f3" | style = "text-align:left;"|ขอนแก่น | 0 || 4 || 1 || 4 || 3 || 0 || 0 |||| 12 || 0 || 0 |}กลุ่ม Y[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย
ชลบุรี 4 4 0 51 17
เชียงใหม่ 4 3 1 63 23
ชัยภูมิ 4 2 2 51 28
กำแพงเพชร 4 1 3 44 42
ชัยนาท 4 0 4 4 103


10 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชลบุรี 3 2 4 1 0 0 0 10 0 0


10 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชัยนาท 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
ชัยภูมิ 5 11 2 0 0 0 0 18 0 0


11 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชลบุรี 3 0 4 0 1 0 0 8 0 0
เชียงใหม่ 3 4 0 0 0 0 0 7 0 0


12 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กำแพงเพชร 23 7 6 0 1 0 0 36 0 0
ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
เชียงใหม่ 4 1 0 2 0 4 4 15 0 0
ชัยภูมิ 2 7 0 1 1 0 1 12 0 0


13 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กำแพงเพชร 1 0 1 0 3 0 0 5 0 0
ชัยภูมิ 2 0 4 3 3 0 0 12 0 0


13 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชลบุรี 16 9 3 0 0 0 0 28 0 0
ชัยนาท 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


14 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชัยนาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เชียงใหม่ 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0


14 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชลบุรี 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0
ชัยภูมิ 1 0 5 0 0 2 1 9 0 0


15 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กำแพงเพชร 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0
เชียงใหม่ 3 0 1 5 11 0 0 20 0 0

รอบชิงเหรียญทอง[แก้]

  รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม 2555
รอบก่อนชิงเหรียญทอง
17 ธันวาคม 2555
รอบชิงเหรียญทอง
18 ธันวาคม 2555
                           
1A  กรุงเทพมหานคร 17  
1B  ชลบุรี 8         1A  กรุงเทพมหานคร 10
      1B  ชลบุรี 4   2B  เชียงใหม่ 1
  2B  เชียงใหม่ 6  
2A  ขอนแก่น 0
2B  เชียงใหม่ 19  

 • รอบรองชนะเลิศ

17 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 1 5 5 1 5 0 0 17 0 0
ชลบุรี 0 0 1 7 0 0 0 8 0 0


17 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เชียงใหม่ 2 9 2 6 0 0 0 19 0 0


 • รองก่อนชิงเหรียญทอง

17 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
ชลบุรี 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0
เชียงใหม่ 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0


 • รอบชิงเหรียญทอง

18 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม 1 2 3 4 5 6 7 R H E
กรุงเทพมหานคร 2 3 0 5 0 0 0 10 0 0
เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

อ้างอิง[แก้]