กิตติ วะสีนนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กิตติ วะสีนนท์ เป็นสมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 อดีตอธิบดีกรมอาเซียน อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ และอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

กิตติ วะสีนนท์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Certificate in Diplomatic Studies University of Oxford และจบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2546[1]

การทำงาน[แก้]

กิตติ วะสีนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2543[2]

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 [3] จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 [4] ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็มประจำสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 [5] และเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550[6] และเคยเป็นโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกด้วย[7]

ต่อมาได้รับการแต่งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[8] และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัตินายกิตติ วะสีนนท์ ประวัติ คุณวุฒิ และการอบรมและสัมมนา
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศ (นายจักริน ฉายะพงศ์ กงสุลใหญ่ประจำนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ กงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา นายกิตติ วะสีนนท์ กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นายวรวีร์ วีระสัมพันธ์ กงสุลใหญ่ประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายสุวิทย์ สายเชื้อ กงสุลใหญ่ประจำเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกันยา ใจมั่น, นายเฉลิมพล ทันจิตต์, นางอัชฌา ทวีติยานนท์, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, นางอัจฉรา สุยะนันทน์, นายกิตติ วะสีนนท์, นายอภิชาติ ชินวรรโณ)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงการต่างประเทศ ระดับ ๑๐ จำนวน ๑๗ ราย ]
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (จำนวน ๓ ราย)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำไอร์แลนด์ (นายกิตติ วะสีนนท์)
  7. ประวัตินายกิตติ วะสีนนท์ การทำงาน
  8. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา