กิมบอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพประกอบอย่างง่าย ๆ ของชุดกิมบอลที่มีแกนสองแกน; ศูนย์กลางของวงแหวนสามารถคงตัวอยู่นิ่งได้ในแนวตั้ง

กิมบอล คือ ฐานที่รองรับแกนหมุนที่ช่วยสนับสนุนในการหมุนรอบตัวเองของวัตถุไปรอบ ๆ แกนเดี่ยวแกนหนึ่งได้อย่างอิสระ ชุดของกิมบอลสามตัว ตัวหนึ่งติดตั้งอยู่บนตัวอื่น ๆ ที่เหลืออีก 2 ตัวที่มีแกนหมุนทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน, อาจจะใช้เพื่อให้วัตถุที่ถูกติดตั้งอยู่บนกิมบอลตัวที่อยู่ด้านในสุดสามารถที่จะรักษาความเป็นอิสระในการหมุนของฐานที่รองรับ (เช่น ในแกนแนวตั้งในภาพเคลื่อนไหวครั้งแรก) ตัวอย่างเช่น ใช้รักษาการทรงตัวของเรือที่กำลังแล่นฝ่าคลื่นในทะเล, ไจโรสโคป, เข็มทิศเรือ, เตา (stoves), และแม้กระทั่งแก้วเครื่องดื่มที่ผู้ถือกำลังถืออยู่ในมือก็มักจะใช้กิมบอล เพื่อให้วัตถุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งตรงคงที่อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นกับแนวเส้นขอบฟ้าแม้จะมีการโยกคลอนและการเกลือกกลิ้งไปมาของตัววัตถุเหล่านั้นก็ตาม